Најновије

Комунална милиција допринеће бољем јавном и комуналном реду у локалним заједницама Посланичка група

Марјана Мараш, народна посланица Социјалистичке партије Србије, на Дванаестом ванредном заседању Народне скупштине, говорила је о Предлогу закона о комуналној милицији.

У функционисању општина уочени су велики проблеми у одржавању комуналног реда. Организовање комуналне милиције у општинама допринеће откривању прекршаја комуналног реда тако и превентивном деловању у спречавању прекршаја, а свакако допринеће и томе да мењамо свест грађана када је у питању комунални ред

Уважени министре са сарадницима,

даме и господо народни посланици,

основни разлог за доношење Закона о комуналној милицији јесте потреба да се комунална милиција образује и у општинама, јер до сада та могућност није била предвиђена осим за градове и могло је да се има један комунални полицајац на 5.000 становника. 

Комунална милиција у јединицама локалних самоуправа образује се ради обављања одређених послова у областима комуналне делатности и заштите животне средине, људи и добара, и обезбеђује заштита и одржава ред у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката. 

Међу најважнијим безбедносним проблемима у чијем решавању се види улога комуналне милиције јесу истакнути проблеми у локалној заједници, то су проблеми у локалном саобраћају, насиље на спортским догађајима, бука, оштећење јавне и приватне имовине. 

У функционисању општина уочени су велики проблеми у одржавању комуналног реда. Организовање комуналне милиције у општинама допринеће откривању прекршаја комуналног реда тако и превентивном деловању у спречавању прекршаја, а свакако допринеће и томе да мењамо свест грађана када је у питању комунални ред. Прописани су послови комуналне милиције, шта се сматра одржавањем комуналног реда. Таксативно су и набројана овлашћења комуналне милиције у обављању послова од упозорења, провера идентитета, довођење, заустављање и прегледање лица предмета и возила, привремено одузимање предмета, аудио и видео снимање и употреба средстава принуде и прикупљање обавештења. 

Поред тога када је на то овлашћен законом, другим прописом или другим актом јединице локалне самоуправе, комунални милиционер може издати и прекршајни налог, поднети кривичну пријаву надлежном органу као и захтев за покретање прекршајног поступка. Прописана је обавеза доношења стратешког плана комуналне милиције од стране општинског, односно градског већа, као и обавеза усклађивања стратешког и годишњег плана рада комуналне милиције са прописима и одговарајућим планским актима полиције.

Сагласност на стратешки и годишњи план рада даје скупштина јединице локалне самоуправе доношењем стратешког плана комуналне милиције од стране општинског, односно градског већа и утврђују се приоритети на основу процене постојећег стања, дају се развојне, организационе, кадровске и друге смернице. 

На основу стратешког плана усваја се и годишњи план рада, њега такође усваја општинско, односно градско веће, а сагласност дају скупштине јединица локалне самоуправе. У јединицама локалне самоуправе које образују комуналну милицију у складу са овим предлогом закона општинско, односно градско веће треба да донесе први стратешки план комуналне милиције у року од две године од дана ступања на снагу акта о образовању и унутрашњем уређењу комуналне милиције. 

Комунална милиција образује се као унутрашња организациона јединица у саставу општинске односно градске управе. Број комуналних милиционера у оквиру организационих јединица како је рекао и мој колега посланик Милетић Михајловић, не може бити мање од три извршиоца. Предлог овог закона уређено је и руковођење комуналном милицијом, строжији критеријуми за пријем комуналних милиционера од тога што подразумева степен образовања, да имају одређену безбедносну проверу, психофизичку способност и да положе испит за комуналног милиционера. Изглед униформе и ознака на униформи комуналних милиционара и начин ношења униформе прописује јединица локалне самоуправе уз сагласност са Министарство за локалну самоуправу. Оне се морају јасно разликовати од униформи МУП. Број и начин означавања возила, као и опрему прописује јединица локалне самоуправе по прибављеној сагласности министарства надлежног за локалну самоуправу. 

Сада се предвиђа као могућност да послове комуналне милиције поред униформисаних комуналних милиционера у изузетним случајевима могу обављати и комунални милиционери без службене униформе са ознаком по писаном налогу начелника комуналне милиције, а ради што ефикаснијег обављања послова. 

С обзиром на чињеницу да милиционар примењује овлашћења и поступа само када на лицу места затекне починиоца, што је изузетно ретко у случајевима кршења комуналног реда, као што је продаја ван продајног објекта, заузеће јавне површине, контрола такси превоза, контрола радног времена и контрола буке у угоститељским објектима, неопходно је било предвидети и ову могућност, како починиоци не би имали времена да напусте место и на основу тога су се јављале велике критике од стране грађана, и онда када са ознаком и униформом дође комунални полицајац, на лицу места, починиоци се удаље и не може да се изврши, односно да се изрекну казнене мере.

Закон предвиђа и употребу распршивача са надражујућим средством као додатног средства принуде. Овим средством се може у поређењу са употребом палице, да се каже да је мање репресиван начин, на тај начин истовремено и противправни напад, али и савладати отпор и спречити покушај бекства. Облик и начин остваривања сарадње комуналне милиције инспекцијских служби ближе прописују јединице локалних самоуправа у року од три месеца. Такође, прописани су и односи сарадње између комуналне милиције и МУП, предвиђа се могућност формирања заједничке комуналне милиције за једну или више јединица локалних самоуправа, што је значајно и са становишта економичности, јер пружа могућност да се удружи више мањих јединица локалне самоуправе, уводи се унутрашња контрола комуналне милиције. Она се односи на контролу употребе средстава принуде, што је јако добро, јер је употреба принуде врло осетљиво питање, а изазвало је негде највише коментара у јавности.

Још једна новина коју доноси овај предлог закона је промена имена комуналне полиције у комунална милиција због усвајања Закона о изменама и допунама Закона о полицији, којим је утврђено да право на употребу назива полиција, има искључиво МУП и Министарство одбране.

Предвиђен је и рок за промену постојећих назива и ознака у комунална милиција, у буџетима општина и градова које желе да образују комуналну милицију, потребно је да се обезбеде додатна средства за образовање и за почетак рада, као и за оспособљавање и усавршавање комуналних милиционера, при томе водећи рачуна о одлуци и максималном броју запослених у јединицама локалних самоуправа.

Могу се очекивати увећани буџетски приходи од наплате новчаних казни за прекршаје. Комунална милиција треба да допринесе бољој заштити и имовине и људи у јединицама локалних самоуправа.

Превентивно деловање и предупређивање прекршаја комуналног реда јесте оно што се очекује и што је главни циљ доношења овог закона, увођење комуналне милиције у општинама прати и савремене тенденције које наглашавају нову улогу локалних заједница у одржавању комуналног и другог реда и у јачању њиховог партнерства са полицијом.

На крају, уважени министре, желим да вас похвалим, с обзиром на ваше свакодневне обавезе, ви налазите времена и да обиђете локалне средине, да се упознате са проблемима са којима се сусрећу јединице локалних самоуправа.

У једној таквој посети били сте и у општини Врбас и ја вам се још једном захваљујем на издвојеном времену да нас обиђете и саслушате. Хвала.

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.