Најновије

Коначно смо добили Заштитника грађана који се не бави политиком и политиканством    Посланичка група

Неђо Јовановић, народни посланик Социјалистичке партије Србије, као овлашћени представник говорио је о Редовном годишњем извештају Заштитника грађана за 2018.годину.

„Пре свега, извештај је целовит са свих аспеката који извештај треба да има. Обухватио је све сегменте делатности, односно надлежности у којима Заштитник грађана поступа.За разлику од неког ранијег периода овај пут имамо нешто што до сада нисмо имали.Немамовише летаргију, немамо инертност, и немамо оно што је најважније, бежање од свог посла. Све је то било пре него што сте дошли на позицију на којој се налазите.“

„Уважени господине Пашалићу са сарадницима, колеге народни посланици, посланичка група СПС ће у дану за гласање подржати извештај Заштитника грађана, јер за то има разлога.

Пре свега, извештај је целовит са свих аспеката који извештај треба да има. Обухватио је све сегменте делатности, односно надлежности у којима Заштитник грађана поступа. За разлику из неког ранијег периода овај пут имамо нешто што до сада нисмо имали. Немамо летаргију, немамо инертност, и немамо оно што је најважније, бежање од свог посла. Све је то било пре него што сте дошли на позицију на којој се налазите.

Истини за вољу, треба истаћи и чињеницу, да смо коначно добили Заштитника грађана, који се не бави политиком и политиканством, него својим послом и то је од стране посланичке групе СПС за сваку похвалу.

Уважени, ако могу тако да кажем Омбудсмане, желим да се са посебним акцентом  осврнем на један део Вашег извештаја, а он се односи на третман осуђених лица. Ово говорим и са становишта професије којом се бавим, с једне стране, а са друге стране и као председник Комисије за надзор над извршењем кривичних санкција која је формирала Скупштина Републике Србије, дакле овај парламент.

Оно што сте идентификовали као чињенично тачно и што ми не доводимо у сумњу јесте да се сада у овим околности какве јесу третман над осуђеним лицима може оценити као позитивнији, неупоредиво  позитивнији него у неком ранијем, односно претходном периоду. У том правцу, Ваша оцена заиста стоји.

С друге стране и оно што сте утврђивали кроз надзор који сте спроводили, наравно у границама надлежности које имате, јесте да су и казнено-поправне установе, односно казнено-поправни заводи, у сваком случају, допринели да се побољшају услови осуђених лица за време трајања издржавања казне на коју су правоснажно осуђени.

Желим да скренем пажњу на један изузетно позитиван пример, а то је пример казнено поправне установе, односно Казнено-поправног завода у Нишу. Овај казнено-поправни завод је успео да својим средствима, искључиво из сопствених прихода, ревитализује комплетан завод, односно комплетну установу од руинираних објеката, од ћелија или боље рећи просторија у којима је некада било по 16 до 18 осуђеника, које нису имале најадекватније услове, не за живот него за боравак, почев од тоалета, хигијене и свега осталог. Ова казнено-поправна установа је успела да изгради, а истовремено и да реновира постојеће објекте у којима су задовољени и стандарди ЕУ и оно што  Европска комисија налаже да осуђена лица морају имати и да тај третман мора бити управо онакав каквим се тим стандардима тражи.

Даље, управо је ова казнено-поправна установа својим средствима успела да направи своју економију. Огроман број стоке, која се управо ту гаји, где се производи месо које служи директно за производњу, односно даљу продају према крајњим корисницима, иде из тих производних објеката, да их назовемо халама, које је изградио управо тај казнено-поправни систем установа, завод, сада се налазе фабрике које производе делове за аутомобиле, а ту раде осуђена лица.

Осуђена лица за то примају адекватну награду у смислу, условно речено, одговарајуће плате. На тај начин се још боље успоставља систем ресоцијализације осуђених лица, на тај начин се још боље и адекватније та лица едукују у смислу њиховог  правилног враћања у друштвену заједницу, а самим тим и могућности да их друштвена заједница прихвати као чиниоце од којих друштвена заједница може имати корист.

Заиста је ово један, очигледно веома позитиван пример нечега што све Казнено-поправне установе у Србији треба да имају.

Господин Дејан Панић, као управник ове Казнено- поправне установе, дао је немерљив допринос да се управо овакав начин деловања једне Казнено-поправне установе манифестује баш онако како сам ја то сад предочио ради грађана Србије.

Да не говорим о томе да осуђена лица имају и сва друга права која су им призната међународним документима и Уставом Републике Србије и право на вероисповест коју могу управо да упражњавају. У оквиру самих просторија постоји и црква, место где се може вршити обред и све оно што верници имају право и што им је то право гарантовано и то право користе, односно остварују.

Даље, оно што је веома битно истаћи, а позитивно је у Вашем Извештају зато што за разлику од неког ранијег периода, имате један веома правичан и прагматичан приступ када су у питању проблеми који се појављују у друштву. Нажалост, ми смо недавно имали још један проблем, говорим још један јер је пре шест година такав проблем, такође, постојао, а то је проблем са полагањем матурског испита, односно пријемног испита.

Ваше поступање по том проблему посланици СПС оцењују позитивно. Шта сте Ви урадили? Ви сте тражили прикупљање информација од Министарства са једне стране, а са друге стране сте на основу комплетно прикупљених информација и доказа извршили одговарајућу оцену, и заузели одговарајући став. Заштитили сте децу, а са друге стране сте поштовали институцију. Шта смо имали у том истом, односно сличном догађају пре шест година? Имали смо једно превасходно, надобудно, арогантно и неправично опхођење Омбудсмана, господина Саше Јанковића. У ком смислу арогантно, надобудно, непрофесионално и непоштено? У том смислу што је тај исти господин, уместо да се обрати Министарству просвете и затражи адекватне информације, као што сте Ви учинили, он је пресудио и без доказа, без било какве аргументације, без било чега што би могло да барем упути на одговарајући и колико-толико правилан закључак. Зато се са посебним признањем и поштовањем Вашег поступања у поновљеном случају кршења одређених правила морамо одредити, управо овако како сам рекао. Урадили сте добро, урадили сте правилно.

Што се тиче осталих делова извештаја, господине Пашалићу, наравно да се могу прихватити као чињенично утемељени, када су у питању повреде права детета и када су у питању повреде које се односе на тзв.рањиве групе. Када су у питању деца, као наша највећа вредност према томе увек морамо да се односимо са поштовањем и да тако поступамо. Мислим да сте лоцирали оне тачке које можемо сматрати неуралгичним, односно где су највеће опасности када су у питању угрожавање права детета.

У том правцу јесте сугестија свим институцијама система, родитељима, нама, народним посланицима да се томе посветимо са посебном пажњом, нарочито тамо где су у питању деца са посебним потребама.

У том смислу и наша законска регулатива мора да буде далеко, далеко боља него досадашња. Ја нећу рећи да је досадашња лоша, али у сваком случају квалитативни помаци морају да се учине и да се обезбеди још шири, још већи обим права деце са посебним потребама.

У том правцу и на нама као народним посланицима постоји посебна врста одговорности, али не можемо да сносимо сами ту одговорност уколико предлагач, односно ресорно министарство не покрене процедуру за, најпре, доношење или утврђивање нацрта, а касније предлога закона о коме ми можемо овде да расправљамо.

Када је у питању владавина права, господине Пашалићу, желео бих да вам скренем пажњу да сте указали на одређени број притужби грађана које се односе на правосуђе. У том смислу желим да истакнем једну димензију вашег деловања која се, такође, може окарактерисати позитивно, а то је да сте се оградили од утицаја на правосуђе као независну, самосталну грану власти, судске власти.

Дакле, немате онај начин који би представљао наметање одлука судовима, тужилаштвима, јер би то био начин директног утицаја или притиска на правосуђе. Хајде да ту будемо потпуно отворени и искрени. Па, управо је оно о чему смо јуче расправљали доказ да сам у праву кад ово истичем, јер је бивши Повереник за заштиту информација и података о личностима имао ни мање, ни више него слободу да налаже судовима шта треба да раде и како треба да раде, па су чак решења давана у том смислу – налаже се председнику суда да мора нешто урадити. Да ли је то директно задирање и утицај на судску власт? У том смислу морам безрезервно да подржим свог уваженог пријатеља и колегу господина Ђорђа Комленског. Наравно, није у домену Ваше надлежности, али је и те како чињенично утемељено, апсолутно тачно да смо имали вишеструку повреду права на доступност информацијама које су јавног карактер.

Када су у питању подаци који се везују за портал судова, где ми, не само они који се баве професијом, него грађани у целини могу да увиде и да се упознају са подацима који морају имати и јавни значај, јер су и суђења јавна. Свако суђење може бити нејавно само уколико за то постоје посебне околности и уколико такве околности намећу да се искључи јавност, а у сваком случају јавност је присутна.

Нама је та јавност била ускраћена, забрањена, зато што нисмо могли да остваримо увид у податке од којих зависи једна врста опреза, а с друге стране, дистанцирање од неких негативних појава које се могу десити у будућности. Било ко, адвокат, грађанин, тужилац, тужени, свеједно је, мора имати увек могућност да оствари увид у оно што је од значаја за његов правни интерес. Нажалост, то право је било ускраћено.

Све ово сам говорио искључиво из разлога што Вас подржавамо управо у томе што сте направили јасну дистинкцију или дискрепанцу између надлежности Заштитника грађана, с једне стране, и онога што раде судови и тужилаштава, односно правосудни систем у целини.

Наравно да је у Вашој надлежности да на сваку притужбу, па и кад су у питању судови, органи управе итд., адекватно одговорите, па чак и да у складу са тим покренете одговарајуће поступке у смислу давања иницијатива за такве поступке, па чак и да поднесете одговарајуће тужбе. Али, у сваком случају, надлежност између Вас и правосудног система је овде била савршено јасна.

Када су у питању друге, да их назовемо, групације које су обухваћене уводним делом Вашег извештаја, поменућу нешто што су моје уважене колеге већ прокоментарисале.Ради се о истополним браковима.

Да будемо ту потпуно отворени и искрени. Без обзира на нашу сензитивност према тој групацији, без обзира на то што имамо један уврежени начин размишљања који је генерисан превасходно традицијом, обичајима, васпитањем, некаквим другачијим системом вредности који је претходно био, до недавно су истополни бракови били ништа друго него кривично дело, а то је било кривично дело против природног блуда. Сада имамо један другачији систем устројавање система вредности који, на крају крајева, желели, не желели, морамо да прихватимо, јер је то систем вредности који је заснован, с једне стране, на демократским принципима и начелима, с друге стране, на европским стандардима које прихватамо чим вршимо хармонизацију са ЕУ. И у том делу ћемо као посланичка група СПС прихватити Ваш извештај, без обзира што имамо разумевања за све оне који оваквом начину приступа који Ви имате, пружају одговарајући отпор. Надам се да и Ви то са разумевањем прихватате.

На крају, оно што је битно када су у питању штићеници центара за социјални рад, без обзира о коме се ради, да ли су у питању деца, да ли су у питању жене, жртве насиља, имамо много случајева где су и деца жртве насиља, где су жене жртве насиља, али у задње време и неретке случајеве где су мушкарци жртве насиља, нарочито старије особе. У Вашем извештају можемо да утврдимо да сте добро лоцирали проблеме и да сте извели одговарајуће закључке на основу којих  дајете добре сугестије како унапредити комплетан систем када је у питању заштита ових категорија и у том правцу, такође, имате нашу подршку.

Ја не бих дужио даље. Још једном ћу се позвати на оно што је суштинско, што сам желео као професионалац, као правник, као адвокат да истакнем да су коначно препозната права осуђених лица, да су на основу препознавања тих права осуђених лица извршена одговарајуће анализе, да су на основу тих анализа сви актери дали свој допринос да се та права поштују и зато је тај третман осуђених лица, као што је то случај са КПЗ у Нишу, значајно побољшан.

Да не би било дискриминације, морам да поменем да се тренутно и у КПЗ у Крагујевцу врше додатни напори да се кроз улагања, кроз инвестиције побољшају условио за живот осуђених лица, да је то учињено у Ужицу у једном малом затвору, да је у Панчеву отворен затвор по највећим европским стандардима, где је нешто што се може оквалификовати као понос државе Републике Србије да један такав затвор са једним таквим системом постоји уопште на Балкану, а ево постоји. Постоји у Панчеву, где у ћелијама бораве не више од два лица, где су услови изузетно добри, где су стандарди ЕУ испоштовани до последњег детаља.

Дакле, наша држава се коначно после дужег времена определила ка нечему што је добро, а то добро подразумева управо у овом сегменту, сегменту права осуђених лица, поштовање свега онога што поштују и примењују све земље чланице ЕУ.

Ја Вам се захваљујем што сте ме пажљиво саслушали.Надам се да ћемо заједнички и даље унапређивати рад свих институција система државе Републике Србије како би се положај свих категорија које су обухваћене не само Вашим извештајем, него и Вашом надлежношћу побољшао.

На крају, поновићу, у дану за гласање подржаћемо Ваш извештај.“

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.