Најновије

Никола Никодијевић заказао седницу Скупштине града за 1. април Београд

Председник Скупштине Града Београда Никола Никодијевић заказао је за четвртак, 1. април, с почетком у 10 часова, 28. седницу градске скупштине. На дневном реду седнице наћи ће се неколико важних планских аката. Скупштина Града Београда разматраће Предлог плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 kv „Београд 44” (Сурчин) и надземног вода 110 kv за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод и реконструкцију постојећих надземних водова, градске општине Сурчин и Нови Београд, као и измене и допуне Плана детаљне регулације подручја уз Јужни булевар, између улица Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. фаза разраде 9. месне заједнице на Врачару, за део Блока 156.

Одлучиваће се и о изради плана детаљне регулације подручја између улица Нове Кумодрашке, Дарвинове и Браће Јерковић, општина Вождовац, те о изради плана детаљне регулације подручја између улица Браће Јерковић, Кружни пут, Дарвинове и Булевара Пека Дапчевића, такође на општини Вождовац.

Једна од тачака јесте и Предлог одлуке о подизању споменика Рабиндранату Тагору, као и Предлог решења о образовању одбора за подизање овог споменика. Одборници ће се изјашњавати и о изменама и допунама Oдлуке о јавном линијском превозу путника на територији Београда, као и о решењу о давању сагласности на Статут Позоришта КПГТ. Такође, на дневном реду је и информација о потреби спровођења поступка јавно-приватног партнерства за увођење речног превоза као подсистема јавног линијског превоза путника Београда, те Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом.

Пред одборницима су и предлози решења о давању сагласности на ребаланс програма пословања за 2021. годину за ЈКП „Београдске електране” и JП „Сава центар”.

Седница ће се одржати у „Сава центру”, уз све епидемиолошке мере.

Извор: Беоинфо

Категорије: Београд