Најновије

Лакше и брже прибављање докумената Посланичка група

Др ДАНИЦА БУКВИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је о Предлогу закона о изменама и допунама закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

Предложеним изменама побољшава се стање у катастру и убрзавају се процедуре које се тичу остваривања права грађана пред катастарским службама.

Поштоване колегинице и колеге народни посланици, данас је пред нама Предлог закона који је поднела наша колегиница народна посланица Катарина Ракић. То су измене и допуне Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

Значај катастра је за сваку уређену државу велики, јер се ту види управо однос према непокретностима, односно према имовини, како приватној, тако и јавној. Оно што је уписано у катастар као својина, потпуно је заштићено и пред домаћим, али и пред међународним законодавством. Тиме се потврђује својина на највишем нивоу, тиме се својина брани.

Колико је важно да све непокретности, било да је у питању приватна, државна или црквена својина, буду уписане у Регистар непокретности, говоре и чињенице да има све више покушаја отимања својине, што се, нажалост, дешава и Србима на Косову и Метохији, где се узурпирају приватни црквени поседи, а то је, нажалост, велика опасност и по имовину СПЦ у Црној Гори.

Наш колега Неђо Јовановић је детаљно образложио потребу и значај измена и допуна закона о којима данас расправљамо, а такође је изнео и предлоге и сугестије у циљу побољшања квалитета овог закона који подржавам лично.

Србија има законодавни оквир из ове области који прати сва европска кретања, а пре свега наше потребе. Често смо га прилагођавали, мењајући закон овде у Скупштини, и то са циљем да поступак уписа непокретности буде што једноставнији за грађане, да могу лако да упишу, али и да провере да ли су њихове непокретности уписане у катастру. Велики део поступка је убрзан, јер се користе електронске комуникације и електронска управа, тако да од куће можете поручити лист непокретности.

Закон о коме данас говоримо, о коме водимо расправу, такође, има за циљ да побољша постојећа законска решења, да елиминише неке правне празнине и да убрза процедуре које се тичу остваривања права грађана пред катастарским службама.

Први део измена закона, који се односи на начин уручивања решења о упису у катастар, побољшава и убрзава ове процедуре, тако што решење о упису може бити достављено и електронском поштом, у складу са Законом о електронској управи и уз коришћење електронског потписа што ће великом броју корисника убрзати овај поступак.

До сада је уручивање ових решења било достављано путем поште странкама, јер странка има право жалбе на решење, а Закон о општем управном поступку, који се примењује у поступку уписа у катастар, прописује поступак личне доставе. Ако достављач и по други пут не затекне примаоца решења на лицу места, односно на адреси где је потребно да му уручи решење, он оставља обавештење да тај корисник може да преузме то решење у надлежном органу у року од 15 дана од дана када је решење достављено, а истеком тога рока сматра се да је достављено решење извршно.

Тако се често грађани шетају између поште и катастра. Неретко та решења нису враћена из поште у катастар. Врло често грађани имају и своје некретнине у неким другим општинама, тако да морају да се упућују и да путују у те општине да би ово право регулисали. Предлогом ових измена и допуна ови поступци ће бити поједностављени, убрзани и на тај начин ће грађанима прибављање ових докумената бити олакшано.

Такође, оно што је добро решење у овом Предлогу закона јесте да се сада прецизирају све врсте забележби које се морају уписати у катастар и на основу којих докумената се то може урадити. Наведена је 21 врста забележби које ће се у складу са овим законом уписивати у катастар, односно у део листа непокретности који се зове теретни лист. Тако се сада добија прецизно законско решење и отклањају могућност, недоумице и простор за слободно тумачење прописа.

Добро је и што се уводе и нове забележбе које су важне за промет непокретности уписане у катастар, а то су забележбе поступка комасације, поступка реституције, посебно важне забележбе одлука суда о привременом одузимању имовине проистекле из вршења кривичних дела. Такође, овим законом се уводе забележбе за објекте који имају статус културног добра, као и за објекте који су у поступку озакоњења, а нису уписани у катастар и спречава се њихов промет.

На овај начин се у катастру има потпун преглед о стању свих непокретности уписаних у катастар непокретности, што представља и одговорнији однос државе према свим непокретностима и могућности предузимања потребних радњи у поступцима промета непокретности, а ова законска решења треба да допринесу онемогућавању промета непокретности, без да се зна у каквом је статусу та непокретност. Тако ћемо избећи могуће малверзације, дупле промете, а крајњи циљ сваког закона мора бити сигурност грађана, када је у питању његова непокретност.

Очекујем да ће се овим изменама и допунама закона побољшати стање у катастру и из тог разлога посланичка група СПС ће у Дану за гласање подржати доношење ових измена и допуна закона.

 

Категорије: Посланичка група