Најновије

Повећани буџетски приходи омогућавају исплату новчане помоћи пензионерима Посланичка група

Др Даница Буквић, народна посланица и овлашћени представник Социјалистичке партије Србије о Предлогу одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама финансијског плана Републичког фонда ПИО за 2019.годину

Већи прилив средстава у буџет Републике Србије од страних инвестиција и реализације инфраструктурних пројеката широм земље, довели су до повећања средстава у буџету за финансирање неких сектора што доводи до побољшања економског и социјалног положаја становништа

Поштовани председавајући, поштовани министре са сарадницом, поштоване колегинице и колеге народни посланици,

данас говоримо о Предлогу одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама финансијског плана Републичког фонда за ПИО за 2019. годину, која је по хитном поступку уврштена у дневни ред ове седнице Народне скупштине.

Хитан поступак предложен је због потребе да се обезбеди неопходни правни оквир за финансирање исплате права на једнократну помоћ, новчану помоћ, свим пензионерима. Наиме, ово је још један документ којим се омогућава остваривање додатних права наших грађана, овога пута у питању су пензионери.

У 2019. години, према подацима до августа месеца, привреда Србије је показала раст. Прилив страних инвестиција и реализација великих инфраструктурних пројеката широм Србије донели су већи прилив средстава у буџет Републике од планираних. То нам је и омогућило да се ребалансом буџета Републике, који смо недавно усвојили, повећају средства за додатно финансирање неких сектора, као и да се повећају плате у јавном сектору, посебно у областима које су за развој друштва и здравствени и социјални положај становништва веома важне.

Овде мислим на здравствену и социјалну заштиту, на образовање, науку и културу, као и на запослене у локалним самоуправама и државној управи.

Дакле, испуњава се, и на овај начин један од развојних циљева друштва, а то је побољшање економског и социјалног положаја становништва.

Влада Републике Србије усвојила је Закључак којим се предлаже да се свим корисницима пензија, корисницима привремених накнада, односно инвалидима рада II и III категорије инвалидности, као и инвалидној деци- корисницима привремене накнаде код Фонда ПИО, одобри, односно исплати једнократна помоћ у износу од 5.000 динара.

За овакав закључак Владе законски основ је садржан у Закону о ПИО којим је прописано да се средства Републичког фонда за ПИО могу изузетно искористити и за исплату новчане помоћи корисницима пензија када је таква помоћ потребна великом броју корисника.

Према одредбама закона, исплата новчане помоћи врши се у износу који утврди Влада водећи рачуна о билансним могућностима Републичког фонда за ПИО.

У складу са тим изменама и допунама финансијског плана Фонда ПИО, за исплату новчане помоћи са пратећим трошковима исплате ове помоћи, обезбеђена су средства у укупном износу од 8,72 милијарде динара. Исплата новчане помоћи обезбеђена је захваљујући остваривању прихода од доприноса за ПИО у вишем износу од планираних, у периоду јануар-август 2019. година, као и нижем извршењу расхода, пре свега по основу принудних наплата по судским споровима.

Дакле, овај финансијски суфицит резултат је позитивног биланса средстава у Фонду ПИО, односно резултат повећане стопе запослености. Да подсетимо да је у овој години Србија лидер по броју директних страних инвестиција, али овоме је свакако допринела и реализација великих инфраструктурних пројеката. Дакле, резултат позитивних буџетских кретања, односно достигнуте макро-економске стабилности наше државе.

У том смислу, Народна скупштина даје сагласност на ребаланс финансијског плана Фонда ПИО, који ће у наредном месецу исплатити нашим пензионерима ову једнократну помоћ.

Посланичка група СПС ће гласати за овај предлог.

Категорије: Посланичка група