Изградњи толерантног друштва у коме сви имају једнака права и једнаке могућности Посланичка група

Даница Буквић, народни посланик Социјалистичке партије Србије говорила је о Предлогу одлуке о избору заменика Заштитника грађана

Заштитник грађана већ неколико месеци функционише без заменика. Избором заменика ћемо допринети да рад ове институције буде квалитетнији и заштита грађана боља. Од доношења Закона о Заштитнику грађана његови заменици су обавили значајан посао и захваљујући њиховој активности јавност је упозната са бројним кршењима људских и грађанских права и слобода.

Поштовани председавајући, поштовани Заштитниче грађана са сарадницима, уважене колегинице и колеге народни посланици, дозволите ми да се у данашњој дискусији када говоримо о избору заменика Заштитника грађана, три врсна правника према приложеним биографијама, осврнем на значај саме институције Заштитника грађана као и значај и делотворност његових активности за све грађане Републике Србије.

Институција Заштитника грађана данас постоји у скоро свим државама света и слободно можемо рећи да је ретко која институција доживела тако велику популарност и распрострањеност. Обавеза државе и њених институција јесте заштита људских и грађанских права и слобода. Ова права и слободе представљају границу између државе и грађана која не сме бити прекорачена.

Међутим, неретко чујемо да држава, државне институције или службеници у свом деловању свесно или несвесно крше гарантована права и слободе. У оваквим ситуацијама Заштитник грађана представља механизам одбране и заштите грађанских права. То је независан и самосталан орган који се стара да правда буде исправљена, поступајући не само на захтев грађана и грађанки, већ и по службеној дужности.

Иако без великих правних овлашћења до права да испитује и контролише рад органа јавне власти, делотворност Заштитника грађана огледа се и у могућности да јавности предочи проблеме и стање у заштити и остваривању грађанских права и слобода подносећи редовне годишње извештаје Народној скупштини. Само неколико месеци раније имали смо прилику да расправљамо и усвојимо редован годишњи извештај Заштитника грађана. Извештај је био целовит и обухватио је сва питања и надлежности у којима Заштитник грађана поступа.

У свом раду, мада га и сам Закон о Заштитнику грађана упућује на то, Заштитник посебну пажњу посвећује заштити права припадника националних мањина, правима детета, правима особа са инвалидитетом, родној равноправности, као и правима лица лишених слободе.

Када говоримо о правима детета у задњем извештају Заштитника наведено је да скоро половина деце у Србији прима неке врсту социјалних давања, што нам говори да је сиромаштво међу децом веома распрострањено. Указано је на потребу заштите деце од насиља, како вршњачког насиља, тако и физичког кажњавања као методе васпитавања. Евидентан је недостатак професионалаца који пружају услуге и подршку деци, нарочито деци са инвалидитетом.

У домовима здравља широм земље недостаје чак 250 педијатара. Развојна саветовалишта поседује само 36 од 159 општина у Србији, а судске одлуке не могу се извршити јер у неким центрима за социјални рад нема психолога.

Сексуално злостављање малолетника и рани бракови, заштита деце од сваког вида насиља и експлоатације захтевају ангажовање стручне помоћи деци, превенцију, сузбијање и доношење адекватних норматива.

Посебно бих указала на тежак положај особа са инвалидитетом. Недавно, 2. децембра ове године смо у овом дому обележили Међународни дан особа са инвалидитетом и чули примедбе са којима се ова група грађана сусреће. Неопходно је да особама са инвалидитетом омогући једнако уживање људских права и равноправно учешће у друштвеном животу. Зато је потребно да уклонимо баријере за потпуно уклапање особа са инвалидитетом у наше друштво.

Један од највећих проблема особа са инвалидитетом јесте ниска стопа запослености. Примена законског оквира, којим се регулише рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом, протеклих година није дала конкретне резултате у овој области. Такође, систем услуга и подршке особама са инвалидитетом и даље није довољно развијена и адекватна.

Један од предуслова за пуно учешће особа са инвалидитетом у свим сферама друштвеног живота представља приступачност. Особа са инвалидитетом се у свакодневним активностима сусреће са препрекама приликом кретања, коришћења јавног превоза, а неретко се дешава да су неприступачне и установе и институције у којима грађани треба да приступе како би остварили своја права и своје слободе.

Такође, неопходно је и да надлежни органи за спровођење изборног процеса обезбеде услове за остваривање бирачког и изборног права особама са инвалидитетом.

Посветила бих пажњу и родној равноправности и рекла да се недовољан број жена налази на јавним функцијама и руководећим функцијама, да је нешто боље стање на републичком нивоу него на општинском нивоу, али да се надам да ће то у будућности да буде боље. Исто тако постоје бројне примедбе грађана, односно грађанки што се тиче исплате породиљских боловања, и јако израженог породичног насиља.

Хтела бих да се осврнем на још једну категорију становништва, а то су наши стари суграђани чија су многа права угрожена, а посебно им је ускраћено право на посао након губитка посла, где године представљају једини ограничавајући фактор.

Истакла бих и значај увођења институције Заштитника права пацијената који је установљен у свакој здравственој установи, чија је дужност и обавеза да заштити пацијента у остваривању свог права на здравствену заштиту. Морам да кажем да иако број притужби грађана расте, грађани нису довољно информисани како могу своја права да искористе и зато је потребно да се и даље ради на бољем информисању грађана о њиховим правима.

Заштитник грађана већ неколико месеци функционише без заменика и сада је прилика да ове заменике изаберемо.Тиме ћемо допринети да рад ове институције буде квалитетнији и заштита грађана боља. Од доношења Закона о Заштитнику грађана његови заменици су обавили значајан посао и захваљујући њиховој активности јавност је упозната са бројним кршењима људских и грађанских права и слобода.

На крају желим да кажем да је неопходно да и у будућности удружено радимо на искорењавању сваког вида дискриминације и кршења грађанских права и слобода и на тај начин допринесемо изградњи толерантног друштва у коме сви имају једнака права и једнаке могућности. Хвала.

Категорије: Посланичка група