Најновије

Основни циљ дуалног модела студија јесте стицање и усавршавање знања Посланичка група

Весна Ивковић, народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о дуалном моделу студија у високом образовању.

Мишљења сам да ће се овај облик студирања и те како показати и доказати као ефикасан када су у питању медицинске науке. Применити стечена теоријска знања из медицинских наука кроз рад са пацијентима током студирања, уз менторе, је велика предност и огромно искуство које ће добро доћи у самосталном раду по завршетку студија.

 

Поштовани председавајући, поштовани министре са сарадницима, поштоване колегинице и колеге народни посланици,

Предлог закона о дуалном моделу студија у високом образовању даје правни оквир који је флексибилан и може се примењивати у зависности од потребе високошколских установа које нуде академско и струковно образовање и заинтересоване су да њихови студенти знања стечена у високошколским установама у току студија примењују и кроз рад, који ће бити вреднован кроз плаћање накнада, путних трошкова, исхране, школарине, стипендије и на друге начине.

Дуално образовање у средњим и високим школама представља један од приоритета Владе Републике Србије у оквиру приоритетног циља образовања за 21. век. Уосталом, подсећања ради, у програму Владе представљеном у експозеу председнице Владе, најављена је и потреба да се донесе закон којим би се уредио дуални модел студија о високом образовању. Пракса у државама које имају развијен дуални модел студија показала је да постоји интересовање привреде за овај начин студирања. 

Дуални модел студија није обавезан, већ само представља могућност коју имају високошколске установе, а послодавци ће имати могућност да учествују у образовању својих потенцијалних запослених и обаве селекцију кандидата. 

Овај модел студија допринеће развоју истраживања и иновација, јер мање компаније често нису у могућности да формирају истраживачко-развојне тимове, због недостатка одговарајућег кадра, али ће ту бити студенти дуалног модела који ће бити спона која би компанијама указала на савремена достигнућа и подстаћи на реализацију научно-истраживачких пројеката.

Формирањем мрежа послодаваца на високошколској установи практично се формира локална или регионална мрежа компанија које се међусобно упознају, умрежавају и почињу међусобну сарадњу, што ће допринети регионалном развоју.

Слажем се, а и ја сам истог мишљења са мишљењем радне групе, да би субвенције или одређена пореска ослобађања допринела повећању заинтересованости и мотивисаности послодавца у успостављању дуалног модела студирања. 

Јасно је да дуални модел није у једнакој мери примењив на сва научна поља и области. Искуства неких држава које успешно примењују овај начин студирања показују да се одлично показао у техничко-технолошким и медицинским наукама. 

Што се тиче медицинских наука, мишљења сам да ће се овај облик студирања и те како показати и доказати као ефикасан, јер применити стечена теоријска знања из медицинских наука кроз рад са пацијентима током студирања, уз менторе, је велика предност и огромно искуство које ће добро доћи у самосталном раду по завршетку студија. Наиме, по завршетку студија медицинских наука као млад лекар, ви сте пуни теоријског знања, а онда у некој удаљеној амбуланти останете сами с пацијентом и осећате страх и несигурност у примени те теорије у пракси. Овим начином студирања превазилази се тај страх кроз сталну праксу, уз искусне менторе који ће вам указати на извесне грешке у примени теорије у пракси и резултат је што добијемо медицинског стручњака који зна шта ради, који има одређене вештине, ослобођеног страха и сигурнијег у себе у примени стеченог знања.

Основни циљ дуалног модела студија јесте и стицање и усавршавање знања, вештина и способности у складу са студијским програмом и стандардом квалификације. не мање важноје што ће тај рад бити вреднован, плаћањем школарина, стипендија, накнада за рад или на неки други начин. Наиме, студенти ће добијати накнаду по сваком сату од најмање 50% основне зараде запосленог који ради на истим или сличним пословима. При томе морају да испуне најмање 450 сати годишње, проведеном на учењу кроз рад. 

Предлогом закона свеобухватно се штите и права студената која се остварују у складу са прописима о високом образовању, о раду и безбедности и здрављу на раду, законом којим се уређује забрана злостављања на раду, законом о пензијско-инвалидском осигурању, законом којим се уређује заштита интелектуалне својине. 

Закон забрањује све видове дискриминације током обављања учења кроз рад, у складу са законом којим се уређује забрана дискриминације. 

Предлогом овог закона дефинише се обавеза потписивања уговора између високошколских установа и послодаваца који потписују уговор и са студентом, а регистар свих уговора о дуалном моделу води Привредна комора Србије. Наведени су и услови под којима неко може да потпише, као и да раскине уговор. Студенти који заврше студије по дуалном моделу, с обзиром на велико практично искуство које ће стећи у примени стеченог теоријског знања, повећаће своје конкурентност на тржишту рада и имаће веће шансе за запошљавање код послодаваца код којих су и обавили практичну наставу, али и код других из исте делатности.

Основни циљ дуалног високошколског образовања огледа се у премошћавању јаза између теоријских и практично стечених знања, другачије речено – школовање уз примену стеченог теоријског знања у пракси и на тај начин брзо прилагођавање променама у глобалној економији, техничким, медицинским и другим наукама и привредним гранама.

Реч-две о закону о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација, а моје колеге ће нешто више говорити о њему. 

Предлог закона о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација је наша обавеза из предприступне агенде. Дакле, мора се донети пре приступања Европској унији, али ће се примењивати од момента приступања ЕУ. До тада треба створити административне претпоставке за његову примену. 

Наиме, у процесу примене за улазак у чланство ЕУ у оквиру преговарачког Поглавља 3 – Слобода пружања услуга, садржано је Потпоглавље 4, које се бави признавањем професионалних класификација у оквиру кога Република Србија има обавезу да у свој правни систем имплементира право Европске уније. 

У суштини, на овај начин, што је и циљ доношења закона, биће омогућено слободно кретање радне снаге у оквиру држава чланица Европске уније, односно пружање услуга као и припрема Републике Србије за пријем у чланство Европске уније. Циљ је уређивање процедуре и самог признавања професионалних класификација кроз аутоматско признавање, где су од стране ЕУ предвиђени минимални услови који морају бити испуњени да би се обављала регулисана професија.

Ово слободно кретање радне снаге и пружање услуга у европском и економском оквиру отвара могућност запослења у било којој чланици ЕУ, али и могућност за прилив радне снаге из других држава чланица ЕУ, чиме ће се омогућити размена рада и услуга, присутност на страним тржиштима рада, међусобно допунавање у смислу дефицитарне радне снаге, тржишне конкуренције, али и укључивање Републике Србије у ИМИ систем. 

Посланичка група Социјалистичке партије Србије ће у дану за гласање гласати за оба ова предлога закона који су данас на дневном реду.

Хвала

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.