Најновије

Ми социјалисти увек ћемо да се боримо за све наше грађане Посланичка група

ДУБРАВКА КРАЉ, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је о Предлогу одлуке о избору председника Врховног касационог суда, који је поднео Високи савет судства.


Један од приоритета свих судова треба да буде птаво на суђење у разумном року. Обављање судијске функције је веома тешко, суштина је да судија у сваком појединачном случају буде на страни закона, док ће пресудом увек неко да буде незадовољан.

                Уважени господине Милојевићу, даме и господо народни посланици, као што су колеге које су пре мене говориле већ рекле, ми данас одлучујемо о једном изузетно важном кадровском питању, питању ко ће бити на челу највишег суда у Републици Србији.

                Важно је, као што је важан и сам Врховни касациони суд, јер ми овде говоримо о суду трећег степена, који је надлежан за одлучивање по ванредним правним лековима који су често последња шанса да се исправе, евентуални пропусти, недостаци и грешке које су учињени у пресудама које су донели нижестепени судови.

                Одлуке које тим поводом Врховни касациони суд доноси нису важне само због тога што се њима најчешће ставља тачка на решавање појединачних случајева, већ зато што ставови које Врховни касациони суд заузме у тим одлукама имају изузетан значај, значај у свим наредним поступцима који се поводом истог правног питања поведу пред нижестепеним судовима.

                У тим случајевима основни или виши судови, зависно од тога ко је надлежан, углавном под тим ставовима поступају. Правна питања која је Врховни касациони суд већ разматрао могу се сматрати већ унапред решеним, што у великој мери релативизује чињеницу да у нашем правном систему судска пракса није извор права.

                Адвокати и странке се веома често у својим захтевима које подносе суду позивају на одлуке и правна схватања Врховног касационог суда. На тај начин себи обезбеђују додатну аргументацију.

                То поштовање одлука Врховног касационог суда од стране судова нижег ранга је вероватно резултат тога што се оцењивање квалитета рада судија мери кроз призму броја одлука које су укинуте или преиначени.

                Због тога се судије најчешће придржавају ставовa и тумачења закона који су већ прихваћени, што не мислим да је лоше, већ напротив, мислим да је уједначена судска пракса најважнији задатак и најважнија надлежност Врховног касационог суда, јер пред законом сви морају бити једнаки. Све девојчице овог света морају бити једнаке пред законом, а ми морамо да се трудимо да буду једнаке у Србији, то је право наших грађана.

                Хајде да говоримо о овим предметима који су у последње време најчешћи, а поводом којих се јављају контрадикторне одлуке. Мислим на ове поступке који се воде против банака због трошкова обраде кредита.

                Ево навешћу пример Новосадског суда, где се зна да половина судија усваја те тужбене захтеве, а половина их одбија, иако наравно, поштујем слободно судијско уверење не мислим да је то добро. Тачно се зна који судија одлучује на који начин и онда адвокати често када подносе тужбу ако добију судију који им не одговара, онда је повуку, па поново подносе да би издејствовали усвајајућу пресуду.

                Мислим да то није добро. Због тога је по овом питању изузетно важан став Врховног касационог суда и уопште његова улога на уједначавању судске праксе. Због тога сматрам да је изузетно важно да Врховни касациони суд усваја јасне и недвосмислене ставове увек када се појави неко спорно правно питање, а нарочито када је реч о питањима која у толикој мери интересује грађане као што је то случај у овим споровима који се воде против банака.

                Тим поводом ја морам да кажем да сам као човек, као народни посланик, као социјалиста, као неко ко прати политику председника СПС, Ивице Дачића, увек на страни човека, на страни ратног ветерана, на страни грађана који су већ годинама у агонији због кредита индексираних у швајцарцима, због свих оних који се сматрају дискриминисано, преварено, и на било који други начин оштећено. За те људе ми морамо да се боримо и социјалиста ће то увек радити.

                Али, са друге стране, ја као правник разумем да судије приликом доношења одлука не треба да се руководе тиме да њихове одлуке буду опште прихваћене и да буду допадљиве. Баш сам овде на овом месту, на некој од претходних седница и рекла да судије ни не треба да теже ка томе да буду вољене, омиљене и популарне у народу, већ само томе да буду поштоване. То ће постићи уколико увек, у сваком случају храбро буду на страни закона, а њиховим пресудама ће увек неко бити незадовољан. Наиме, у томе је и суштина спора, да постоји супростављеност интереса и у томе јесте тежина судијске функције.

                Важно је да Врховни касациони суд и у будуће, и у мандату новог председника још ревносније испуњава своју обавезу уједначавања судске праксе и заузима ставове о актуелним правним питањима, јер неуједначена пракса и неуједначено одлучивање може да доведе у питање правично суђење, може да доведе странке које се налазе у потпуно једнаким правним ситуацијама, у неједнак положај, чиме се изазива правна несигурност, нарушава углед правосуђа.

                У крајњој линији, једна озбиљна држава мора да омогући да се зна шта се може очекивати, за шта се може одговарати и шта се може добити. И тога морамо да се придржавамо, ако желимо да носимо епитет правне државе, а судови у њеној изградњи имају најважнију улогу.

                Хајде да кажем и једну практичну ствар која је у контексту уједначавања судске праксе веома корисна и похвална, а то је што су све одлуке, ставови и правна схватања Врховног касационог суда свима веома лако доступна путем његовог сајта, који се веома лако претражује и мислим да је то корисно и странкама и њиховим пуномоћницима, односно браниоцима који на тај начин прибављају и додатну аргументацију, али могу и да процене какве су шансе за успех у неком спору.

                Пошто сам већ поменула масовне тужбе, прокоментарисаћу и питање преоптерећености судова, којем оне значајно доприносе. Ево, испричаћу и пример једног мог друга који ради у једној адвокатској канцеларији. Добио је задатак да, веровали или не, напише 500 готово истоветних тужби. Кад год га зовемо и питамо га шта ради, он каже – пишем тужбе за кредите. И стварно, судови јесу преоптерећени.

                Прочитала сам податак да судије Трећег основног суда имају у раду свако по 2.500 предмета, а да им сваког месеца стигне, говорим о сваком судији појединачно, још по 250 предмета.

                Зато ја сматрам да је корисно решење Врховног касационог суда да се део тих предмета по критеријуму места пребивалишта тужиоца делегира на судове у мањим местима, на судове у унутрашњости, пре свега и због тога што то олакшава подношење тужбе, значи да је у интересу грађана, а и зато што ће довести до растерећења најоптерећенијих судова. У мањим местима судије имају мање предмета у раду, али свакако сумњам да ће им се ово решење допасти.

                Врховни касациони суд је усвојио нови програм за решавање старих предмета, односно циљ тог новог програма јесте да се смањи укупан број старих предмета негде за око трећину. Предвиђен је читав низ конкретних мера које томе треба да допринесу. Нећу их ја сада набрајати, али свакако сматрам да је најважније да се повећа број судија и због тога ми је драго што у овом скупштинском сазиву веома често на дневном реду имамо избор нових судија. Ево, то ће на дневном реду бити следеће недеље, у уторак, и радујем се томе.

                Видела сам у извештају за претходни период да је значајно смањен број нерешених предмета у извршним поступцима и потпуно ми је јасно да је сам помен извршења веома непријатан, али извршење мора бити ефикасно, ко год га спроводио, зато што повериоци нису само комунална предузећа, нису само зле банке, нису само похлепни зајмодавци, повериоци су и деца која потражују алиментацију, повериоци су жене које се боре за свој удео у имовини након развода, повериоци су радници којима није исплаћена зарада и за њих и због њих морамо да се боримо да принудна наплата потраживања буде ефикасна.

                Могла бих ја овако до сутра, али хајде да видимо ко ће бити нов председник Врховног касационог суда у који су у последње време толико често били уперени погледи грађана. Подсетићу да председник Врховног касационог суда истовремено постаје и председник Високог савета судства, тела које има огроман значај и важну улогу у циљу унапређења правосуђа.

                Као што су колеге већ рекле, за ову позицију је предложена Јасмина Васовић, актуелна судија Врховног касационог суда, која је добила једногласну подршку на општој седници Врховног касационог суда. Високи савет судства је утврдио да испуњава све критеријуме и сва мерила која се траже за избор на ову функцију и верујемо да је то урађено на адекватан начин.

                Оно што ја желим да кажем везано за предложеног кандидата јесте да ме изузетно радује што је у питању жена, јер жене јесу већина у правосуђу. О томе смо овде и причали. Мислим да сам једном приликом прокоментарисала, када су се бирале нове судије, чини ми се за суд у Крагујевцу или Краљеву, да ће у том граду правда бити у женским рукама, зато што су све предложене кандидаткиње биле жене. Али, жене су ређе на руководећим позицијама. У свим областима је тако, па и у правосуђу. Рецимо, жене су чешће заменици јавног тужиоца, а ређе су јавни тужиоци. Ређе су председници судова, ређе су шефови одељења.

                Чули смо када је причао уважени господин Фила о томе како је у његово време у судовима било свега две судије, а сада ћемо на челу Врховног касационог суда имати жену. Ја то из разлога женске солидарности желим да поздравим, у нади да у скорој будућности то више уопште неће бити ствар интересантна за истицање, већ нешто потпуно обично.

                Желим да кажем да сам у медијима прочитала, било је посебно наглашено, да је реч о једној од најмлађих судија Врховног касационог суда и негде ми се учинило као да је то наведено у негативном контексту. Ја бих сада прећутала своје искрено мишљење ако не бих рекла да ми то изузетно ласка и да сматрам да новим лицима и треба дати шансу да заиста у нашем правосуђу уведу неке добре промене, али морам да нагласим да је таква тврдња беспредметна, из разлога што је реч о судији која има 23 година радног искуства. Господин Милојевић је овде и прочитао њену биографију и заиста се ту не може ништа замерити.

                Социјалистичка партија Србије ће подржати њен избор, зато што верујемо да се ради о жени која је свесна свих проблема у српском правосуђу и, наравно, очекујемо снажне напоре у њиховом решавању.

                Она је сама истакла проблем трајања судских поступака и ми се придружујемо истицању права на суђење у разумном року, као једном од приоритета.

                Оно што такође треба да се заврши у разумном року јесте ова епидемија корона вируса и зато, за сам крај свог излагања, желим да позовем грађане да дају допринос у том циљу и да се вакцинишу. Хвала вам.

Извор: Парламент

Категорије: Посланичка група