Србија мора да буде друштво једнаких шанси за све Посланичка група

ДИЈАНА РАДОВИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је о Предлогу одлуке о избору Повереника за заштиту равноправности

Било који облик насиља над женом није и не сме бити њен лични проблем. То је проблем целог друштва и зато борба против насиља над женама јесте и мора бити борба свих нас. Та борба је и наша обавеза и ми од те обавезе не смемо да одустанемо.

           „Поштовани председавајући, уважена госпођо Јанковић, колегинице и колеге народни посланици, пред нама је данас на дневном реду веома важна тачка, а то је избор Повереника за заштиту равноправности.

            Институција Повереника за заштиту равноправности у овом изузетно изазовном периоду добила је на значају, више него икада, због тога што је пандемија корона вируса посебно утицала на све маргинализоване групе. Од увођења ове институције, па све до данас Србија је на тај начин унапредила положај многих дискриминисаних група у нашем друштву. Повереник као независтан орган урадио је оно што се од њега и захтевало, а то је очување уставно-правне категорије једнакости свих грађана.     

            Јачањем улоге Повереника за заштиту равноправности јача се и улога правне државе у нашем друштву. На тај начин ова институција је за врло кратко време дала значајне резултате у правном и политичком систему наше земље. Србија је показала и показује, по ко зна који пут, да је својим и законодавним и институционалним оквиром земља која води рачуна и о овом аспекту друштвеног живота.

            Поставили смо темеље за унапређење равноправности, као што смо поставили темеље и за сузбијање дискриминације, али и даље се суочавамо са бројним изазовима и проблемима који нас воде на том путу. Због тога Србија мора да победи предрасуде и Србија мора да буде друштво једнаких шанси за све.

            Толеранција и уважавање маргинализованих група, као што сте и ви у свом извештају навели, не представља уступке на уштрб других грађанки и грађана. То јесте заправо показатељ степена поштовања права и равноправности свих нас у друштву, али оно што нам је неопходно, оно на чему се радило и на чему још мора додатно да се ради јесте потреба превентивног деловања, промена друштвене свести у правцу афирмације и толеранције и уважавања различитости кроз разне видове афирмативних акција, едукација, позитивних промена и позитивних примера.

            Наравно, по питању ове веома значајне теме не смемо да занемаримо ни улогу медија. Медији су значајан креатор и система друштвене вредности, али и друштвене свести. Зато је важно да нас медији не извештавају стереотипно и да не буду средство којим се појединци, али и маргинализоване групе дискриминишу, потребно је да медији буду, заправо, партнер институцијама у заштити равноправности и спречавању дискриминације на свим пољима у друштву.

            Осврнућу се на унапређену родну равноправност и заступљеност у републичким органима власти. То је нешто што смо имали прилику да видимо да је на веома високом нивоу у последње време. Ако погледамо и парламент, први пут имамо прилику да видимо више од 40% жена у овом дому, први пут имамо прилику да видимо и 50% министарки у Влади Републике Србије и то је за сваку похвалу.

            Такође би требало посебно указати на важност и неопходност јачања улоге осетљивих и маргинализованих група на нижим нивоима власти, односно на децентрализованим нивоима власти и то по угледу баш на републички ниво.

            Сматрам да због тога органи у локалним самоуправама треба да смање предрасуде и да дају шансу тим групама у органима одлучивања. Ту пре свега мислим и на мање заступљени пол, особе са инвалидитетом, младе али и старије особе, као и националне мањине, или било које друге мањинске групе. То је потребно све у циљу њихове што веће укључености у процесе одлучивања на локалном нивоу и остваривању њихових што већих права.

            Посебно бих истакла Вашу улогу коју сте имали у процесу указивања на неопходност имплементације улоге личног пратиоца деце са инвалидитетом, нарочито у локалним самоуправама, у оним срединама у којима та улога још увек није заживела.

            С обзиром на важност ове теме и оваквог вида помоћи и подршке која значи за децу са инвалидитетом, али и за њихове родитеље, потребно је да се што више ангажујемо како би се што више укључили и у школовање, али и у све друге аспекте и активности локалне заједнице.

            Такође, подсетићу да је јуче био и Међународни дан борбе против насиља над женама и да су са тим даном започети дани активизма против свих облика насиља над женама. Верујем да ће Повереница и у наредном мандату посебну пажњу посветити овом изузетно значајном друштвеном проблему који се одражава на све сегменте нашег друштва, почев од породице као примарне заједнице, па преко друштва у целини.

            Било који облик насиља над женом није и не сме бити њен лични проблем. То је проблем целог друштва и зато борба против насиља над женама јесте и мора бити борба свих нас. Та борба је и наша обавеза и ми од те обавезе не смемо да одустанемо.

            Због свега што сам изнела у претходном тренутку желим да подржим избор госпође Бранкице Јанковић за Повереника и у новом мандату, имајући у виду њену посвећеност којом је своју дужност обављала у претходном периоду.“

Категорије: Посланичка група