Најновије

Бранко Ружић: Унапређење образовања Вести

Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године представља основу за системско унапређивање образовања и васпитања у Србији, а јавна расправа о предлогу тог документа, као и пратећем Акционом плану почела је данас и трајаће до 10. марта ове године, саопштило је Министарство просвете.
Акциони план обухвата период од 2021. до 2023. године и операционализује опште и посебне циљеве
постављене Стратегијом, дефинише приоритете у погледу времена остваривања конкретних мера и
активности, прецизира неопходна финансијска средстава за њихово спровођење и поставља показатеље на
нивоу ефеката, исхода и резултата.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић нагласио је да је стратешко опредељење
Владе Србије и Министарства да обезбеди квалитетно и под једнаким условима свима доступно
образовање и васпитање.

„Осим повећања обухвата на свим нивоима образовања, у фокусу нове стратегије биће развој кључних
компетенција ученика и наставника, оснаживање и развој људских ресурса у области образовања и
осавремењивање процеса наставе и учења, као и услова у којима се одвијају“, рекао је Ружић.

Предлогом стратегија предвиђено је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем, предшколским припремним програмом, основним и средњим образовањем и васпитањем, као и повећање стопе учешћа одраслих у образовању и обукама.

Неки од стратешких циљева су и повећање постигнућа ученика на завршном испиту, смањење осипања
ученика из основног и средњег образовања и васпитања.

Када је реч о високом образовању, неопходно је развити и ојачати системе за праћење и евалуацију
високог образовања.

Предвиђено је осавремењивање целокупног система високог образовања и високошколских установа.

Овај ниво образовања, поред основних функција, као што су образовање и истраживања, требало би да
обухвати и нове функције, попут трансфера технологија и иновација.

Предлог Стратегије припремило је Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са
члановима проширеног састава радне групе, коју су чинили представници најрелевантнијих институција
образовно-васпитног система, који су имали могућност да сугестијама, предлозима и коментарима унапреде овај документ.

У оквиру јавне расправе биће одржане онлајн сесије у петак, 26. фебруара и у уторак, 2. марта 2021.
године у 12 часова, док ће у понедељак, 8. марта у 12 часова у Клубу посланика у Београду бити
организован скуп.

Извор: Фонет