Најновије

Избор члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки одвија се у транспартнтном и регуларном поступку      Посланичка група

 

Неђо Јовановић, народни посланик Социјалистичке партије Србије на седници Тринаестом ванредном заседању Народне скупштине, говорио је о Предлогу одлуке о избору члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

„Овај парламент задржава надзорну и контролну улогу. Можемо да утичемо на неки начин на контролу јавних набавки, односно да вршимо неку врсту надзора управо преко чланова који се бирају у Комисију за заштиту права у поступцима јавних набавки.“

„Одмах ћу на самом почетку дискусије по овој тачки дневног реда, која је, између осталог, последња у сету предлога о којима расправљамо у овом корпусу и сазиву, да истакнем да ће посланичка група СПС подржати Предлог одлуке о избору члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. За тако нешто постоје бројни разлози и оно што је најважније јесте да овај парламент задржава своју улогуда и та врста надзора и контроле, која подразумева управо овакав системски начин решавања одређених проблема, и даље постоји, и то да преко ресорног одбора, а то је одбор надлежан за финансије, можемо да утичемо на неки начин на контролу јавних набавки, односно да вршимо неку врсту надзора управо преко чланова који се бирају у Комисију за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Имајући у виду бројне случајеве коруптивног деловања, нарочито корупције која се појављује у поступцима јавних набавки, мислим да је апсолутно основано оно што је у свом уводном делу истакла и уважена колегиница народна посланица госпођа Томић, када је образлагала начин избора чланова Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Наравно да су услови стандардизовани, када су у питању персонална решења, можемо их тако назвати, почев од стручне спреме, а то значи висока стручна референца, потребна знања и искуства стечена у областима јавних набавки, затим, положен правосудни испит, уколико се ради о лицу које је дипломирани правник, или искуство, односно лиценца и сертификат лица која се везује за друге делатности, а такође је везано за поступак јавних набавки и, на крају, оно што је неизоставно, а то је време, дакле, пет година радног искуства управо у овим областима.

Имајући у виду да су ови услови постављени као услови који су опште природе, логично је да их подржавамо и логично је да се на основу ових услова сви кандидати могу проверити, могу проверити свој квалитет, своје знање и, на крају крајева, у једном потпуно транспарентном процесу, у једном потпуно регуларном поступку они који завређују и заслужују ће бити изабрани.

На крају бих само истакао једну чињеницу која је можда позната, а можда није грађанима Републике Србије да је управо у члану 28.Закона о јавним набавкама, који је донет још крајем 2012.године, почео да се примењује од 1. априла 2013. године, прописана обавеза именовања грађанског надзорника у поступцима јавних набавки и да је у том смислу чак донет и Правилник о грађанском надзорнику. О чему се ради? Ради се о овлашћењима, можемо тако рећи, једног правног института који је отприлике негде пандан омбудсману, односно Заштитнику грађана, с тим што се овде грађански надзорник појављује као нека врста контроле када су у питању поступци јавних набавки. На овај начин несумњиво је да се доприноси оснаживању организација грађанског друштва за мониторинг јавних набавки.

Према томе, оваква врста контроле, надзора и, наравно, свега онога што је у надлежности ресорног министарства, несумњиво је да ужива подршку од стране посланичке групе СПС. Поновићу само још једном, ми ћемо у дану за гласање подржати овакав предлог одлуке.“

Категорије: Посланичка група