Најновије

Звонимир Стевић: Озбиљан рад државе у борби против корупције Посланичка група

ЗВОНИМИР СТЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије говорио је о Предлогу кандидата за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције

Део активности Агенције за спречавање корупције који подразумева и контролу имовине функционера и транспарентност о имовини и начину њеног стицања, потврђује да смо правна држава у којој не може бити повлашћених и заштићени, и нико не може бити изнад закона.

 Поштовани потпредседниче, поштована министарко са сарадницима, уважени народни посланици, данашњи скупштински претрес посвећен је избору органа два веома важна независна тела, односно органа.           

            Народна скупштина треба да изабере председника, заменика председника и три члана Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, односно РАТЕЛ-а и чланове Већа Агенције за спречавање корупције.

            Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је регулаторно тело са важним делокругом рада у области електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности.

            Агенција за спречавање корупције је независтан државни орган чији је задатак спречавање корупције.

            Како је навео наш овлашћени представник о њиховом раду и постигнутим резултатима говорили смо нешто раније приликом разматрања и усвајања извештаја о њиховом раду за 2019. годину.

            Међутим, када се говори о кадровским решењима за овако важне органе, сматрам да је и ово прилика да се осврнемо на овлашћења и резултате рада и друштвене појаве и процесе који су повезани са њиховим радом. Искористићу ту прилику, јер и тиме желимо да истакнемо значај њихове улоге у нашем правном и друштвеном систему, али и важност избора људи који ће тим органима руководити и спроводити законе.

            Овога пута бих скренуо пажњу на значај постојања и рада Агенције за спречавање корупције у области системског супротстављања друштва корупцији и организованом криминалу. Законом о спречавању корупције који смо усвојили 2019. године, а почео је да се примењује у септембру 2020. године, прецизно је уређен оквир надлежности Агенције. Да подсетимо, надлежности Агенције по овом закону јесте надзор над спровођењем стратешких антикоруптивних документа, затим вођење регистра јавних функционера, евиденције и контрола имовине јавних функционера, спречавање сукоба интереса у вршењу јавних функција, нарочито ако функционер врши више јавних функција.

            Овај део активности Агенције важан је јер контрола имовине функционера и транспарентност података о имовини и начину њеног стицања потврђује да смо правна држава у којој не може бити повлашћених и заштићених и нико не може бити изнад закона. Иако се нама понекад чини да су у питању маргиналне ствари, Агенција свој посао треба и мора да обавља веома одговорно. Тако се избегава било каква могућност коруптивног понашања, али са друге стране транспарентношћу података онемогућавају се злонамерни и неаргументовани напади на носиоце јавне власти.

            У том смислу је веома важан избор кадрова који ће управљати овим органом. По новом закону Веће Агенције је петочлани орган који бира Народна скупштина, који је по суштини другостепени орган, јер надзире рад директора и одлучује по жалбама на одлуке директора. Веће зато треба да чине стручни и угледни људи са високим моралним интегритетом. Верујем да су међу кандидатима управо такве личности.

            Поред наведених овлашћења Агенције посебно бих подвукао то што Агенција има овлашћења да истражује стање корупције, анализира ризике од корупције и сачињава извештаје са препорукама о отклањању ризика. Ово видим као значајну превентивну делатност у спречавању корупције која у сваком друштву, па и у нашем, представља велику опасност, можемо рећи, по здраво друштво.

            Корупција која дословно значи подмитљивост, поткупљивост подразумева незаконито коришћење друштвеног и државног положаја и моћи ради стицања сопствене користи. Корупција обухвата различите активности, укључујући подмићивање, проневеру и прање новца. Корупција је и куповина скупоцених поклона, како би се заузврат добиле одређене услуге или решио неки проблем.

            Да би се дошло до угледних, моћних или искористило познанство за нерегуларни начин решавања неког проблема, нарочито велике последице по друштво изазива тзв. политичка корупција која се јавља када неки државни званичник или особа, запослен у државном, односно јавном сектору, прибегава корупцији, односно јавну функцију злоупотребљава ради стицања личне користи.

            Није лако ефикасно се борити против корупције. Зашто? Зато што је о корупцији тешко прибавити доказе, јер се већина коруптивних радњи обавља без сведока. Сва тежина борбе против корупције не значи да се против ње не треба борити. Добро организована правна држава и њени надлежни органи никада не одустају од борбе против корупције и организованог криминала.

            Такав однос државе према овом друштвеном злу има и Србија. То доказује и наше законодавство. Србија је донела више закона који свеобухватно третирају и корупцију и организовани криминал и прање новца, али, не само законима, Србија је то доказала чврстом одлучношћу руководства Србије на челу са председником Републике Србије Александром Вучићем, да се суочи са свим корупционашким аферама, са криминалним групама, трговином, утицајем и осталим појавним облицима криминала, који у овом тренутку окупира целокупну јавност Србије.

            У том смислу, желим да подржим све активности руководства и надлежних органа у овој не тако лакој борби, управо због чињенице које сам навео, да се путеви корупције и корумпираних људи не откривају лако, али наша држава која је озбиљна неће у томе посустати, а све предузете активности говоре о томе да неће бити двоструких аршина и да ће пред словом закона сви бити исти.

            Верујем у добар исход ове борбе, јер јасни су циљеви организованог криминала, јасно је да тим појединцима и организованим групама до државе и друштва им није стало, да им нису света ничија деца која деле дрогу по улицама и на спортским манифестацијама, њима није ни до спорта ни до здравља нације, њима је до њих и до новца који стичу на незаконит начин, а који желе да унесу у легалне токове и тако перу и новац и савест.

            Истина је, нажалост, у чињеници да корупција постоји од кад је света и века, али то није разлог да се од корупције не лечимо. То управо на одлучан начин ради наша држава и руководство.             Посланичка група  Социјалистичке  партије Србије ће у Дану за гласање гласати за избор органа за два важна независна тела. Хвала

Извор: Парламент

Категорије: Посланичка група