Допринос развоју дигиталне писмености и унапређењу информатичког друштва у Србији Посланичка група

Стефана Миладиновић, народна посланица и овлашћени представник  Социјалистичке партије Србије говорила је о Предлогу закона о поштанским услугама,Предлогу закона о потврђивању акта Светског поштанског савеза, и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о информационој безбедности

Живимо у времену у коме развој информационих и комуникационих технологија значајно утиче на све области и на све услуге. Либерализација тржишта, глобализација економије, убрзани развој поштанског саобраћаја, појава великог броја поштанских оператера указују на потребу за јачањем конкурентности и на националном и на међународном тржишту.

 

               „Поштовани министре, поштовани гости из министарства,

пре свега, желим да изразим велико задовољство у име посланичке групе СПС, с обзиром да имамо пред нама два изузетно добра предлога закона.

Либерализација тржишта, глобализација економије, убрзани развој поштанског саобраћаја, појава великог броја поштанских оператера представља окосницу и потребу за јачањем конкурентности и на националном и на међународном тржишту.

Кључни циљ поштанске реформе јесте изузетно квалитететан, ефикасан, иновативан и одржив поштански сектор, наравно, прилагођен потребама 21. века.

Како је све почело? Историјски посматрано, Република Србија била је у то време као кнежевина једна од 22 државе које су основале Светски поштански савез 1874. године. Дакле, Србија је била оснивач најстарије међународне организације на свету и свега неколико година касније, 1881. године постала је и чланица Интерпарламентрне уније, односно потписала Акт о оснивању Интерпарламентарне уније, чије је заседање на 130 година од оснивања било прошле недеље у Београду.

Пошта Југославије била је једна од оснивача Светског поштанског савеза, учествујући у изради устава ове организације на конгресу у Бриселу 1952. године, а данас ова организација броји укупно 193 чланице.

Светски поштански савез створио је јединствену територију за узајамну размену писмоносних пошиљки на принципима јединствене поштанске територије, слободног поштанског транзита и јединства такси, а у циљу, наравно, унапређивања међународног поштанског саобраћаја, обезбеђивања квалитетне, ефикасне и доступне универзалне поштанске услуге. 

Усвајањем закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза, које је пред нама данас, прецизније ће се дефинисати услови под којима  овлашћени поштански оператер држава чланица обавља међународне поштанске услуге, обезбедиће се право на универзалну поштанску услугу свим правним и физичким лицима на јединственој поштанској територији под једнаким условима и приступачним ценама и поштовање свих међународних норми које се односе на заштиту животне средине, унапређење сигурности поштанских пошиљки, безбедност корисника и запослених, како се не би угрозили живот, здравље и животна средина и имовина.

Живимо у времену у коме развој информационих и комуникационих технологија значајно утиче на све области и на све услуге, самим тим и на поштански сектор. Искуства поштанских оператера широм света показују да кроз сарадњу са државним институцијама и међународним организацијама оператори могу успешно да послују.

Прилагођавање поштанских услуга, па и у Србији недвосмислено може бити пример и за све остале привредне услуге, посебно у области енергетике, саобраћаја или пак транспорта.

Република Србија напредује у процесу усклађивања са важећим директивама ЕУ, а све у циљу подизања степена заштите корисника ових услуга, подизању безбедности пошиљка, свакако, као и подстицање јачања конкуренције.

Очигледно је да је приликом израде овог закона уложен велики труд, залагање и стручност и то јесте резултирало један квалитетан предлог.  

Поменућу неколико предложених решења, а то је доступност универзалне поштанске услуге кроз обавезу даваоца поштанске услуге да обезбеди довољан број приступачних тачака и да у континуитету на целокупној територији Републике Србије по приступачним ценама, без дискриминације пружа универзалну поштанску услугу.

Наглашена је у закону и брига да се корисницима са инвалидитетом омогући доступност поштанских услуга, а такође обезбедиће се и одрживост универзалне поштанске услуге дефинисањем опсега резервисаних услуга, односно пошиљке до 50гр која може пружити само давалац универзалне поштанске услуге.

Измене и допуне закона прате нове захтеве тржишта и корисника и штите права потрошача дефинисањем начина поступања при рекламацији самих корисника, рока за поступање по рекламацијама накнада штете и казнене мере.

Посебно бих истакла да се у Предлогу закона јасно види да смо водили рачуна, наравно, о процесу стабилизације и придруживању и то  се огледа и у јачању позиције независног регулаторног тела. У случају Републике Србије то је регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге кроз нове надлежности као што су давање сагласности на цене универзалне услуге ван домена резервисаних поштанских услуга, вршење стручног надзора над радом поштанских оператора и посебно бих истакла решење којим се уводи медијација у процесу вансудског поравнања.

Такође, истакла бих да је позитивна европска пракса управо то и показала да се јачањем регулаторног тела обезбеђује ефикаснији развој тржишта и поштанских услуга, па бих овом приликом истакла да као члан надлежног одбора морам да похвалим рад овог независног регулаторног тела и да истакнем да је у претходним годинама све што заправо и пројектовано, а у складу са надлежностима овог регулаторног тела и спроведено, а то можемо не само кроз разматрање њихових годишњих извештаја већ и кроз директну сарадњу са представницима РАТЕЛ-а као народни посланици да утврдимо.

Други предлог закона је о изменама и допунама Закона о информационој безбедности. Предлог је, такође, изузетно квалитетан, узимајући у обзир све релевантне околности. Примена Закона о информационој безбедности, који смо усвојили 2016.  године, показао је потребу за изменом одређених одредби, али и усклађивањем са Директивом ЕУ која је непосредно након усвајања тог закона 2016. године и ступила на снагу.

Чланом 6. Закона о информационој безбедности утврђене су области у којима су ИКТ системи од посебног значаја, те је у овом члану извршена допуна за још једну област, а то је дигитална инфраструктура и услуга информационог друштва.

Одређено је да се пре јавног објављивања, обавештавања о инциденту од стране надлежног министарства, изврше претходне консултације са оператером ИКТ система од посебног значаја који је доставио обавештење о инциденту на који начин је обезбеђен интегритет оператора ИКТ система од посебног значаја.

Изменама је извршена допуна у погледу прецизирања делокруга послова и обавеза, односно надлежности и друга решења којима би се осигурала доступност у свако доба, обезбедила непрекидна доступност услуга путем различитих средстава комуникација.

Национални ЦЕРТ ће реаговати по пријављеним или на неки други начин откривеним инцидентима у системима од посебног значаја, као и другим системима у Републици Србији, пружајући савете и препоруке на основу расположивих информација лицима која су погођена овим инцидентом.

У оквиру унапређења постојећих законских решења од изузетног је значаја, наравно, и успостављање евиденције оператора. Уводи се обавеза надлежног министарства да успостави евиденцију ИКТ система од посебног значаја и да учини доступним националном ЦЕРТ-у, али је обавеза оператора да код надлежног министарства упише свој ИКТ систем.

Дефинисан је начин обавештавања о инцидентима који значајно угрожавају информативну безбедност преко портала надлежног органа или националног ЦЕРТ-а у јединствени систем за пријем обавештења о инцидентима.

Значајно је рећи да је предвиђена и сарадња ЦЕРТ-ова у Републици Србији, обавезна сарадња Националног ЦЕРТ-а, ЦЕРТ-а органа власти као што је МУП, Министарство спољних послова, одбране, затим ЦЕРТ-ови служби безбедности и самосталних оператора у Србији и прописано је редовно одржавање састанака. 

Додате су и одредбе, то бих посебно истакла, о заштити деце при коришћењу комуникационих технологија. 

На самом крају бих похвалила рад Министарства не само у погледу оног што у претходним годинама сте чинили када је у питању безбедност деце на интернету, једна сјајна и успешна кампања је у току, већ и све што сте учинили, то јест допринели не само развоју дигиталне писмености, већ и унапређењу информатичког друштва у Србији.“

Категорије: Посланичка група