Најновије

Морамо водити рачуна о правној заштити и права и аутора и ауторског дела Посланичка група

Неђо Јовановић, народни посланик Социјалистичке партије Србије о Предлогу измена и допуна Закона о ауторским и сродним правима.

Полазећи од дефиниције ауторског дела као оригиналне духовне творевине аутора, као и ауторског права које настаје управо настанком ауторског дела, морамо водити рачуна и о правној заштити и права и аутора и ауторског дела. Како се врши та заштита драге колеге? Постоје два правца. Једна је, у сваком случају се ради о судској заштити, један правац заштите је кривична заштита или кривично правна заштита, а други правац је грађанско правна заштита.

 

Уважени министре са сарадницима, поштоване колеге народни посланици,

имајући у виду да је овлашћени представник посланичке групе СПС, наша другарица проф. др Снежана Бошковић Богосављевић изнела начелан став, дајући безрезервну подршку предложеним законима, ја ћу се у свом излагању, односно у својој дискусији везати само за један од предлога закона из овог сета, а то је Закон о ауторским и сродним правима.

Наравно, уважени министре, да ћу се у том смислу делимично везати и на уважену колегиницу Наташу Јовановић, која је скренула пажњу да ли у оквиру Министарства просвете треба да се сходно надлежности којим се бави ваше Министарство, постоји и оно што се везује за ауторска права?

Лично мислим да имајући у виду судску заштиту ауторским права, а то ће бити мој фокус излагања, то је више у надлежности Министарства правде, као што би у надлежности Министарства правде требала да буде у целости материја стечаја. Међутим, да се не би удаљавали од теме, желим да вам скренем пажњу на неколико делова овог закона за које мислим да би могли по квалитету да буду још израженији, а у том правцу ћу дати и неколико крајње добронамерних сугестија. 

Полазећи од дефиниције ауторског дела као оригиналне духовне творевине аутора, као и ауторског права које настаје управо настанком ауторског дела, морамо водити рачуна и о правној заштити и права и аутора и ауторског дела. Како се врши та заштита драге колеге? Постоје два правца. Једна је, у сваком случају се ради о судској заштити, један правац заштите је кривична заштита или кривично правна заштита, а други правац је грађанско правна заштита.

Када говоримо о кривично правној заштити, ту је законодавац веома јасно прописао која су то кривична дела која у својим обележјима, односно у свом бићу подразумевају инкриминације, које уколико се остваре, логично је да ће онај који та кривична дела почини кривично одговарати.

За нас су далеко интересантнија и у сваком случају, као некога ко доноси законе, битније ове димензије које се односе на грађанско правну заштиту. Мислим да сте ту као предлагач закона погодили, како би се то рекло пежоративно, у центар, јер сте дали јако добра решења. 

Прво добро решење је што сте проширили круг лица која могу да поднесу тужбу због повреде ауторског права, а ја морам да скренем пажњу када се пружа грађанско правна заштита, односно када судови могу да поступају по тужби. Могу да поступају у случају утврђења повреде права, јер тужба гласи ради утврђења повреде права, затим ради престанка повреде права, ради уништења или преиначења предмета којим је почињена повреда ауторског права, накнада имовинске штете и објављивање пресуде о трошку тужбе. 

До сада је узак круг лица могао поднети тужбу. Нећу рећи буквално узак, али значајно ужи него што је то сада. Сада то могу чинити организације које се у колективном смислу баве заштитом ауторског права и то је добро решење, одлично решење. 

Шта може, уважени министре, да произведе проблем? Овај закон који сте предложили садржи доста процесних норми, али тај закон ако се тумачи као лекс специјалис, а јесте лекс специјалис, долази у одређену колизију са одредбама Закона о парничном поступку. Зашто ово говорим? Уколико имате привремену меру и привременом мером тражите престанак повреде права тако што се налаже туженом да одмах престане са повредом права, онда се губи смисао тужбе, онда више нема тужбеног захтева. Шта то значи? То значи ако суд уважи тужиоцу Неђи Јовановићу да престане са повредом ауторског права уважене колегинице Стефане Миладиновић и та привремена мера ступи на снагу, онда је изгубљен смисао тужбе, јер је привремена мера стала на правно дејство. Ако је привремена мера произвела правно дејство, шта значи онда одлучивати о даљем току поступку, чему тужба? 

Мислим да ме разумете кад хоћу да вам кажем шта може да буде процесно-правни проблем, јер уколико изгубите привременом мером предмет судске заштите, онда суд нема више о чему да одлучује и ту могу да буду проблеми везани са судове, иако ћу ја са становишта професије којом се бавим похвалити судове када су у питању одлуке о заштити ауторских права. 

Јако је добро, уважени министре, што сте прецизирали начин усвајања привремених мера, мера обезбеђења доказа и што се сада привремене могу донети врло једноставно, односно ефикасно и хитно, чак и како се тај поступак мора спроводити и без саслушања оног ко је тужен. Значи, ја могу, као судија, врло једноставно да донесем привремену меру, наложим одређене радње које подразумевају престанак угрожавања нечијег ауторског права. Али, овде постоји још нешто што ми у посланичкој групи СПС ћемо изнети као изузетно позитивно, а то је да се информације које су неопходно потребне како би се утврдила повреда или опасност од повреде ауторског права могу прикупљати од тзв. трећих лица или повезаних лица, али не повезаних лица у смислу сродства, него повезаних лица са оним од кога се информације могу добити. 

Мислим да би требало истаћи крајње позитивне примере пружања заштите ауторског права, а ево зашто. Уважени министре, сигурно је да имате и те како поуздано тачне информације о угрожености виталних интереса државе када је у питању емитовање и реемитовање програма са територије Републике Србије, када се нажалост због недоречености закона који се сада исправља, јер морамо поћи од чињенице да обухват измена овим законом није довољан да би дошли до новог закона, јер је испод 50% измена обухваћено, онда морам да похвалим ону интенцију коју сте ви овде очигледно имали, а то је да се суштинске измене изврше како би дошли до најбољих могућих решења. Пракса ће показати да то јесу добра решења, да ли су најбоља, свакако да нису, јер увек можемо тежити бољем. Али, ако пођемо од судских одлука, онда заиста стоји све оно што сам рекао као квалитет Предлога закона. 

Поћи ћу од неколико примера. Имамо ситуацију када је аутор себе приказао као аутора творевине која подразумева ништа друго него прикупљање цитата. Знамо сви шта су цитати. Неко је негде рекао нешто у једном медију, неко нешто друго у другом медију, цитат као цитат подразумева аутономно изражену вољу у погледу неке актуелне теме и сада се појавио неко трећи који је све те цитате обухватио, објавио у некој едицији, без знања, без сагласности онога ко је аутор тих цитата и што је најважније у тим хајде да их назовемо творевинама нико није од аутора учествовао, без обзира да ли је један или више. 

Суд је апсолутно правилно заузео становиште да се ради о грубој повреди ауторског права и усвојио тужбени закон. Слично је и када су у питању фотографије, уколико се објављују без имена и презимена аутора, па се онда буквално, ако могу да будем толико слободан у изражавању да кажем, ради о крађи ауторског права. 

Зашто ово говорим? Због тога што хоћу да истакнем веома значајну улогу судова у примени закона, па чак и оног закона до сада важећег за који кажем да није у свему био довољно доречен, доследан и у пракси отварао је одређене дилеме, да ми сада имамо прилику да све те дилеме отклонимо и да их правилно решимо. Ово нарочито када се ради о коауторима, јер имамо и неке специфичне ситуације. 

Рецимо, уколико је филм ауторско дело, а јесте, онда имамо више аутора или коаутора, један је писац сценарија, други је режисер, трећи је онај ко има неке одређене улогу, продуцент, на крају крајева, у даљем процесу производње ауторског дела или стварања ауторског дела сви они уживају на једнак начин заштиту, са становишта овог закона и са становишта онога што подразумева судску заштиту. 

С обзиром да су се, како сам малопре и рекао на самом почетку, и ту ћу привести крају своју дискусију, моје колеге Ивана Динић и овлашћени представник проф. др Снежана Богосављевић одредиле према вашем предлогу, ја ћу се само томе придружити. Оно што треба да знате, као и увек до сада, посланичка група СПС ће, као део ове коалиције, и то прагматични и конструктивни део ове коалиције, подржати законе које предлажете.

Захваљујем.

Категорије: Посланичка група