Најновије

Ново министарство треба да настави са остваривањем популационих циљева Посланичка група

ДУБРАВКА КРАЉ, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је на првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине о Предлогу закона о министарствима.

Ново министарство за бригу о породици и демографију треба да настави спровођење Стратегије подстицања рађања, као и њоме предвиђених циљева – стационираног становништва, ублажавање економских мера родитељства, предузимање мера у сфери становања, посебно субвенционисаних стамбних кредита важних за младе људе.

           „Поштовани председниче, уважене колегинице и колеге народни посланици, у вези са Предлогом закона о министарствима који је данас на дневном реду, подсетила бих на реални принцип формирања органа управе који већ својим називом налаже да области у којима ће бити образована министарства буду одређена у складу са друштвеном стварношћу, односно да формирање министарстава мора бити диктирано реалношћу.

            Сви смо сагласни да су миграције становништва из села у градове  узроковане различитим проблемима који прате живот на селу реалност. Сагласни смо и да је реалност чињеница да је ниво рађања за 30% нижи у односу на потребе простог обнављања становништва. Стога је свакако реалност и потреба за формирање министарства надлежног за бригу о породици и министарства надлежног за бригу о селу.

            Што се тиче поштовања и остваривања људских права, то је свакако императив у демократском друштву, те питање потребе постојања Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог није потребно ни постављати, као што то и није новина у нашем правном систему.

            Ипак, посебно бих поздравила идеју да се ово ново министарство као једним од својих основних задатака бави антидискриминационом политиком, будући да је борба за остварење начела једнакости и  једнаких могућности темељ политике Социјалистичке партије Србије.

            Осврнула бих се још једном на демографска питања која су у последње четири године значајно актуелизована. Влада Републике Србије, као и министарка проф. др Славица Ђукић Дејановић посвећено су се бавили овим питањима која су постала значајно видљивија.

            Предузете су значајне мере. Повећан је износ родитељског додатка, па се он сада креће у распону од 100 хиљада динара за прво дете до 2.160.000 за четврто дете. Повећан је износ накнаде зараде за време породиљског одсуства, док је Републички фонд за здравствено осигурање омогућио неограничени број покушаја вантелесне оплодње ради добијања првог детета.

            Све су ово успеси досадашње Владе. Међутим, сматрам да ће успостављање Министарства за бригу о породици значити својеврсно институционално унапређење и подизање ових питања на још виши ниво.

            Такође, мислим да мере популационе политике у наредном периоду не треба да буду само економске и да ново министарство, осим сарадње са Министарством привреде, Министарством финансија, министарством надлежним за питање рада, треба координирано да делује и са Министарством културе.

            Наиме, сматрам да је у овом периоду, то јест добу доминације индивидуализма, неопходно промовисати породичне вредности, промовисати заједништво и партнерску толеранцију.

            Такође, сматрам да је неопходна сарадња и са Министарством омладине како би се млади охрабрили и подстакли на доношење одлуке о заснивању породице, одлуке о закључењу брака, одлуке о потомству. Зашто то говорим? Зато што је просечна старост мајке приликом добијања првог детета скоро 30 година.

            Све се то констатује у Стратегији подстицања рађања коју је усвојила Влада Републике Србије и верујем да ће новоформирано министарство наставити њено спровођење, да ће наставити рад на остварењу стационираног становништва као општег циља, да ће даље радити на ублажавању економске цене родитељства, затим да ће усвојити одговарајуће мере у сфери становања. Ту, пре свега, мислим на субвенционисане стамбене кредите, изузетно важне младим људима и младим брачним паровима.

            Такође, треба промовисати већ постојеће радно-правне механизме усклађивања рада и родитељства. Наиме, ова криза изазвана корона вирусом је показала да је рад од куће као институт који већ постоји у нашем Закону о раду и те како применљив и сматрам тај институт значајним не само у сврху спречавања ширења заразе, већ и у циљу превазилажења проблема са којима се запослене жене сусрећу.

            У сваком случају, питања популационе политике и питање демографије питања су опстанка нашег друштва. Питања остваривања људских и мањинских права питања су део унапређења демократских вредности у нашем друштву, а питања бриге о селу питања су очувања стуба нашег друштва, нашег сељака. Стога, посланичка група СПС подржава Предлог закона о министарствима.“

Категорије: Посланичка група