Ружић: Уз измене Закона Србија ће повратити чланство у ЕNQА Вести

Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић разговарао је са директорком Националног акредитационог тела Јеленом Кочовић о значају позиционирања Србије у европском и међународном високом образовању.

Ружић је наводећи да је у току јавна расправа о изменама и допунама Закона о високом образовању, казао да ће предложене измене и допуне омогућити да се Србија врати у пуноправно чланство Европске асоцијације за обезбеђивање квалитета у високом образовању (ЕNQА).

Према његовим речима, циљ је успостављање одговарајућег правног оквира да Национално акредитационо тело у потпуности испуни Европске стандарде и смернице за осигурање квалитета у високом образовању.

“Важне измене у том погледу су да чланове Управног одбора Националног акредитационог тела бира Народна скупштина, а да рецензенте бира Национално акредитационо тело, а не Национални савет за високо образовање”, рекао је Ружић.

Истакао је да ће јавна расправа о изменама и допунама Закона о високом образовању, као и о Закону о студентском организовању трајати до 17. априла 2021.године.

Измене и допуне Закона о високом образовању, између осталог, предвиђају и другачији поступак по жалбама на решења о одбијању захтева за акредитацију, који ће се спроводити у Националном акредитационом телу, а не пред Националним саветом за високо образовање.

Предвиђено је и формирање посебне комисије за жалбе при Националном акредитационом телу и прецизира се питање ангажовања директора Националног акредитационог тела.

Извор: Танјуг