Најновије

Возила од историјског значаја ослободити пореза на употребу возила Посланичка група

Стефана Миладиновић, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара који је поднела са колегом Дејаном Раденковићем. 

Пореском олакшицом у погледу регистрације олдтајмера Република Србија би имала вишеструку корист. Готово 90% ових возила није регистровано јер постојећи закон не препознаје статус олдтајмера.

 

„Колега Дејан Раденковић и ја поднели смо Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, односно предложили смо измену и допуну члана 5. важећег закона, којим се прописује да се возило од историјског значаја, односно олдтајмери, ослобађају плаћања пореза на употребу возила.

Подсетићу све колеге да смо као Скупштина, усвајањем измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја 2018. године, по први пут законски дефинисали појам возила од историјског значаја, односно олдтајмер. 

Допуном овог појмовника у ЗОБС-у, направљен је искорак у погледу решавања статуса ових возила у Србији. 

За разлику од осталих земаља у Европи и окружењу, Србија већ дужи низ година прати тренд смањења ових возила у Србији, а непостојање правне регулативе значајно је томе и допринело. 

Према проценама регистрованих удружења љубитеља олдтајмера, у Србији постоји преко 3.000 путничких возила која би категоризацијом била одређена као возила од историјског значаја, а овом броју треба додати и мопеде, трицикле, мотоцикле и четвороцикле. 

Готово 90% ових возила није регистровано, јер закон не препознаје статус олдтајмера у поступку регистрације и утврђивање висине пореза. 

Сматрамо да би ова возила требала да буду изузета када у питању висина пореза која се одређује на основу радне запремине мотора. 

Иако власници возила чија старост прелази 20 година плаћају 20% предвиђене висине пореза, већина ових возила има велику кубикажу, те је умањење по овом основу мало значајно. 

Примера ради, Кадилак Елдорадо из 1972. године, који има 6.200 кубика или пак различита возила производње Мерцедеса Л 450, који има 6.900 кубика, са умањењем плаћају порез већи од 1.000 евра.

Ова возила се иначе ретко возе. Најчешће их можемо видети на изложбама или скуповима посвећеним љубитељима ових возила, а то је свега два до три пута годишње. Сматрамо да није економски оправдано да се региструју према важећим прописима. 

У Нацрту нових имена и допуна Закона о безбедности саобраћаја чија је реална расправа завршена прошле недеље, МУП као предлагач предвидело је и допуну чланова ЗОБС-а којима би се уредило питање поступка утврђивања и разврставања ових возила, одузимања статуса возила од историјског значаја и друга питања и процедуре, чиме би се на систематски начин заокружило питање олдтајмера. 

Стога, ми смо у истом члану нашег Предлога закона предложили додавање новог става којим би се прописала обавеза власника олдтајмера да прибаве доказ о испуњавању услова за ослобађање од пореза у циљу спречавања могућих злоупотреба. 

У скупштинској процедури је и Владин Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, који садржи предлог да се возила на електрични погон и хибридна возила такође ослобађају пореза. То је нешто што треба подржати. 

Пореском олакшицом у погледу регистрације олдтајмера, Република Србија би имала вишеструку корист. Имала би прецизан увид о броју возила, зауставила негативан тренд и, оно што је најважније са аспекта државе, омогућило би се несметано коришћење ових возила, контролисало и убирање прихода и од рентирања и промета, што би био још један нови извор прихода за буџет Србије.“

Категорије: Посланичка група