Дијана Радовић: Грађани су у заштити својих права усмерени и на Заштитника грађана Посланичка група

Дијана Радовић, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је на Другој посебној седници Народне скупштине Републике Србије о Заштитнику грађана

Увођење институција Заштитника грађана у политички и правни систем наше државе јесте одраз тежње да се наши грађани фокусирају, односно позиционирају у сам центар заштите државе

Поштована председавајућа, уважени представници државних институција, колегинице и колеге народни посланици, пред нама су данас извештаји за 2019. годину, четири важне и у свом раду независне институције.      

            Не желим да умањујем значај других независних институција, али оно што можемо да закључимо из ових извештаја јесте да су наши грађани приликом заштите својих људских права били највише упућени на Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности.

            Оно што је својствено свим државним порецима јесте да у раду и приликом рада долази до одређених неправилности, а Заштитник грађана је управо она институција која наступа када све друге институције закажу и која штити наше грађане када неке друге институције нису у могућности да им пруже ефикасно решење.

            Увођење институција Заштитника грађана у политички и правни систем наше државе јесте одраз тежње да се наши грађани фокусирају, односно позиционирају у сам центар заштите државе. На тај начин постиже се праведан и одговоран однос државе према грађанима, али такође унапређује се и развија социјална димензија државе.

            Овим правним институтом сваки грађанин има заштиту и сигурност од власти, али такође има заштиту и од лошег и неправилног поступања органа јавне управе.

            Сложићу се са констатацијом господине Пашалићу, да Заштитник грађанина јесте та институција која зна шта је то што смета грађанима Србије и да је то институција која се бави пре свега контролом односа органа јавне управе према грађанима, али генерално према заштити свих људских права и слобода.

            Оно што је посебно важно јесте што данас у овом високом дому, дому свих грађана Републике Србије управо разматрамо и анализирамо шта је то што је наше грађане мучило у претходном периоду, а за који подносите ове извештаје.

            Оно што можемо да видимо из извештаја који сте нам поднели, јесте да су притужбе које су вам подносили грађани, али и кроз поступке које сте покретали по својој иницијативи, односно из овог извештаја можемо да видимо да сте посебну пажњу посветили најрањивијим групама, а то је пре свега заштита права жена и деце, затим заштита права жртава насиља у породици или у било каквим другим партнерским односима, особама са инвалидитетом, старијим особама, Ромкињама и Ромима, затим другим мањинским групама.

            Када су у питању посебне области права видимо да су грађани највише потешкоћа имали да остваре своја права из економско-имовинских односа, али такође имали су највеће потешкоће и да остваре своја социјална и културна права.

            Кроз широк делокруг ваших надлежности у 2019. години, иако верујем да сте имали бројне изазове и проблеме, успели сте да направите битан помак у заштити људских права, али такође да направите и помак у унапређењу рада органа јавне управе.

            Заштита права грађана је посебно битна, пре свега, од неправилног или лошег поступања, а то је оно управо што сте радили све у претходном периоду.

            Јавна управа је кроз широк спектар пружања јавних услуга најнепосреднија са грађанима, односно остварује најнепосреднију комуникацију са грађанима и због тога је посебно важно да се сви усредсредимо да заштитимо грађане управо од неких лоших поступања и неправилног рада органа јавне управе, да би је грађани заиста доживљавали као свој сервис, а то и јесте циљ процеса Реформе јавне управе коју спроводимо, а о којој смо нешто више причали на некој од претходних седница.

            Поред великог институционалног значаја који Србија даје овој независној институцији битна нам је и друштвена афирмација Заштитника грађана и зато бих посебно нагласила да је битно да наставите оно што сте радили до сада, а то је да повећавате видљивост и доступност Заштитника грађана, поготово оним грађанима који живе у унутрашњости Србије.

            Сматрам да је то важно из више разлога. Кроз овакве посете општинама и градовима у разговору са грађанима, али и са представницима градских и локалних власти, у разговору са представницима јавних установа, али и организацијама цивилних удружења имаћете прилику да чујете не само кључне проблеме са којима се сусрећу наши грађани приликом остваривања својих права, али такође ћете имати прилику да видите, да приближите свој рад нашим грађанима који нису у прилици можда да буду информисани или упућени на начин како би то заштитили своја права.

            Наши грађани би на овај начин били више информисани, али и упућени, нарочито онда када се дешава да се због кршења републичких прописа у локалним срединама, а то није делокруг Заштитника грађана, односно локалних Омбудсмана, и зато бих посебно похвалила пројекат који сте навели у овом Извештају, а који сте спровели 2019. године у сарадњи са Владом Републике Бугарске, где сте повећали видљивост и доступност Заштитника грађана грађанима који живе у неким мањим градовима, али и у другим општинама у Србији.

            Такође, Заштитник грађана сматрам да треба да настави да усмерава све своје капацитете и ка превентивном деловању, односно деловању пре настанка одређених проблема, а кроз спровођење различитих истраживања, студија, обавештавања и на тај начин скрене пажњу и јавности, али и органа јавне управе да може доћи до постојања одређених проблема.

            Заштитник грађана на овај начин не само да штити људска права и слободе, већ и доприноси унапређењу одређених органа јавне управе, а пре свега кроз вид превентивног деловања кроз пружање добрих услуга, посредовање, давање савета и мишљења из неких питања која се тичу његове надлежности.

            Важно је и напоменути, и то треба наши грађани да знају, да је поступак код Заштитника грађана врло једноставан и да је, пре свега, бесплатан, да сваки грађанин указујући на индивидуални случај кршења неких права или тражење заштите својих права доприноси и могућем системском исправљању у односу органа јавне управе према свим нашим грађанима.

            Људска и мањинска права јесу индикатор слободног и демократског друштва, а заштита тих права најбољи је показатељ односа државе према грађанима. Србија се увођењем ове институције определила за остваривање права и остваривање идеја наших грађана, принципа једнакости, али и очувања достојанства свих грађана.

            Зато, тежња свих институција у држави треба да буде да се права и слободе које су загарантоване Уставом, али и законима не крше, већ поштују, а то је циљ деловања Заштитника грађана приликом заштите сваког од нас, али и свих наших грађана.

            Напоменула бих још на крају да ће посланичка група СПС у Дану за гласање подржати усвајање овог Извештаја, али и свих осталих извештаја који су данас на дневном реду.

Хвала.

Извор: Парламент

Категорије: Посланичка група