Најновије

Одржавање комуналног реда је огледало друштва једне државе Посланичка група

 Милетић Михајловић, народни посланик Социјалистичке партије Србије, говорио је о Предлогу закона о комуналној милицији.

Увођење комуналне милиције на један нов начин, какав сепредвиђа Предлогом закона о комуналној милицији, свакако ће допринети откривању прекршаја у комуналном реду, али и у превентивном деловању и спречавању истих.

 

              „Поштовани министре, сарадници министра, даме и господо народни посланици,

данас расправљамо о Предлогу закона о комуналној милицији, што је свакако изузетно важан закон у нашем законодавству којим треба да уредимо оно што је основно за функционисање једног друштва, а то је комунални ред.

Комунални ред је заправо огледало једног друштва и тим питањем морамо да се бавимо на адекватан начин. Упоредно гледано имамо различите праксе, велика и корисна искуства у другим друштвима, односно земљама и наравно да ми у том правцу треба доста да урадимо. Рекао бих да доста заостајемо у том погледу по ономе што је и понашање и начин живота наших грађана у појединим срединама који се нису навикли реду у довољној мери.

Једна од основних надлежности комуналне полиције је одржавање комуналног реда и обезбеђивање ефикасног извршавања закона, других прописа и општих аката који су у надлежности једне општине, што до сада то није било на адекватан начин решавано и на један устројен начин како је то требало и како ће то надам се бити.

Показало се кроз десетогодишње искуство у примени Закона о комуналној полицији у градовима да постоји потреба да се успостави служба која ће исто то радити и у другим локалним самоуправама, што је значајно јер постоје многа питања и многи проблеми у функционисању једне локалне самоуправе, пре свега мислим на општине.  Постоје одређени проблеме који нису у непосредној надлежности већ постојећих организација и служби, те стоји потреба да се тим питањима на један јасан начин бави посебна служба, а то је комунална полиција која ће сада то радити по овом закону и по подзаконским актима који ће се донети.

Законом о изменама и допунама Закона о полицији чули смо да је добијено право, искључиво право на употребу термина полиција, само од стране МУП-а и Министарства за народну одбрану. Из тих разлога стајала је потреба да се ускладе сви закони и прописи и да се у овој области одрекнемо назива комунална полиција и комунални полицајац.

Било је питање који је то најадекватнији израз, као што смо чули. Определили сте се, као предлагач закона, за комуналну милицију, односно комунални милиционар. Гледајући кроз историју, тај израз није никаква новина или неке идеологије посебне. Милиција се појављује као израз још у старом Риму у античким градовима и државама и етимолошки, када се тај израз анализира, значење речи милес је војник, а милиција је војна служба, с тим што је та војна служба сачињена од слободних људи, односно грађана и подразумева се да та војна служба није професионална. Дакле, то није професионална војска, већ за потребе грађана и народа и сачињена је од представника слободних људи и обичних људи. 

Касније се објашњава да милиција припада народу и означава се као народна милиција, што је нарочито коришћено у 20. веку у комунистичкој идеологији, у комунистичким земљама, које су избегле употребу речи „полиција“ и „полицајац“ из идеолошких разлога. Радило се на томе да се милиција дефинише као снага, као служба која уводи ред и води рачуна о јавном реду и миру, али у корист народа и зато је она добила епитет „народна“, што наравно има своје упориште у ономе што је значење ове речи и ове службе, која вуче корене још из старог Рима и античког времена. 

Организовање комуналне милиције свакако ће допринети откривању прекршаја у комуналном реду, али свакако и у превенцији, у превентивном деловању и спречавању прекршаја, што је, мислим, још важније. Грађани ће свакако више водити рачуна о свом понашању и односу према средини у којој живе. 

Када говоримо о овлашћењима, морамо рећи да су та овлашћења веома широка, значајна и захтевају велику одговорност, стручност и тактичност. Та овлашћења могу да имају васпитну улогу и дубок значај у ономе што ће бити однос људи према комуналном реду. Међутим, ове мере нису нимало наивне, да тако кажем. Захтевају велику одговорност, стручност и тактичност и сматрам да треба посветити велики значај ономе што је обука будућих комуналних полицајаца. 

Када говоримо о организацији комуналне милиције, јединица локалне самоуправе образује комуналну милицију као унутрашњу организацију у саставу општинске управе или градске управе. Речено је да најмање три извршилаца, односно милиционера могу да чине једну комуналну милицију у једној општини, у већим јединицама локалне самоуправе могу се формирати подручне организационе јединице, затим постоји могућност заједничке комуналне милиције за више општина. Међутим, ту се отварају многа питања колико је то општина које могу заједничким актом, односно споразумом да чине и да формирају једну комуналну милицију, да ли су и ту можда потребна одређена упутства од стране министарства или не. 

Мислим да та отворена питања дају могућност разним импровизацијама и личном схватању у ономе што треба да буде организација и рад комуналне полиције, као што је на пример и питање броја комуналних милиционара у једној локалној самоуправи у оквиру заједничког органа општинске управе. Закон о комуналној полицији је ово питање регулисао на тај начин што на 5.000 људи долази један. Слажем се да је то један квантитативни критеријум који можда нема смисао свуда и да је свака локална самоуправа специфична и има своје потребе. У сваком случају, мислим да ће у наредном периоду произаћи потреба за одређивањем одређеног критеријума и да се то не препусти процени локалних самоуправа које могу да застране у оном што је формирање, уобличавање и моделирање функције комуналне полиције. 

Оно што је интересантно питање, то је контрола рада комуналне милиције. Кроз закон је дата одредба унутрашње контроле где се формира посебна организациона јединица за потребе унутрашње контроле. Мислим да тај моменат у закону може да буде проблематичан у одређеним ситуацијама, јер се ти људи међусобно познају, комуницирају, можда су блиски и у одређеним односима, тако да та унутрашња контрола можда не би имала праву функцију.

Са друге стране, постоји опасност од инструментализације комуналне милиције у корист одређених интересних група или можда чак у корист људи који су политички моћни у једној локалној самоуправи услед чега може да дође до злоупотребе ових функција под утицајем људи од моћи, а да унутрашња контрола није у стању да учини исправку одређених девијација или одређених опасности у функционисању комуналне милиције. Лично сматрам да би се требало радити спољашњој контроли, ако се може тако назвати.

У сваком случају, посланици СПС-а ће подржати овај закон у дану за гласање и сматрамо да је то добар искорак у ономе што јесте боље уређивање друштва наших локалних самоуправа и поштовању реда и у ономе што је спровођење закона, прописа и општих аката једне локалне самоуправе.“

Категорије: Посланичка група