Ekonomska održivost penzijskog sistema Poslanička grupa

Vesna Ivković, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije govorila je o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Osnovni cilj reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja je stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema, koja će obezbediti pravnu sigurnost i bolji socijalni položaj sadašnjih i budućih generacija penzionera.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri sa saradnicima, ja ću se kratko osvrnuti na ovaj set predloga zakona koji su na dnevnom redu, a koji su rezultat dobre i stabilne ekonomske politike koju vodi ova Vlada. Osvrnuću se kratko na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji je obavezno. Izmenama ovog zakona, koji je krovni za pitanja penzijskog i invalidskog osiguranja, propisuju se i dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi, koji su uređeni posebnim zakonom, ali je bilo potrebno uneti ih i u krovni zakon.

Osnovni cilj reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja je stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema, koja će obezbediti pravnu sigurnost i bolji socijalni položaj sadašnjih i budućih generacija penzionera.

Svedoci smo promena u demografskom kretanju stanovništva, drugim rečima, zbog produženja životnog veka stanovništva, sve je više onih koji koriste ovaj sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, tako da se stvara nepovoljan odnos između broja zaposlenih koji plaćaju doprinose i broja korisnika penzija.

Trenutno, zbog tog nepovoljnog odnosa, država iz budžeta dotira Fond PIO. Ovakav odnos zahtevao je reformu penzijskog sistema, kako bi postao održiv. Reforme su sprovođene u više faza. Podignuta je starosna granica za odlazak u starosnu penziju, za muškarce 65 godina, a za žene postepeno podizanje granice za šest meseci, godišnje do 65 godina. Zatim, pooštreni su uslovi za odlazak u invalidsku penziju. Uvedena je prevremena starosna penzija, kada je ispunjen uslov za radni staž, ali ne i za godine starosti, kao i efikasnija naplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Pored svih preduzetih mera za dugoročnu stabilizaciju i ozdravljenje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, ključni faktor leži u novim investicijama i novom zapošljavanju, jer za sada penzioneri podnose taj teret, posebno je njihov materijalni i socijalni položaj bio pogoršan restriktivnim merama koje država zbog makroekonomske stabilnosti morala da uvede.

Na sreću, zahvaljujući privrednom rastu i stabilnoj ekonomskoj politici, omogućeno je da se penzije usklađuju po osnovu kretanja potrošačkih cena i kretanja prosečne zarade zaposlenih u Republici Srbiji, po takozvanom švajcarskom modelu, što se ovim zakonom ustanovljava.

Ovaj predlog zakona, što bih posebno pohvalila, ustanovljava pravo na porodičnu penziju i vanbračnom supružniku, jer su bračna i vanbračna zajednica izjednačeni, pa je normalno da osim ostalih prava vanbračnog partnera, postoji i pravo na porodičnu penziju.

Drugi zakona na koji bih se kratko osvrnula jeste Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Ovim predlogom zakona smanjuju se stope doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje sa 26% na 25,5%. Tako se smanjuje fiskalno opterećenje prihoda koje fizička lica ostvare po osnovu rada. Takođe, smanjuje se stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i za poslodavce sa 12% na 11,5%.

Smanjenje doprinosa za PIO trebalo bi da doprinese većoj motivisanosti poslodavca, odnosno privrednih subjekata na veće zapošljavanje, a time i na nove investicije, kako domaće, tako i strane, jer ovako rešenje u konačnom smanjuje trošak poslodavca, dakle, privredu u celini.

Ova stimulativna mera, u krajnjoj liniji, treba da doprinese bržem privrednom rastu, a time i boljim punjenju Fonda PIO i pomoći njegovoj samoodrživosti.

Takođe, ovim zakonom produžava se rok ostvarivanja prava na povraćaj dela plaćenih doprinosa za socijalno osiguranje i za poslodavce po osnovu zarade za svako novozaposleno lice. Ova subvencija produžava se i na 2020. godinu.

Zatim, zakon unosi oslobađanje od plaćanja doprinosa na teret poslodavca i na teret zaposlenog za novoosnovana privredna društva iz oblasti inovacione delatnosti, odnosno za osnivače ovih društava i to u periodu od tri godine od osnivanja, počev od 1. marta 2020. godine.

Sve ovo nas uverava da će razvojni put Srbije biti nastavljen, a poslanička grupa SPS, partije koja vodi računa o socijalnoj pravdi, će podržati sva ova zakonska rešenja, jer se njima unapređuje položaj privrede, povećava zaposlenost, a time i socijalno ekonomski položaj građana. Zahvaljujem.

Kategorije: Poslanička grupa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.