Најновије

Све већи број захтева грађана потврђује оправданост постојања институције Повереника за информације од јавног значаја    Посланичка група

Марјана Мараш, народна посланица Социјалистичке партије Србије, као овлашћени представник говорила је о Извештају о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2018.годину.

„Највећи број захтева у 2018. години односи се на захтев за доставу информација везаних за област екологије, јавних набавки, финансирање субјеката, финансирање медија, суфинансирање медијских садржаја на територији општине Врбас.Служба наше локалне самоуправе остварила је и добру и континуирану сарадњу са службом Повереника у решавању поднетих захтева.“

Поштовани народни посланици, поштована госпођо Мандић, ја бих на почетку свог излагања подсетила на одредбе Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, да се уређује право на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остваривања и заштите интереса јавности да зна и остваривања слободног демократског поретка и отвореног друштва.

Овим законом установљен је и Повереник за информације од јавног значаја, као самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности, а ради остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти.

Извештај о спровођењу закона из делокруга своје надлежности Повереник подноси Народној скупштини и од почетка рада 2005. године Повереник је Народној скупштини у складу са законом поднео 14 извештаја о примени закона који су у његовој надлежности и 13 редовних, један ванредан, а три извештаја била су предмет расправе у пленуму.

Извештај за 2018.годину је 14.по реду годишњи извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информација од јавног значаја и 10. је о спровођењу Закона о заштити података од личности.

Према извештају Повереника стање и догађаји у 2018.години укључујући однос надлежних органа и њихових представника говоре да је 2018. година са највише изазова у раду Повереника, за 14 година његовог постојања, а у исто време и година најобимнијег рада. Ситуација је таква да се право на слободан приступ информацијама од јавног значаја у Србији данас доста користи, али се јако тешко остварује без деловања Повереника.

По оцени Повереника стање у остваривању права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности у 2018.години се не може окарактерисати као задовољавајуће. Ради заштите права Поверенику је у 2018.години изјављено 3.346 жалби, што одговара просечном броју жалби у последњих неколико година, али у односу на 2017. годину број жалби је мањи за 10%. Повереник је у 2018.години решио око 13% више жалби у односу на 2017. годину укључујући пренете, незавршене жалбе из претходних година. Највећи број жалби у 2018. години стоји у извештају, њих 1846, изјављен је против министарства, других републичких органа и организација у управи, мада је број захтева у овим органима био значајно мањи, што је око 200 жалби више него у 2017. години.

Појава тзв.ћутања управе је присутана и у 2018. години и незнатно је мања у односу на 2017. годину. Она је присутна јер органи власти, како се наводи у извештају, у великом броју случајева потпуно су игнорисали захтев тражиоца или су достављали негативан одговор без аргументације.Органи власти су у 2018.години најчешће одбијали захтеве са позивом на тајност информација, затим и на злоупотребу права и на повреду приватности. Неретко се дешавало да органи одговоре да нерасположеност захтеваним информацијама што је могуће проверити једино у поступку надзора од стране управне инспекције.

Посматрајући однос броја случајева у којима су тражиоци остваривали право у односу на број основаних жалби закључује се да је поред бројних препрека у примени Закона о слободном приступу и даље високи степен ефикасности деловање Повереника износи око 88,91%.

У свом излагању бих се осврнула на локалну самоуправу и на примену овогзакона  и у локалној самоуправи и на то на шта смо се ми у локалној самоуправи сусретали. Од 2004.године када је ступио на снагу Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овај механизам је у знатној мери битно допринео подизању нивоа отворености и транспарентности у раду органа власи па и локалних самоуправа.

Данас ћу говорити пре свега о примени одредаба у општини Врбас. У нашој средини општински органи су овом питању приступили као питању остваривања људских права.На почетку примене закона највећи број захтева о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносили су управо грађани, а касније, па и протекле године је највећи број захтева подносе поред грађана организације цивилног друштава, удружења грађана и правна лица.

Чињеница да се број захтева из године у годину и код нас повећавао, највећи број захтева у 2018.години односи се на захтев за доставу информација везаних из области екологије, јавних набавки, финансирање субјеката, финансирање медија, суфинансирање медијских садржаја на територији општине Врбас.

За све ово време у нашој општини ниједан захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја није одбијен са позивом на тајност информација или повреду приватности.Иако смо, нарочито на почетку примене закона имали велики број захтева који су се односили на достављање података о личности, као што су национална припадност, породични статус и друго.

У таквим случајевима уз претходну прибављену сагласност, писану сагласност лица на коју се подаци односе и након добијања сагласности исти су достављени подносиоцу захтева.Један број подносиоца нам се обраћао са истим питањем тражећи да им се достави обимна документација.Не желим овде да кажемо да обилност документације сама по себи, нама није била разлог за ограничавање или ускраћивање права, али желим да напоменем да је на припреми оваквих одговора ангажован велики број извршилаца и одвојена су знатна материјална средства.

Наша општина не наплаћује трошкове који су предвиђени да могу да се наплате и накнаде за достављање копија и материјала по захтевима.Из године у годину број захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја се повећава, како сам рекла на изјављене жалбе Поверенику по другим актима Повереника смо поступали.Није било ћутања администрације по поднетим захтевима јер су органи власти на захтев тражиоца или Повереника достављали копије докумената који садрже тражене информације.

Посебан допринос у информисању грађана и јачању транспарентности у раду органа остварен је објављивањем информатора о раду органа локалне самоуправе у сарадњи управо са службом Повереника сачињен је информатор који се редовно ажурира и који грађанима и други субјекти се дају информације о раду органа локалне самоуправе.Уједно у информатору су наведене надлежности органа и путеви за остваривање права корисника, што је значајно утицало и на подизање нивоа транспарентности, отворености у раду органа и остваривање предуслова за остваривање концепта управе као сервиса грађана и за добијање информација од јавног значаја.

Чињеница је да је доношењем закона, кроз ангажовање Повереника и других субјеката, дошло до значајне промене у транспарентности и јавности рада органа јавне власти.Висок степен ефикасности у решавању захтева слободном приступу информацијама од јавног значаја, а што је резултат заједничког ангажовања локалне самоуправе и повереника.Служба наше локалне самоуправе остварила је и добру и континуирану сарадњу са службом Повереника у решавању поднетих захтева.

Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја се све више користи, а у решавању захтева за слободан приступ информација од јавног значаја саветодавне активности повереника су нам биле од изузетног значаја.

У протеклој години у нашој општини број поднетих захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја се повећао, а број жалби Поверенику је смањен. Сматрамо да је неопходно да у наредном периоду, то су ми рекли људи који се тиме баве у локалној самоуправи и који су задужени и лица задужена за информације од јавног значаја, настави са обуком субјеката за примену закона, како би олакшали и њима рад, а како бисмо били што транспарентнији за грађане.

Посланичка група Социјалистичка партија Србије у дану за гласање, заједно са закључком ресорног одбора, подржаће предложени Извештај.“

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.