Право интелектуалне својине изузетно је важно за развој сваког друштва и њен економски напредак Посланичка група

Стефана Миладиновић, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је о сету закона из области права интелектуалне својине, са посебним освртом на Предлог закона о изменама и допунама закона о заштити топографија полупроводничких производа. 

Усвајањем закона из области права интелектуалне својине о којима данас расправљамо оствариће се директан утицај на научни, технолошки и укупан привредни развој наше државе.

 

„Поштовани министре,

тема данашње седнице јесу изузетно важни закони из области права интелектуалне својине. Неке од ових закона смо чекали јако дуго, готово пар месеци су неки од предлога о којима данас расправљамо били у процедури. Неколико минута ћу се осврнути на суштину сва три предлога закона. 

Интелектуална својина изузетно је важна тема за развој сваког друштва и њен економски напредак. Она је предмет заштите интелектуалних права и та права обухватају ауторска права и сродна права са једне стране и право индустријске својине са друге стране.

Изменама и допунама Закона о патентима, о ауторским правима и сродним правима, као и заштити топографија полупроводничких производа уводи се ред међу корисницима тих закона и изменама се врше даља усклађивања са директивама ЕУ, између осталог неке од директива нових су ступиле на снагу претходних месец дана и верујем да ће и на даље усклађивање бити у овом правцу током наредне године. У сваком случају, сва решења ће допринети већој видљивости и правној заштити и уметника и научних радника, као и оних људи који се баве специфичним пословима у области информатичких, односно информационих технологија. 

Интелектуална својина настала у радном односу утиче на повећање вредности предузећа, повећање добити или стварање уштеда а пре свега кроз унапређење делатности које обављају, а то даље доприноси и бољим економским резултатима самог предузећа, али и развоју привреде уопште. У том смислу јесте било изузетно важно да се ови односи између послодаваца и запослених уреде на један ефикасан начин како би послодавац имао интереса да улаже у истраживање и развој, а запослени био мотивисан да унапређује производни процес самог послодавца. Ово је изузетно важно и за привреду, јер постојеће решење показало се да није било баш охрабрујуће за потенцијалне инвеститоре у Србији. 

Усвајањем предложених измена и допуна Закона о патентима очекује се повећање броја пријава патента од стране привредних друштава, јер ће послодавци и запослени имати правну сигурност у вези са располагањем, али и искоришћавањем патента који је настао у том радном односу. 

Даљим решењем се повећава правна сигурност у заштити интелектуалне својине и смањују ризици и за оне који улажу. У том смислу и најзначајније измене и допуне овог закона односе се на област проналазака који су настали у том радном односу, како у националним компанијама, тако и у великим интернационалним компанијама. Послодавац може ставити на располагање запосленом материјално-техничка средства и информације и тако створити окружење у коме запослени може да буде креативан и да предлаже нова техничка решења која ће унапредити процес рада.

Када су у питању ауторска права и сродна права, односно измене и допуне овог закона, циљ јесу успостављање ефикаснијег националног система правне заштите ауторских и сродних права. О томе је врло темељно говорио мој колега Неђо Јовановић, ја бих само допунила још једним позитивним ефекатом ових измена која се односи на унапређење колективног остваривања ауторских и сродних права на продужавање трајања заштити имовинских права интерпретатора и произвођача фонограма и на јачање грађанско-правне заштите ауторског и сродних права. 

За разлику од ауторског права које настаје самим стварањем или материјализовањем ауторског дела, право индустријске својине обухвата патентно право, право жига, право заштите дизајна, право заштите топографије интегрисаног кола, право заштите ознаке географских порекла и други и можда најмање јасан у погледу материје коју регулише овај Закон о заштити топографије и полупроводничких производа примењује се у области ИТ и подразумева заштиту права индустријске  својине у погледу обима права на признату топографију и у погледу лица које има право на заштиту. Да би настало и било признато неко право у области индустријске својине потребна је одлука надлежног органа управе у случају Републике Србије, то је Завод за интелектуалну својину. 

Топографија по својој природи представља интелектуално добро. Предмет заштите је само топографија, то су чипови, интегрисана кола, нанотехнолошки производи, дакле, предмети заштите јесу полупроводнички производи који служе за обраду информација и представљају у неким случајевима или микропроцесор или рачунар. 

Значи, простије речено Закон о ауторским правима регулише право оних који креирају у овом случају софтвере, док Закон о топографији полупроводничких производа регулише нешто што се зове хардвер, односно право заштите топографије има њен стваралац. Стицањем и остваривањем заштите овог вида индустријске својине подстиче се несметани развој топографије полупроводничких производа што има директан утицај на научни, технолошки и укупан привредни развој. 

Не морам да се понављам у дану за гласање подржаћемо сва три предлога закона, а верујем да ће и расправа у појединостима бити врло занимљива.“

Категорије: Посланичка група