Најновије

Побољшање квалитета ревизорских извештаја утицаће позитивно на привредне субјекте Посланичка група

Марјана Мараш, народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлогу закону о ревизији

Предлог закона посебну пажњу посвећује питању унутрашње организације друштва за ревизију.  Дефинисано је да контрола квалитета рада лиценцираних, овлашћених ревизора, друштва за ревизију и самосталних ревизора прелази у надлежност Комисије за хартије од вредности, чиме се повећава независност контроле. 

 

Уважени министре са сарадницима, даме и господо народни посланици,

овлашћени представник посланичке групе СПС, Дејан Раденковић, у свом излагању изнео је став да ће посланичка група СПС подржати све законе из другог заједничког претреса и истакао је значај које ови закони имају за посланичку групу СПС, а ја ћу се у свом излагању осврнути на Закон о ревизији. 

Пружање услуга ревизије финансијских извештаја у Републици Србији регулисано је Законом о ревизији, који је ступио на снагу 24. јула 2013. године и подзаконским актима за његово спровођење. 

Основни разлози, као што смо могли да чујемо данас, за израду новог Закона о ревизији, су усклађивање са захтевима нових прописа ЕУ, којима се уређује ова област и отклањање уочених недостатака у примени постојећих законских решења. 

Предлог закона посебну пажњу посвећује питању унутрашње организације друштва за ревизију.  Дефинисано је да контрола квалитета рада лиценцираних, овлашћених ревизора, друштва за ревизију и самосталних ревизора прелази у надлежност Комисије за хартије од вредности, чиме се повећава независност контроле. 

Унапређен је систем санкција којим ће се дестимулативно деловати и спречити будућа понашања која би угрожавала објективно и квалитетно пружање ревизорских услуга у делу који се односи на мере у поступку контроле квалитета рада друштва за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора. 

Примена актуелног Закона о ревизији показала је постојање одређених недостатака у регулисању и спровођењу закона у пракси. Пре свега, потребно је увести новине у постојећи систем јавног надзора како би се исти унапредили и како би он имао јача овлашћења, пре свега по питању спровођења контроле квалитета и изрицања санкција.

Потребно је поједноставити систем изрицања мера друштвима за ревизију и лиценцираним овлашћеним ревизорима, у смислу да се контрола изрицања мера, ако за то постоји потреба, одвија ефикасније и да се убрза поступак. Уведене су нове одредбе у закону, које дефинишу субјекта ревизије, професионалну етику, професионални скептицизам, матичну државу чланицу, независност и објективност, као и одредбе које ће почети са пријемом Републике Србије у ЕУ.

Било је коментара везано за ову одредбу, али мислим да је за нас, за државу, без обзира на то када ћемо ући у ЕУ, важно да ми уредимо своју државу, па кад год то било.

У новом законском решењу детаљније је регулисана обавеза чувања пословне тајне друштва за ревизију и лиценцираних овлашћених ревизора током вршења законске ревизије. Ради подизања квалитета ревизорског извештавања, унапређен је обухват мера, казни које могу бити изречене за непоштовање закона и правила струке, као и њихова ефикасност. 

Предлогом закона забрањено је кривично осуђеним правним и физичким лицима и њиховим повезаним лицима, као и сарадницима, да буду оснивачи и власници друштва за ревизију.

            Комисија и министарство надлежно за послове финансија имаће крајњу одговорност за квалитет обављања ревизије у Републици Србији.

           Преносом надлежности по питању контроле квалитета обављање ревизије из коморе овлашћених ревизора у надлежност Комисије за хартије од вредности биће поједностављен и убрзан поступак контроле и изрицања санкција друштвима за ревизију и ревизорима због непоштовања одредаба закона и правила струке.

Уместо у три институције, поступак ће се одвијати у оквиру једне институције – Комисије за хартије од вредности. Ради обављања ових надлежности, а на основу споразума, Комисија ће преузети лица запослена у комори овлашћених ревизора на пословима контроле квалитета. 

Систем контроле квалитета биће установљен на независнији, ефикаснији, ефектнији начин и усклађен са најбољом професионалном праксом.

У Предлогу закона о ревизији прописана је и минимална форма ревизорског извештаја. 

Све предложене измене треба да допринесу побољшању квалитета ревизорских извештаја, што за последицу треба да има побољшање квалитета финансијских извештаја, што ће позитивно утицати на све привредне субјекте, али и на државне органе и институције, као и на стране и домаће инвеститоре. 

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.