Poboljšanje kvaliteta revizorskih izveštaja uticaće pozitivno na privredne subjekte Poslanička grupa

Marjana Maraš, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije o Predlogu zakonu o reviziji

Predlog zakona posebnu pažnju posvećuje pitanju unutrašnje organizacije društva za reviziju.  Definisano je da kontrola kvaliteta rada licenciranih, ovlašćenih revizora, društva za reviziju i samostalnih revizora prelazi u nadležnost Komisije za hartije od vrednosti, čime se povećava nezavisnost kontrole. 

 

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici,

ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SPS, Dejan Radenković, u svom izlaganju izneo je stav da će poslanička grupa SPS podržati sve zakone iz drugog zajedničkog pretresa i istakao je značaj koje ovi zakoni imaju za poslaničku grupu SPS, a ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na Zakon o reviziji. 

Pružanje usluga revizije finansijskih izveštaja u Republici Srbiji regulisano je Zakonom o reviziji, koji je stupio na snagu 24. jula 2013. godine i podzakonskim aktima za njegovo sprovođenje. 

Osnovni razlozi, kao što smo mogli da čujemo danas, za izradu novog Zakona o reviziji, su usklađivanje sa zahtevima novih propisa EU, kojima se uređuje ova oblast i otklanjanje uočenih nedostataka u primeni postojećih zakonskih rešenja. 

Predlog zakona posebnu pažnju posvećuje pitanju unutrašnje organizacije društva za reviziju.  Definisano je da kontrola kvaliteta rada licenciranih, ovlašćenih revizora, društva za reviziju i samostalnih revizora prelazi u nadležnost Komisije za hartije od vrednosti, čime se povećava nezavisnost kontrole. 

Unapređen je sistem sankcija kojim će se destimulativno delovati i sprečiti buduća ponašanja koja bi ugrožavala objektivno i kvalitetno pružanje revizorskih usluga u delu koji se odnosi na mere u postupku kontrole kvaliteta rada društva za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora. 

Primena aktuelnog Zakona o reviziji pokazala je postojanje određenih nedostataka u regulisanju i sprovođenju zakona u praksi. Pre svega, potrebno je uvesti novine u postojeći sistem javnog nadzora kako bi se isti unapredili i kako bi on imao jača ovlašćenja, pre svega po pitanju sprovođenja kontrole kvaliteta i izricanja sankcija.

Potrebno je pojednostaviti sistem izricanja mera društvima za reviziju i licenciranim ovlašćenim revizorima, u smislu da se kontrola izricanja mera, ako za to postoji potreba, odvija efikasnije i da se ubrza postupak. Uvedene su nove odredbe u zakonu, koje definišu subjekta revizije, profesionalnu etiku, profesionalni skepticizam, matičnu državu članicu, nezavisnost i objektivnost, kao i odredbe koje će početi sa prijemom Republike Srbije u EU.

Bilo je komentara vezano za ovu odredbu, ali mislim da je za nas, za državu, bez obzira na to kada ćemo ući u EU, važno da mi uredimo svoju državu, pa kad god to bilo.

U novom zakonskom rešenju detaljnije je regulisana obaveza čuvanja poslovne tajne društva za reviziju i licenciranih ovlašćenih revizora tokom vršenja zakonske revizije. Radi podizanja kvaliteta revizorskog izveštavanja, unapređen je obuhvat mera, kazni koje mogu biti izrečene za nepoštovanje zakona i pravila struke, kao i njihova efikasnost. 

Predlogom zakona zabranjeno je krivično osuđenim pravnim i fizičkim licima i njihovim povezanim licima, kao i saradnicima, da budu osnivači i vlasnici društva za reviziju.

            Komisija i ministarstvo nadležno za poslove finansija imaće krajnju odgovornost za kvalitet obavljanja revizije u Republici Srbiji.

           Prenosom nadležnosti po pitanju kontrole kvaliteta obavljanje revizije iz komore ovlašćenih revizora u nadležnost Komisije za hartije od vrednosti biće pojednostavljen i ubrzan postupak kontrole i izricanja sankcija društvima za reviziju i revizorima zbog nepoštovanja odredaba zakona i pravila struke.

Umesto u tri institucije, postupak će se odvijati u okviru jedne institucije – Komisije za hartije od vrednosti. Radi obavljanja ovih nadležnosti, a na osnovu sporazuma, Komisija će preuzeti lica zaposlena u komori ovlašćenih revizora na poslovima kontrole kvaliteta. 

Sistem kontrole kvaliteta biće ustanovljen na nezavisniji, efikasniji, efektniji način i usklađen sa najboljom profesionalnom praksom.

U Predlogu zakona o reviziji propisana je i minimalna forma revizorskog izveštaja. 

Sve predložene izmene treba da doprinesu poboljšanju kvaliteta revizorskih izveštaja, što za posledicu treba da ima poboljšanje kvaliteta finansijskih izveštaja, što će pozitivno uticati na sve privredne subjekte, ali i na državne organe i institucije, kao i na strane i domaće investitore. 

Kategorije: Poslanička grupa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.