Најновије

Модернији и бржи начин за спровођење пописа становништва Посланичка група

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије говорио је о Предлогу закона о попису становништва, домаћинства и станова 2021.године

Повећање наталитета и смањење економских и других миграција становништва ка иностранству су два битна стратешка циља које као друштво треба да обезбедимо.

Поштовани председавајући, даме и господо народни посланици, поштовани министре, у оквиру данашње расправе ја ћу се осврнути на Закон о попису становништва који ће бити спроведен у наредној години, односно 2021. године.

Попис становништва је веома важан чин за сваку државу, па наравно и за нашу, јер он представља веома значајан податак за оно што треба одређена држава да предузме у наредном периоду.

Наша држава сваких 10 година, као и све остале, организује попис становништва, домаћинстава и станова како би пратила демографска и друга кретања становништва.

Пописом се утврђује укупан број становника, домаћинстава и станова у Републици Србији, као и други подаци који су од виталног значаја, као што су образовни, миграциони, економски, етички и друга обележја становништва и који су неопходни за добијање најпрецизније слике тренутног стања становништва, али попис служи и за пројектовање будућих планова једне државе.

Попис подразумева добијање прецизних података о свим пописним аспектима. Дакле, садржаће велики број информација о свим становницима од којих ће се неки тражити први пут. Како то стоји у закону, наредни попис ће бити обављен на бржи и модернији начин, уз помоћ рачунара, а пописивачи ће бити сигурно они који су способни да изведу новом технологијом попис.

Оваква технологија пописа касније ће омогућити бржу обраду података, при чему ће се обезбедити адекватна заштита подата о сваком грађанину од евентуалних злоупотреба.

Попис ће трајати 30, уместо 15 дана колико је раније трајао због новог начин уноса података, али ће зато бити ангажовано 15.000 пописивача, односно људи, уместо 36.000 колико је било ангажовано у прошлом попису.

Оно што је за сваку државу, па и за Србију, значајно јесте да пописи становништва указују на популационе трендове и ту треба обратити пажњу. За нас је ово важaн чинилац аспекта популационе политике коју треба водити даље јер смо и према ранијим показатељима у тренду процеса депопулације.

Србија је мала земља и зато сваки одлив становништва представља смањење укупног развојног потенцијала и на то треба обратити пажњу, јер становништво је најважнији ресурс државе, да би држава напредовала, да би у крајњој линији постојала, осим територије важно је и на првом месту је становништво.

У том смислу значајно је да као друштво обезбедимо два стратешка циља. Први је стварање услова за смањење депопулације Србије повећањем наталитета, дакле, да се обезбеди позитиван демографски тренд. Други је смањење економских и других миграција становништва ка иностранству јер су у питању, углавном, млади људи који одлазе.  Они кад једном оду тешко да могу да се врате, а онда тамо стварају породицу и формирају потомство.

Један и други циљ се може остварити, с једне стране, економским развојем земље, а са друге стране утврђивањем развојних приоритета и вођењем пронаталитетне активне популационе политике, чије мере могу допринети повећању наталитета. Уз то треба напоменути и указати на једну алармантну чињеницу да спадамо у најстарију европску нацију са просечном старошћу преко 43 године.

Ово је, чини ми се, најозбиљнији изазов за нашу државу и свакако мора бити приоритет у раду ове, али и сваке друге наредне Владе.

Намерно указујем на овај социолошки аспект пописа становништва, јер је постојање становништва база свега што чини државу, а то је неопходан услов.

Верујем да ће нам овај попис који ће се спровести на иновирани начин у погледу технике, али и у погледу садржаја пописних података управо на даље стратешке правце популационе политике коју ова Влада и министарка задужена за популациону политику, Славица Ђукић Дејановић, већ воде последњих година.

Осим овог аспекта из пописа ћемо видети колико смо стамбено обезбеђени, какви су стамбени услови у којима живимо, тачан број запослених, као и образовну структуру становништва. Из пописа ћемо видети каква је и густина насељености, етнички састав, колико су нам градови преоптерећени, а колико села нестају. Коначно, добићемо и упоредне податке о односу свих тих показатеља са оним показатељима из ранијих пописа.

Из свега што буду пописне чињенице о становништву, треба да настану будуће развојне стратегије и планови за будућност наше државе и друштва. Зато организовање пописа становништва сматрам стратешком активношћу, а не обичним административним поступком. Свака озбиљна држава мора да гради своју стратегију опстанка, узимајући у обзир ове податке и Влада мора да размишља унапред, не само за данас и сутра, већ и за прекосутра и унапред за 10, 20 и 30 година.

У том смислу, Социјалистичка партија Србије, а и ја лично, подржавамо овај закон, са уверењем да ће Влада Републике Србије, на основу резултата пописа становништва, планирати развојне правце наше државе у наредних 10, 20 и 30 година и наша посланичка група гласаће за овај закон. Захваљујем.

Категорије: Посланичка група