Da postanemo društvo sa nultom tolerancijom prema nasilju, svi zajedno treba da radimo na tome Poslanička grupa

Marjana Maraš, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije o Predlogu odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana

 Prema istraživanjima utvrđeno da su svi oblici nasilja manje zastupljeni u seoskim sredinama u odnosu na urbane sredine.

 

Uvaženi predstavnici Zaštitnika građana, uvažene kolege narodni poslanici,

danas razmatramo predlog za imenovanje zamenika Zaštitnika građana. Ovo je veoma bitno pitanje, s obzirom na značaj ove institucije i činjenicu da kroz instituciju Zaštitnika građana ostvarujemo poseban vid kontrole rada javnih institucija, da Zaštitnik građana ispituje i prati da li državni organi i organizacije, koje vrše javna ovlašćenja zakonito, pravilno rešavaju o nekom pravu i interesu građana. 

Obaveze Zaštitnika građana nisu da kontroliše samo formalno poštovanje zakona, već i etičnost, nepristranost i korektnost u radu i poštovanje dostojanstva pojedinca u kontaktu sa javnom administracijom. 

Zadatak Ombudsmana je korektivne prirode i njegova obaveza je da ukazuje na nedostatak rada javnih institucija, da preventivno deluje i pomaže radu tih institucija, a sve u najboljem interesu građana. 

Pošto zamenici Zaštitnika građana pomažu Zaštitniku građana u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti u okviru ovlašćenja koja su mu data, naročito u pogledu zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina, lica lišenih slobode, ravnopravnosti polova, prava deteta i osoba sa invaliditetom. Smatram da će se imenovanjem zamenika Zaštitnika građana sigurno stvoriti preduslovi za još kvalitetniji rad kancelarije Zaštitnika građana, od koje svakako građani i institucije imaju velika očekivanja. 

Smatram da će imenovanjem zamenika Zaštitnika građana, pored klasične funkcije Zaštitnika građana, a to su kontrola javna uprave i zaštita i unapređenje ljudskih prava i sloboda, nastaviti sa razvijanjem i druge uloge ovog značajnog instituta, u kome Zaštitnik građana se pojavljuje kao posredni učesnik u antikorupcijskom procesu i kao subjekat koji ima značajnog učešća u procesu izgradnje političkog sistema kroz vladavinu prava. 

Povodom jučerašnjeg Dana ljudskih prava, Zaštitnik građana je izdao saopštenje u kome je naveo da građani Srbije u velikom broju ove godine dočekuju ovaj datum suočeni sa narušenim i sa teško ostvarivim pravima, kako u oblasti ekonomskih, socijalnih, tako i imovinskih prava. Netolerancija i nasilje kreira nedovoljno bezbednu sredinu i traži dodatne napore države i društva kako bi prava pojedinaca bila ispoštovana potpuno. 

Građani su upozorili na svakodnevne povrede njihovih prava i sloboda, zahtevajući da u njihovom svakodnevnom životu poštuju se zajamčena prava i da ne smemo da zaboravimo na temeljnu vrednost svakog prava, to je poštovanje dostojanstva svake ličnosti, na nediskriminaciju, toleranciju, solidarnost, o čemu najčešće govore upravo najranjivije društvene grupe. 

Zaštitnik je istakao i, po njemu, poražavajuću činjenicu, a i po nama, da je svako šesto dete u Srbiji korisnik socijalne zaštite, usluga socijalne zaštite u oblasti porodičnih odnosa i rodne ravnopravnosti. Naveo je da je pažnja institucije usmerena na problem nasilja. 

U okviru ovih 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koji je započeo 25. novembra, a završio se juče, 10. decembra, Međunarodnim danom ljudskih prava, više od 1.700 organizacija i u više od 100 zemalja, obeležavaju se ovih 16 dana. I naša država i institucije su uključene, a i sama opština iz koje dolazim, opština Vrbas, kroz komisiju za praćenje ostvarivanja rodne ravnopravnosti. I ove godine je bio organizovan okrugli sto, na kome je konstatovano da hitne mere koje su zakonski uvedene, dale su svoj doprinos kada je u pitanju sprečavanje nasilja. Naveli su u pojedinim slučajevima i neke zloupotrebe same primene hitnih mera od strane žena, što je zanimljivo u njihovim konstatacijama, ali svakako su i naveli to što i Zaštitnik građana navodi, a to je da treba nasilje da bude vidljivije, da treba svi zajedno da radimo na tome da postanemo društvo sa nultom tolerancijom prema nasilju. 

Meni je bilo vrlo zanimljivo što smo u okviru Odbora za ljudska i manjinska prava imali priliku da se upoznamo sa jednim istraživanjem Misije OEBS-a, koja je radila. To je jedno kvalitativno i kvantitativno istraživanje. U njemu je navedeno da naša država, kada je u pitanju prosek, ne odskače od nekog evropskog proseka kada je u pitanju nasilje. 

Ali, evo, kolega Milija je govorio pre mene. On se vrlo često obraća svojoj sredini i kao predstavnik seoskih sredina. Želim da istaknem da je u tom istraživanju navedeno da su procentualno manje zastupljeni svi oblici nasilja u seoskim sredinama u odnosu na urbane sredine. To je za mene bio interesantan podatak koji je naveden. Jedino je navedeno da kada je u pitanju fizičko nasilje, ono je u nešto većem procentu kada su u pitanju osobe koje su mlađe od 15 godina.

Zaštitnik građana je naveo da kada su u pitanju pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji, da se Srbija svrstava, kada je njihov položaj u pitanju, u red zemalja koje su u pogledu ostvarenih manjinskih prava i sloboda ostvarile, čak i nadmašile neke evropske standarde, što je vrlo značajno da istaknemo. 

Kada je u pitanju područje medijskih prava i sloboda i javnog informisanja, tu oblast karakteriše govor mržnje, česti napadi na medije, zaposlene u medijima, što ugrožava njihov položaj i onemogućava da se dostojanstveno bave svojom profesijom.

Smatram da zamenici Zaštitnika građana će zajedno sa njim raditi ono što jeste njihova obaveza, a to je da kao nezavistan i samostalni državni organ, zaduženi da štite i unapređuju poštovanje sloboda i prava, da će to njihov zadatak biti u narednom periodu. 

Mi ćemo kao poslanička grupa podržati ove predloge. Zahvaljujem.

Kategorije: Poslanička grupa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.