Најновије

Развијати свест грађана о значају донорства Посланичка група

Даница Буквић, народна посланица Социјалистичке партије Србије о сету закона из области здравства: 

„Доношењем предложеног сета закона из области здравства обезбедиће се висок ниво квалитета здравствене заштите грађана Републике Србије“.

Опширније…

 

„Поштовани министре са сарадницима, поштоване колеге и колегинице народни посланици, данас расправљамо о сету закона из области здравства. Прва два закона уређују област лечења болесника методама које могу бити један од избора или чак једини избор начина лечења.

Први Предлог закона је о људским ћелијама и ткивима. Овим законом се на нови начин уређује област људских ћелија и ткива за примену код људи и у медицинске сврхе. Важећим законом из 2009. године, као и подзаконским актима, којима је уређена област трансплантације ћелија и ткива, нису прецизно дефинисане и уређене делатности и области људских ћелија и ткива за примену код људи, као и услови под којима се та делатност може обављати, а ту спадају послови даривања, добијања, тестирања, обраде, очувања, складиштења, дистрибуције и примене људских ћелија и ткива од давалаца.

До сада услови за обављање ове делатности нису били дефинисани на националном нивоу и није било прецизирано која би установа могла да буде банка људских ћелија и ткива. Сада се на прецизан начин дефинишу које здравствен установе могу поднети захтев за обављање послова из области људских ћелија и ткива, као и које могу бити банке људских ткива, укључујући и све услове које морају да испуне да би добиле дозволу. Формирањем банке људских ћелија и ткива повећава се безбедност са микробиолошког становишта и са становишта контроле квалитета ћелија у ткиву. Досадашњим начином чувања ткива, било је могуће ткиво чувати краће време, на пример ткива ока само око 12 до 24 часа од тренутка узимања. Тако да је свака процедура трансплантације извођена као хитна. Од посебне важности је формирање банке крви пупчаника, увођење савремених техника обраде матичних ћелија хематопоезе, криоконверзациом и чувањем матичних ћелија хематопоезе обезбедиће се услови за брже налажење одговарајућих давалаца за  потребе пацијената у Србији посебно због тога што пресађивање матичних ћелија хематопоезе значајан савремени облик лечења бројних стечених и урођених обољења, а за нека и једина успешна терапија.

Ово ће свакако утицати на смањење броја пацијената који се упућују на лечење у иностранство и тако постићи значајна уштеда средстава Републичког фонда здравственог осигурања.

Цена урађених трансплантација матичних ћелија хематопоезе у Републици Србији износи од 200 до 500 хиљада евра, а у иностраним центрима од 150 до 400 хиљада евра.

Такође, важећи закон није јасно дефинисао последње регистре давалаца матичних ћелија хематопоезе као организационе јединице, као ни одговорности и обавезе делатности регистра, а то је основ за рад у складу са највишим стандардима из ове области.

Нови закон је предвидео постојање регистра давалаца матичних ћелија хематопоезе, чиме ће и за пацијенте који немају одговарајуће даваоце унутар породице, а неопходно им је пресађивање матичних ћелија, бити омогућено проналажење даваоца, односно тиме се омогућава проналажење несродних давалаца.

Овај регистар је у нашој земљи формиран 2005.године, у Институту за трансфузију крви Србије, у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије. Од 2012. године је део светског регистра који обједињује податке о даваоцима преко 100 националних регистара. Вероватноћа проналажења даваоца највећа је унутар националног регистра, процедура обезбеђивања матичних ћелија хематопоезе најбржа је и економски најповољнија.

Такође, инспекцијски надзор није јасно дефинисан.У постојећем закону нејасно је где треба формирати инспекцију, у чијем саставу и ко може да буде инспектор.

Предлогом новог закона надзор се поверава управи за биомедицину, као стручној и реномираној институцији.Инспекцијски надзор сада ће обављати добро едуковани инспектор за биомедицину.Инспекцијски надзор је најпре неопходан приликом издавања дозволе за обављање послова из области људских ћелија и ткива, али, исто тако је потребно да се спроводи и надзор континуирано, током рада установа.Инспекцијски надзор је такође неопходан и у случају сумње, односно сазнања за сваки озбиљан нежељени догађај или реакцију.

Ново законско решење утиче и на смањење трошкова за здравствене установе из области ћелија и ткива, јер сада неће морати на сваких пет година да подносе захтев за обнављање дозволе.

Један од циљева доношења овог закона је и успостављање високог нивоа безбедности и сигурности у области људских ћелија и ткива.

Предлог закона је усаглашен са правом Европске уније, односно у складу је са директивама ЕУ којима се дефинише улога здравствених установа у овој области.

Банка здравствених установа или организациона јединица здравствене установе на терцијалном нивоу здравствене установе из плана мреже здравствених установа које доноси Влада, она мора да обавља минимум послова обраде, чувања, складиштења, дистрибуције људских ћелија и ткива, а може да обавља и послове добијања, тестирања ћелија и ткива, као и послове увоза и извоза ћелија и ткива.

Ово је значајно да би се обезбедио висок ниво квалитета и јединствени стандарди у областиљудских ћелија и ткива на целој територији Србије и тако обезбедио исти ниво здравствене заштите за све грађане Републике Србије.

Још једна значајна новина је увођење јединственог информационог система за сачињавање и вођење републичке листе чекања за примаоце ткива.Значајно је унифицирати кодове за систем идентификације даваоца и примаоца људских ћелија, како би се омогућило праћење од даваоца до примаоца.

Предложеним решењима поједностављен је поступак давања пристанка за даривање ткива и на тај начин пружена је могућност сваком пунолетном грађанину Републике Србије да забрани усменим или писменим путем даривање својих ткива, као и могућност чланова породице да то учини уколико се умрло лице за живота није изјаснило у вези са тим.

У погледу малолетних грађана предвиђен је неопходан информисани пристанак законских заступника или старатеља.

Предлогом закона предвиђена је и промоција добровољног давалаштва.

Други закон о коме данас расправљамо је Предлог закона о пресађивању људских органа.

Један од основних разлога за доношење овог закона, односно предлога овога закона, је потреба за повећањем броја кадаверичних донација, повећањем броја успешно обављених пресађивања органа, што ће довести до смањења листе чекања за пресађивање људских органа.

Србија се налази на дну лествице по броју реализованих давалаца људских органа у Европи после смрти.Број давалаца је између један и два на милион становника, док се тај број у Европи креће од 25 до 30 на милион.У нашој земљи више од две хиљаде људи чека на трансплантацију органа.

Познато је да је велики број земаља западне Европе схватио потребу да у сваком тренутку сви грађани буду потенцијални донори. Сада важећи закони и подзаконска акта су делимично усаглашени са европском регулативом у овој области, па је након девет година од примене овога закона било потребно да се побољшају и прецизирају услови и организација и делатност у области пресађивања људских органа, као и надзор над обављањем делатности у овој области у Републици Србији.

Када говоримо о трансплантацији бубрега, која је мени најближа, јер се више деценија бавим овим проблемом, само 20% органа узима се од умрлих лица, а чак 80% са живог даваоца.

Немачка има 150 до 20 донора на милиона становника, Аустрија 20 до 25, Шпанија 35. У Србији је 2006. године било шест донора на милион становника, за разлику од чланица Еуротранспланта, као Словенија, која, на пример, има 25 до 30, а Хрватска чак 40 донора на милион становника.

Мање од 10% људи који су на листи чекања да добију орган током године, због недостатка органа, не добију тај орган.

Код болесника са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом примењује се метод замене бубрежне функције понављаним лечењем хемодијализама или перитонеумским дијализама.На тај начин се продужава живот ових болесника.Али, дијализа је метод лечења који по пацијенту кошта годишње око 16 хиљада евра.Поред тога, пацијенти на дијализи остварују право на надокнаду за туђу негу и помоћ, што ствара додатне трошкове за Републички фонд здравственог осигурања, док је након пресађивања пацијент радно способан.

Просечна цена трансплантације бубрега износи од 15 до 16 хиљада евра.У Србији има око три и по хиљаде дијализних болесника. Годишње се укључи око 700 до 800 нових болесника, а умире око 400 болесника, док њих 60 до 70% имају индикацију за пресађивање бубрега. Данас на трансплантацију бубрега чека око 800 људи.Просек чекања на орган је 10 година и више, у Аустрији до пет година.

Лечење једног болесника дијализом и трансплантацијом у првој години након трансплантације кошта готово исто, али у другој години цена трансплантације пада на 50%, а у петој години чак на 20% од тога.

Поред значајног економског ефекта свакако да је најзначајније да се након трансплантације бубрега пацијенти враћају нормалном животу, нису везани за апарат, потпуно се рехабилитују и радно способни настављају да живе и раде.

Новина у закону је да се уводи појам претпостављене сагласности, а то значи да ћемо сви бити сагласни да нам након смрти узму органе за трансплантацију, осим у случају, уколико се пунолетни, пословно способни давалац пре смрти о томе није усмено или у писменом облику за живота противио или се томе противи његова породица, односно наследници.

Наведени модел претпостављене сагласности усвојило је једанаест земаља Европе. У важећем закону примењен је модел информисане сагласности, по коме је грађанину дата могућност да да пристанак за даривање органа у писменом облику и уз обавезно присуство сведока.

Као доказ да су пристали да дају орган даје им се донаторска картица, али по актуелном закону чак и ако особа за живота има донорску картицу, чланови породице након смрти могли су да одбију да потпишу сагласност за узимање органа, тако да иако има 130.000 људи са потписаним донорским картицама, тај број се своди на 30.000.

Моје колеге ће у расправи више говорити о овом закону.Ја бих само навела да се и овим законом уређује вршење инспекцијског надзора, који ће обављати Управа за биомедицину.

Закон прописује и доношење програма пресађивања људских органа, који ће бити јединствен на територији Србије, а утврђује и поделу установа на оне за даривање органа, односно установе за пресађивање органа.

Давање људских органа је добровољно и без финансијске надокнаде.Примена овог начина лечења, односно пресађивање људских органа врши се само када је то медицински оправдано, односно када је то најповољнији начин лечења.

Закон налаже поштовање начела једнаке доступности људских органа сваком лицу код кога је постављена индикација за пресађивање без дискриминације.

Наравно да није довољно да се донесе само квалитетан закон, већ је неопходно да се кроз националну стратегију обезбеди довољан број донорских болница, али и довољан број обучених стручњака, анестезионога, неуролога, неурохирурга, електрофизиолога, који могу да ураде дијагнозу мождане смрти. Овај Предлог закона је потпуно усаглашен са директивама ЕУ.

Трећи закон који је данас на дневном реду је Предлог закона о изменама и допунама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама.Производња и изучавање психоактивних контролисаних супстанци, нажалост представља најдоминантнији и најпрофитабилнији облик криминала у свету.

Са друге стране, Република Србија с обзиром на њен географски положај се користи као транзитно подручје за промет наркотика.Велика доступност марихуане на локалном тржишту последица је тога да се Србија налази на централној балканској рути за кријумчарење марихуане.

У последње време суочавамо се са порастом злоупотребе и бројих синтетичких дрога, на подручју наше земље.Сведоци смо, нажалост, неколико смртних случајева младих људи због злоупотребе ових наркотика.Ради заштите младих од употребе синтетичких дрога и нових психоактивних супстанци, морају се спроводити континуиране превентивне активности.

Из тих разлога значајно је у области законодавства пратити нове појаве и процесе у области производње и нелегалног промета наркотика који све више уништавају здравље и животе људи, нарочито младе генерације.

Предложени закон дефинише појам нове психоактивне супстанце, а предвиђа се и да Влада образује комисију за психоактивне контролисане супстанце, а ради усклађивања стручних ставова у области психоактивних контролисаних супстанци коју чине представници Министарства здравља, просвете, унутрашњих послова, Министарства за рад, социјалну политику, омладину и друге.

Значајно је оснивање националног центра за мониторинг дрога и зависности од дрога, који обавља послове који се односе на систем раног упозоравања у циљу брзе размене података о производњи, трговини, употреби и ризицима од појаве нових психоактивних супстанци, да би се правовремено реаговало, а како би се спречиле њихове штетне последице.

У Министарству за унутрашње послове одређује се национална контактна тачка за пренос и анализу узорака заплењених психоактивних контролисаних супстанци.Министар доноси решење којим одређује референтну лабораторију за индентификацију и испитивање психоактивних контролисаних супстанци.

Ова лабораторија врши послове раног упозоравања о појави нових психоактивних супстанци и без одлагања обавештава Министарство здравља, која опет обавештава о томе Европски центар за праћење дрога и зависности од дрога.

Закон одређује и начин уништавања психоактивних контролисаних супстанци. Након одузимања, уколико оне не могу да се употребе као сировина за производњу или у друге сврхе, као и начин њиховог уступања или продаје, ако могу да се употребе као сировина за производњу или друге сврхе, средства која су стечена на овај начин су приход буџета Републике Србије. Верујемо да ће измена овог закона, значајно допринети смањењу дистрибуције наркотика, као и употребу психоактивних супстанци.

Апелујем и овом приликом на све надлежне органе да предузимају све мере којима се може спречити наркоманија и њене тешке последице, пре свега по младу генерацију.

Посланичка група СПС ће у дану за гласање подржати све предложене законе“.

 

 

 

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.