Најновије

Уређење области туризма и угоститељства имаће значајан утицај на друге привредне делатности. Посланичка група

Др Весна Ивковић, народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлозима закона о туризму и угоститељству

Доношењем закона из области туризма и угоститељства повећаће се ниво заинтересованости грађана за обављање ових делатности, ниво инвестирања, тржишна конкуренција и стварање нових привредних субјеката.

 

Поштовани председавајући,

поштовани министри са сарадницима,

поштоване колегинице и колеге народни посланици,

говорићу о Закону о туризму и Закону о угоститељству и њиховим позитивним ефектима.

Туризам је једна од водећих светских привредних грана, који својим развијањем повлачи развијање и осталих привредних грана. Влада Републике Србије је препознала велики значај ове привредне гране, што потврђују предлози ових закона, као и доношење Националне стратегије развоја туризма Републике Србије од 2016. до 2025. године, донете 17. новембра 2016. године.

Ова стратегија има доста прецизан акциони план. Овим планом дефинисане су кључне дестинације, од којих су неке већ увелико на тржишту, а неке треба развијати додатним улагањима и подстицајним мерама. Важно је да постоји свест о томе да туризам мора да буде један од приоритета развоја Србије, јер Србија има огромне могућности за развој свих грана туризма. Србија има широк потенцијал, како географски, тако и богато културно-историјско наслеђе, могућност за развој широке палете туристичких производа, како планинског, тако воденог, урбаног, конгресног, здравственог, бањског, културно-историјског и других.

Законом о туризму уређује се једна од најважнијих привредних грана – туризам, уређује се и планира његов развој за промоцију истог, као и пратеће делатности. Обезбеђују се јединствени стандарди за пружање услуга у овој области, заштита националне економије, обезбеђивање јавне јединствене електронске евиденције. Обезбеђује се поштовање људских права и достојанства особа са инвалидитетом. Овим законом се планира и остварује политика развоја туризма у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије којом се одређују дугорочни циљеви планирања и развоја туризма, у складу са економским, социјалним, еколошким, културним, историјским развојем.

Разлог за доношење овог Закона о туризму, као и Закона о угоститељству је регулисање области туризма и угоститељства, јер су се створили услови да се ове повезане области регулишу са два закона, а не као до сада једним законом.

Имајући у виду регулативу ЕУ, регулативу развијених туристичких земаља у окружењу, као и степен достигнутог развоја туризма и угоститељства у Републици Србији, оправданост доношења овог закона постигла је свој циљ. Предлог овог закона је резултат анализе туристичког тржишта и сагледавање проблема са којима се суочавају актери туристичке привреде, као и други чиниоци који обављају привредну делатност која је повезана са туризмом.

Приоритетни циљ је да се уређењем ове области смањи сива економија. Треба напоменути да је закон усаглашен са Националном стратегијом развоја туризма Републике Србије, као и усаглашавање са европском директивом.

Један од важнијих циљева је унапређење и координација свих актера јавног, како националног, тако регионалног и локалног нивоа и приватног сектора у туризму ради постизања максималних резултата дефинисаних стратегијом. Дефинисана су права, обавезе, одговорност туристичких организација на свим нивоима. Дата су шира овлашћења локалним самоуправама и као основни циљ је да су истакнута права заштите корисника услуга.

Уређује се ажурирање и чување јединствене централизоване базе података у заштити података о личности.

Закон уређује и дефинише степен инспекцијског надзора у овој области. Код туристичких професија, први пут се уводи могућност полагања испита за туристичке водиче на знаковном језику, који ће се сматрати страним језиком, чиме се поспешује инклузивност туризма у Републици Србији.

Једном речју, стварањем услова за брзи развој туризма и квалитетније услуге имаће позитиван утицај на привредни раст и развој, креирање нових додатних вредности, новог запошљавања и побољшања и унапређења имиџа земље на туристичкој карти света и њене конкурентности као пожељне туристичке дестинације.

Законом о угоститељству уређени су услови и начин обављања угоститељске делатности, како у области наутичког туризма, тако и у области ловног туризма.

Дефинисани су поједини појмови који су поменути у овом закону, као и тачна дефиниција угоститељске делатности и ко све може да обавља исту. Дефинисане су обавезе угоститеља, боравишна такса, као и тачна евиденција угоститеља и угоститељских објеката.

Такође, чланом 14. предвиђено да је министарство надлежно за послове туризма дужно да све податке ажурира у централни информациони систем у области туризма и угоститељства, као и да исти учини доступним пружаоцима ових услуга. Угоститељ који пружа услугу дужан је да преко централног информационог система на прописан начин уноси податке о кориснику услуга смештаја.

Имајући у виду приоритет дигитализације привреде Републике Србије и даљи развој Е-управе, увођење централног информационог система у области туризма и угоститељства, тзв. „Е-туриста“ садржаће све релевантне податке о пружаоцима услуга смештаја и осталим видовима туристичке и угоститељске делатности.

Овим законом дефинисане су врсте услуга, врсте објеката, као и њихова категоризација од стране надлежног министарства као јединице локалне самоуправе. Законом је регулисана потреба кадровског оспособљавања угоститељских објеката, као и угоститељске услуге у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству.

Дефинисана је и наутичко-туристичка делатност, обавеза пружаоца ових услуга, евидентирање пружаоца и објеката овог типа услуга, категоризација марина. Закон је уредио и дефинисао и угоститељску делатност у објектима ловног туризма, обавезе пружаоца услуга и евиденције објеката, као и врсти и категоризацији објеката. Дефинисано је ко плаћа боравишну таксу, начин и датум, као и ко је ослобођен плаћања исте. Средства од наплате боравишне таксе су приход буџета јединице локалних самоуправа на чијој територији су пружене услуге смештаја.

Регулисан је и надзор над одредбама овог закона преко туристичких инспектора, као и њихова права и обавезе.

Уређење области туризма и угоститељства има значајан директан и индиректан утицај на друге привредне делатности. Директан како на трговину, спорт, инфраструктуру, саобраћај, квалитетне медицинске услуге, бањско лечење, разне врсте културних манифестација, врхунске спортске догађаје европског и светског значаја, а индиректни на пољопривреду, индустрију, грађевинарство и енергетику и друге делатности.

Уређењем ове области повећаће се ниво заинтересованости грађана за обављање ове делатности, повећати ниво инвестирања, стварања нових привредних субјеката и повећати тржишна конкуренција.

У дану за гласање посланичка група СПС подржаће ове законе који су на дневном реду.

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.