Дачић, Брнабић и Поповић са представницима Високог савета судства и Државног већа тужилаца Вести

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић, председница Владе Ана Брнабић и министарка правде Маја Поповић, састали су се са представницима Високог савета судства и Државног већа тужилаца.

Састанак је организован у циљу спровођења активности 1.1.5.1 из ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, који је Влада усвојила у јулу 2020. године.
Ова активност подразумева успостављање механизма за праћење пуног поштовања судских одлука, кроз одржавање кварталних заједничких састанака између представника Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Народне скупштине и Владе, како би се подигла свест државних службеника и политичара о потпуном поштовању судских одлука и рада судова и јавних тужилаштава, као и да критиковање одлука доводи у питање независност судства.
Учесници састанка нагласили су да се критиковањем и коментарисањем судских одлука не сме угрожавати независност правосуђа. Одржавање редовних кварталних састанака је важно у циљу подизања свести и промовисања поштовања правила понашања свих када је у питању коментарисање судских одлука и судских поступака.
Народна скупштина Републике Србије и Влада су чврсто опредељени да, у сарадњи са Високим саветом судства и Државним већем тужилаца, обезбеде спровођење мерила 1.1.5.1. из Акционог плана за преговарачко Поглавље 23, односно унапређење свести да критиковање судских одлука представља ризик по независност правосуђа.
Учесници састанка истакли су да приступање Европској унији и спровођење неопходних реформи не укључује само институције, већ и целокупно друштво. Због тога је важно да се те реформе разумеју и да сви актери, како грађани тако и носиоци политика, активно учествују у стварању чврстог правног оквира и поузданих институција, које ће осигурати правовремено извршење правде и гарантовати заштиту основних права грађана Србије.

Извор: Парламент