Најновије

Јасне процедуре, ефикасност и координација послова у служби грађана Београда Посланичка група

Стефана Миладиновић, народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о главном граду.

Град Београд је посебна територијална јединица у систему локалне самоуправе. Тај статус утемељен је на свим оним специфичностима које има главни град, то је величина, број становника, привредни, финансијски, саобраћајни, културни, образовни центар, што Београд и јесте када је у питању Србија. Комплексност система који се директно тиче грађана одражава се на свакодневни живот једне метрополе. Управљање тим системом захтева јасне процедуре и ефикасност, координацију послова свих служби у овом систему и 24 часа доступност свим грађанима.

Уважени министре, колегинице и колеге, народни посланици, драге суграђанке и суграђани, грађани и грађанке града Београда, пред нама су свеобухватне измене Закона о главном граду, које можемо слободно рећи, регулишу различите области и надлежности, пружање услуга и координацију свих служби унутар града и прописују нека нова решења која прате националне политике, а у складу су са националним стратегијама.

Град Београд је посебна територијална јединица у систему локалне самоуправе. Тај статус прописан је и Уставом и Законом о главном граду.  Наравно, утемељен је на свим оним специфичностима које има главни град, а то је величина, број становника, привредни, финансијски, саобраћајни, културни, образовни центар, што Београд и јесте када је у питању Србија, а можемо слободно рећи и центар региона Балкана, са свим предиспозицијама да постане и центар Југоисточне Европе.

Комплексност система који се директно тиче грађана одражава се на свакодневни живот једне метрополе. Управљање тим системом захтева и јасне процедуре и ефикасност, координацију послова свих служби у овом систему и 24 часа доступност свим грађанима.

Овим изменама, које су једним делом усаглашавања са другим законима, а тичу се надлежности локалних самоуправа, створиће се могућност да град Београд, пренесе известан број надлежности на градске општине. Измене предвиђају да град Београд своје изворне надлежности преносина рубне градске општине.

Ова политика у складу је са Европском Повељом о локалној самоуправи Савета Европе која у својој преамбули пропагира најнепосредније остваривање права грађана на локалном нивоу и постојања локалних власти, које поседују висок степен аутономије. Повеља у делокруг локалне самоуправе прописује да ће се јавни послови по правилу вршити, пре свега, од стране оних власти које су најближе грађанима. Приликом преношења одговорности на неку другу власт, водиће се рачуна о обиму и природи посла, као и о захтевима ефикасности и економичности.

Управо у складу са овом Повељом, приградским општинама, како их ми колоквијално у Београду зовемо, а то су Младеновац, Обреновац, Лазаревац, Барајево, Сопот, Сурчин и Гроцка, прошириће се овлашћења и вратити законске могућности које су у једном тренутку биле одузете, чиме ће се исправити неправда.

Ове општине које по свом географском, демографском, економском али и по привредном посебном положају заслужују да о појединим питањима одлучују самостално, у складу са условима и потребама грађана, и то најпре о комуналним питањима, у погледу организације и пружања комуналних услуга, кроз оснивање јавних предузећа, али и у другим пословима, као што су питања урбанистичких планова или послова легализације.

Поред ових измена о којима су колеге из моје посланичке групе али и друге колеге говориле, у неколико реченица  ћу поменути измене које су остале у сенци, а мислим да су подједнако важне за грађане Београда. Једна од њих је утврђивање и уређивање манифестација од значаја за Београд, чиме ће се на јединствен начин уредити и утврдити одржавање јавних манифестација, културних, спортских, привредних и допринети и транспарентности финансирања, али афирмисати и неке нове манифестације.

За нас, власнике љубимаца, важно је да кажемо да је овим одредбама предвиђено уређивање и организовање вршења послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња, чиме ће се прописивати услови и ограничења држања животиња, места и начина извођења кућних љубимацана јавним површинама, посебно паса и мачака, што до сада није био случај.

Такође, поздрављамо и предлог одредбе која се тиче спровођења мера популационе политике, управо у складу са Националном стратегијом подстицања рађања, где се предлаже да град Београд, наравно у оквиру својих буџетских планирања, спроводи мере и финансира пројекте популационе политике.

Још једна мера а има еколошки аспект, о чему је мој колега Ракоњац већ говорио, јесте прописивање услова за управљање комуналним отпадом, као и његово одлагање на територији Београда и доношење програма мера превенције стварања отпада пластичних кеса, са планом спровођења. Ово је нешто што заиста подржавамо, јер учешће града у области кретања и одлагања комуналног отпада допринеће заштити животне средине, што је једна од приоритетних политика и Социјалистичке партије Србије.

Искористићу прилику да данас симболично поменем нешто што се тиче свих грађана Србије, да похвалимо и подржимо иницијативу коју су јуче покренули заједно компанија „Борба“ и часопис „Базар“, а тиче се додељивања улице нашој легенди Велимиру Бати Живојиновићу.

Данас се обележава три године од одласка овог великог глумца, човека који је свој живот посветио култури, али и развоју друштва у Србији. Рођени Врачарац, човек који је цео свој животни век провео на Врачару, сматрамо да заслужује да, ако ништа друго, добије улицу на Врачару и да то буде први у низу гестова које грађани Србије и Београда могу да покажу, чиме ће се одужити, односно чиме ће указати поштовање свему што Велимир Бата Живојиновић представља. Како је већ најављено од јуче, реакције градске власти су позитивне, те верујемо да ће у што скоријем року град Београд, односно општина Врачар добити улицу Велимира Бате Живојиновића.

Категорије: Посланичка група