Значај и унапређење инклузивног образовања Посланичка група

Милетић Михајловић, народни посланик Социјалистичке партије Србије говорио је о Предлогу закона о изменама и допуна Закона о основама система образовања и васпитања, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању.

У инклузији имамо различите категорије деце са посебним потребама, различитим видовима сметњи у развоју са којима се настава одвија по индивидуалном образовном плану. Осим учења, овој деци је неопходна и додатна подршка стручњака и то оних профила који су едуковани да помажу овој групи деце. Ту су пре свега, мислим на специјалне педагоге, специјалне психологе, логопеде, дефектологе.

Поштовани председавајући, господине министре са сарадницима, даме и господо народни посланици, није тешко констатовати чињеницу да је систем образовања и васпитања веома сложен систем који захтева непрекидно праћење и анализу, проверу кроз праксу уведених новина, тако да је заправо у сталном процесу надграђивања и премеравања потребама времена које неминовно доноси нове околности и захтеве када је реч о образовању.

Из овог разлога данас на дневном реду имамо сет закона из области образовања и васпитања, а ја ћу се осврнути на Предлоге закона о основама система образовања и васпитања, на измени и допуни Закона о средњем образовању и измене и допуне Закона о дуалном образовању.

Када је у питању кровни закон из области образовања Закон о основама система образовања и васпитања, најзначајније измене односе се на област вођења евиденција у образовању и васпитању, односно на успостављање јединственог информационог система за цео образовни систем, а њиме ће бити обухваћени сви учесници образовања од предшколског, основног до високог образовања, као образовања одраслих, као и ученичког и студенског стандарда.

Ове измене закона представљају и усклађивање са одредбама Закона о заштити података о личности које су у августу 2019. године ступиле на снагу. Свака образовна установа, високошколска установа, односно установа ученичког и студенског стандарда водиће своју евиденцију у електронском облику о деци, ученицима, одраслима и студентима обухваћеним формалним образовањем, затим о родитељима, односно другим законским заступницима ученика и студената, као и о запосленим у образовању.

Министарство просвете ће обједињавати све те евиденције у оквиру јединственог информационог система, обрађивати податке, формирати регистре, чувати податке и штити их од злоупотребе. Дакле, ето, и у сектору образовања формира се централна електронска база података које ће министарство водити кроз седам регистара.

Да би се испуниле законске обавезе о заштити података о личности, уводи се јединствени образовни број, који ће се додељивати сваком детету, ученику и студенту, на захтев установе, односно високошколске установе у посебном аутоматизованом поступку, преко јединственог информационог система у образовању.

Овај број се уводи од предшколског образовања и пратиће се надаље, односно пратиће и његовог носиоца кроз све нивое и облике образовања и васпитања и формалног и неформалног. Путем јединственог образовног броја се омогућава приступ подацима о сваком кориснику и зато се он мора на адекватан начин безбедно чувати и доставити детету и ученику преко родитеља или законског заступника, а одраслом или студенту лично.

Добро је да на једном месту држава има све податке о свим лицима која се образују у Србији, о нивоима образовања и васпитања, установама у којима су се образовали, језику образовања, о постигнућима, наградама, владању, образовању по индивидуалном образовном плану и друге законом прецизно утврђене податке.

С друге стране, треба бити опрезан са другим подацима из регистра који се односе на социјални статус и положај ученика, односно детета ученика, студента, односно њихових родитеља. Изменама овог закона сагледавају се уочени проблеми у спровођењу инклузивног модела образовања, којим су обухваћена деца и ученици са посебним потребама, односно са сметњама у развоју. Овим предлогом се прописује да планови наставе и учења у основном и средњем образовању и васпитању морају да садрже смернице за прилагођавање програма и учења у школама за образовање ученика са сметњама у развоју. То су тзв. специјалне школе које су, морамо то рећи, биле мало по страни након увођења инклузивног образовања. Пракса је, дакле, показала да ове школе треба да добију адекватно место у образовном систему, да се раду њима унапреди и осавремени баш због задовољавања образовних потреба деце са различитим врстама и степенима сметњи у развоју за које редовна школа нема стручњаке.

Скренуо бих пажњу на сложеност овог питања које се током примене инклузивног модела образовања отвара кроз различите форме. У инклузији имамо различите категорије деце са посебним потребама, различитим видовима сметњи у развоју са којима се настава одвија по индивидуалном образовном плану. Осим учења, овој деци је неопходна и додатна подршка стручњака и то оних профила који су едуковани да помажу овој групи деце. Ту су пре свега, мислим на специјалне педагоге, специјалне психологе, логопеде, дефектологе.

С друге стране, са том децом у инклузивном образовању раде учитељи, предметни наставници и професори који су се школовали за раду редовним школама. За предмете које предају, позитивна искуства и позитивни исходи инклузивног образовања свакако у протеклом периоду су неспорни, али се свакако указује потреба да са овом децом раде и стручњаци који су се за то школовали. Бројни просветни радници од увођења инклузије едукују се преко разних семинара, на курсевима да би стекли додатна знања за рад са овом децом. Међутим, додатно едуковање ових наставника није увек довољно. Са сличним проблемима се суочавају и друге развијене земље које имају инклузивни модел образовања.

Зато мислим да би у даљој имплементацији инклузивног образовања, у циљу пружања што адекватније психолошке и развојне подршке, социјализације и интеграције деце са сметњама у развоју, требало размислити о укључивању стручњака који се професионално баве њиховим проблемима и изналажењу модела који је одржив за све учеснике у образовању. Тако да, сви на најбољи начин остварују образовне циљеве.

Када је у питању Закон о дуалном образовању, измене су последица уочених празнина у примени закона од 2017. године. Треба истаћи све позитивне ефекте овог закона који показује да је уз учење и рад ефикасан начин да се провере теоријска и стекну оперативна знања. Овом приликом се дуалним образовањем, осим трогодишњих и четворогодишњих, обухватају и мајсторско и специјалистичко образовање, затим уводи се могућност спровођења дуалног образовања у области одбране и унутрашњих послова. Даље, изменама закона заштићени су ученици осмог разреда основне школе којима се омогућује да се пријаве за дуалне образовне профиле пре обављања завршног испита.

Нисам изнео, а свакако је важно, верујем да најзначајнија новина јесте управо увођење опште стручне и уметничке матуре која ће заменити полагање пријемних испита на факултетима. Општа матура се уводи од школске 2021/2022. године, а стручни завршни испити за средње стручне школе увешће се од 2020/2021. године. Мислим да ће ово бити адекватнији начин оцене стечених знања за средњошколце, а треба имати у виду и психолошко растерећење често уплашених матураната, јер ће сада уместо пријемног испита на факултету полагати матуру у својим школама са својим другарима, дакле са мање стреса и треме. Верујем да ће овај модел бити свакако добро прихваћен.

Посланичка група СПС гласаће за цео сет закона из области образовања који је данас на дневном реду. Захваљујем.

Категорије: Посланичка група

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.