Најновије

Повереник своју дужност у складу са Законом врши самостално, независно и одговорно Посланичка група

Марјана Мараш, народна посланица СОцијалистичке партије Србије говорила је о Предлогу одлуке о избору Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

На предложеном кандидату за Повереника је да обезбеди да се унапреде знања у области права на приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности, како би се побољшао степен остваривања ових права у Републици Србији.

 

„Поштовани народни посланици,

Одбор за културу и информисање у складу са чланом 30. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја предложио је Милана Мариновића за Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

За Повереника, подсетићу, у складу са Законом, бира се лице са признатим угледом и стручношћу у области заштите и унапређења људских права. Повереник мора да испуњава услове за рад у државним органима, да је завршио Правни факултет и да има најмање 10 година радног искуства, што поменути кандидат и има.

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја Повереник за информације од јавног значаја установљен је као самосталан државни орган независтан у вршењу своје надлежности, а ради остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти.

У вршењу своје надлежности Повереник, по Закону, неће тражити нити примати налоге и упутства од државних органа и других лица и Повереник се не може позвати на одговорност за дато мишљење које је изнео или предлог који је дао у вршењу своје власти.

Пред предложеним кандидатом је задатак да управо у складу са одредбама закона своју дужност обавља самостално, независно и одговорно, како би допринео подизању транспарентности и отворености у раду органа власти.

Према Извештају Повереника коме је престала дужност 22. децембра 2018. године стање у 2018. години, укључујући и однос надлежних органа и њихових представника, говоре по њему да је 2018. година била година са највише изазова за Повереника за 14 година његовог постојања, а у исто време и година са најобимнијим радом.

Ситуација, по њему, је таква да се право на слободан приступ информацијама од јавног значаја у Србији доста користило, али се јако тешко остваривало без деловања Повереника.

Последњих 10 година основни проблем у области заштите података о личности био је правни оквир. То се, пре свега, огледало у непотпуној усаглашености унутрашњег правног оквира са одговарајућим међународним стандардима, па је то и један од задатака за Повереника, који сам сигурна да ћемо га у дану за гласање изабрати ако га је предложио Одбор за културу и информисање.

По оцени претходног Повереника стање у остваривању права и слобода на приступ информацијама од јавног значај и права на заштиту података о личности у 2018. години није се могло окарактерисати као задовољавајуће, а на предложеном кандидату за Повереника је да обезбеди да се унапреде знања у области права на приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности, како би се побољшао степен остваривања ових права у Републици Србији, како би следећи извештај Повереника у остваривању права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности био задовољавајући.

На њему је свакако да буде у складу са законским одредбама независтан и самосталан. Не треба да се створи утисак у јавности, као што је то учинио Повереник коме је престао мандат 22. децембра да је он наклоњен више опозицији. На крају његовог мандата треба помало да буду незадовољни и власт и опозиција, јер само тада он ће своју дужност обављати у складу са законом и у интересу свих грађана наше државе.“

Категорије: Посланичка група