Најновије

Равномеран регионални развој јесте основа развоја Србије Посланичка група

Дијана Радовић, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је о Предлогу закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину на Шестој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години.

Да Влада Републике Србије наставља у континуитету да подстиче и да улаже у регионални развој показују и значајна средства која су опредељена буџетом Републике Србије у 2021. години…

 Равномеран регионални развој јесте основа развоја Србије и Србија ће знатно брже унапредити свој привредни раст и развој када постигне позитивне ефекте на нивоу целе своје територије.

Поштовани председавајући, уважена министарко Обрадовић, колегинице и колеге народни посланици.

            У оквиру данашње теме и расправе о Предлогу закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину, а с обзиром да Србија припада групи европских земаља са израженим регионалним разликама, издвојила бих и истакла значајан део средстава у износу од 654 милиона динара који је Влада Републике Србије утрошила у 2019. години за подршку мера равномерног регионалног развоја.

            Није потребно додатно образлагати неопходност и нужност равномерног регионалног развоја имајући у виду и да се нашим Уставом, највишим правним актом, регионални развој гарантује као приоритет и потреба.

            Оно на чему треба да инсистирамо и шта треба да наставимо јесте да не постоји јединствен развојни модел који би се могао применити на све регионалне и локалне заједнице, односно да свака општина и свака регионална заједница има посебне специфичности, посебне компаративне предности и које ми треба да искористимо и на најбољи могући начин да ставимо у функцију развоја.

            Такође, оно што је свима заједничко у свим овим општинама и регијама јесте да је најугроженији развој ипак у руралним подручјима. Због тога ми треба даље да наставимо да инсистирамо да подржавамо женско предузетништво, да подржавамо жене у агро бизнису, али такође да знамо да је неписано правило да уколико жена напусти сеоско домаћинство, да се то домаћинство и гаси.

            Не постоји такође потреба да не инсистирамо даље на производњи органске хране и органских производа, јер смо имали прилику да видимо кроз различите потражње да је потреба за квалитетном и веома здравом храном сада посебно актуелна, нарочито је то у оним индустријским и развијеним земљама које немају ту производну могућност да квалитетну храну и производе. Зато је развојна шанса Србије производња органске хране и ми морамо да наставимо да подстичемо наше пољопривредне произвођаче да производе органске производе и органску храну.

            Због тога ми је посебно драго што је госпођа Обрадовић овде данас са нама присутна, јер су принципи регионалног развоја локална самоуправа, односно децентрализација и деметрополизација. Локалне самоуправе су, по питању привредног развоја, изузетно важан сегмент државе, а то подразумева да грађани Републике Србије од локалних самоуправа посебно очекују да све своје ресурсе и капацитет усмере ка решавању њихових проблема, односно да све своје ресурсе и капацитете усмере ка запошљавању грађана, подизању нивоа стандарда грађана, али такође и унапређењу свеукупног квалитета живота.

            Зато је битно да регионални развој који подстичемо, развој који подстичемо уопште, посебно одговара потребама у локалним самоуправама, али и да одговори проблемима који су ту присутни.

            Нешто на чему треба да инсистирамо и даље јесте да се економски развој не концентрише и не подстиче искључиво у великим и развијеним подручјима, а то посебно због тога зато што је становништво које имамо у одређеним деловима наше територије полако услед миграција нестаје и ми због тога треба да наставимо да инсистирамо да подстичемо регионални развој у мањим срединама и у мањим општинама, због тога што у великим градовима имамо велику концентрацију и становника и привредних активности што доприноси до великих проблема као што су социјални, економски, еколошки, комунални итд.

            Да Влада Републике Србије наставља у континуитету да подстиче и да улаже у регионални развој показују и значајна средства која су опредељена буџетом Републике Србије у 2021. години. Тако имамо прилику да видимо да је за подршку спровођења мера равномерног регионалног развоја издвојен износ од приближно 320 милиона динара. Тако ће Кабинет министра без портфеља задужен за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије имати прилику да кроз ова средства квалитетним пројектним активностима унапреди и подстакне и пољопривредни, услужни или било који други сектор девастираних и недовољно развијених општина. Односно, имаће прилику да спроведе све оне активности које ће за циљ имати побољшање социјално економске ситуације одређених географских области.

            Оно што бих посебно назначила јесте да је изградња инфраструктуре од великог ако не и пресудног значаја за стварање стимулативног пословног окружења. Зато бих, с обзиром да долазим из Златиборског округа, посебно похвалила иницијативу за изградњу аутопута Београд – Сарајево. Овај пут ће коштати нас у наредној години 4,5 милијарди динара, односно то је само део средстава који је предвиђен да се за ову намену уложи у наредној години.

            Изградња овог аутопута крак Пожега – Сарајево даће привредни импулс Златиборском округу. Овакви инфраструктурни пројекти не само да доприносе привредном развоју Ужица који је и центар, привредни центар нашег округа, већ и свим осталим општинама у Златиборском округу од којих нажалост већина припада категорији недовољно развијених.

            Такође, концепт развоја треба да обједини и све оне локалне и регионалне потенцијале којима располажу локалне самоуправе и окрузи и због тога бих посебно нагласила да су много битне капиталне инвестиције за унапређење и развој туристичких потенцијала и ресурса, а којих опет у овом нашем, Златиборском, округу има много . Златибор, Тара, Мокра Гора, Кањон реке Увац, Златар, Прибојска бања. Све те ресурсе треба да ставимо у функцију регионалног развоја и да најбољи могући начин све ове природне ресурсе искористимо.

            Зашто је ово битно? Зато што неравномеран регионални развој не само да отежава развој државе, већ и утиче на све сегменте нашег живота. Због тога је добро што ће Влада Републике Србије наставити у наредном периоду да подстиче економски развој у свим деловима наше земље и, такође, што су буџетом за 2021. годину предвиђена средства којима ће се пружити адекватна помоћ посебно оним општинама које су девастиране и недовољно развијене.

            Равномеран регионални развој јесте основа развоја Србије и Србија ће знатно брже унапредити свој привредни раст и развој када постигне позитивне ефекте на нивоу целе своје територије. Хвала.

Категорије: Посланичка група