Најновије

Стручност, савесност и поштовање етичких кодекса неопходни су услови при избору Повереника Посланичка група

Др Даница Буквић, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је о Предлогу одлуке о избору Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Повереник има задатак да помаже грађанима да дођу до података од јавног значаја који су му потребни што чини поштујући два закона – Закон о заштити података о личности и Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

 

              Поштовани председавајући, колегинице и колеге народни посланици,

данас расправљамо о Предлогу одлуке о избору Повереника за информације од јавног значаја и заштите података о личности. 

Моја колегиница Снежана Павловић је у свом уводном излагању детаљно изнела ставове СПС по овом предлогу. Ја бих само поновила да је функција Повереника веома значајна, Повереник је независтан у раду и делује као контролни орган било да право грађана угрожава држава или неко други. 

Институција Повереника је значајна почев од тога да штити приватност до тога да омогућава одговоре на питања да ли јавне управе раде у складу са јавним интересима.

Повереник има задатак да помаже грађанима да дођу до података од јавног значаја који су му потребни.

Повереник обавља свој рад поштујући два закона – Закон о заштити података о личности, који је 2018. године усклађен са регулативама ЕУ, и Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

Такође, је веома значајан начин и поступак избора Повереника који је у овом случају испоштован. 

Прочитала сам биографију предложеног кандидата и очекујем да ће стручно, савесно, поштујући наведене законе, али и етичке кодексе, обављати своју дужност.

Као што смо чули из претходних излагања досадашњи Повереник то није увек чинио. Због свега тога посланичка група СПС подржава предлог да Милан Мариновић буде изабран на место Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Категорије: Посланичка група