Обновљиви извори енергије представљају велико богатство Србије и фактор развоја привреде Посланичка група

НИНА ПАВИЋЕВИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је о Предлогу закона о коришћењу обновљивих извора енергије.

Од изузетне важности је коришћење обновљивих извора енергије, а њихова примена готово да нема штетних ефеката по очување здраве животне средине. С обзиром на то да долазим из Ниша, указала бих на чињеницу да је Ниш град који има највећу могућност за коришћење сунчеве енергије у Србији.

                Поштована министарко са сарадницима, уважене колегинице и колеге народни посланици, поштовани грађани Србије, данас између осталог говоримо о једном новом закону, а то је Предлог закона о коришћењу обновљивих извора енергије, који треба да реши проблем недовољног коришћења обновљивих извора енергије, уклањајући главне узроке који спречавају њихов раст.

                Предлогом закона треба да се постигну следећи циљеви: заштита животне средине, борба против климатских промена, смањење трошкова за грађане и енергетска транзиција.

                Циљ овог закона је да створи један правни оквир који ће створити подстицајан пословни амбијент за динамичније инвестирање у области обновљивих извора енергије, ради постизања утврђених циљева дефинисаним документима јавне политике у овој области.

                Предлог закона такође треба да створи једну правну сигурност за инвестирање у три сектора енергетике, сектор електране, сектор грејања и хлађења и сектор транспорта.

                Циљеви у области обновљивих извора енергије до 2030. године биће одређени у оквиру интегрисаног националног плана за климу и енергетику, а биће познати до средине 2022. године. Најефикаснији начин да се наведени циљеви постигну, а постојећи проблеми у пракси реше јесте управо доношење овог предлога закона. Без овог закона није могуће убрзати енергетску транзицију и имплементирати модерне системе подстицаја у овој области.

                Велики потенцијал за развој, како економски, тако и природних вредности лежи управо у искоришћењу обновљивих извора енергије. Да би савремено друштво функционисано и трајало кроз време неопходно је да човечанство што пре усклади своје потребе са могућностима које му природа пружа.

                Главна криза која у будућности предстоји човеку јесте криза која ће настати услед све веће потребе за енергијом. Да би се земља попут наше државе ослонила на сопствене могућности и сопствене изворе одговорности, мора имати успешно вођење енергетске политике која подразумева исправно коришћење природних богатстава које Србија има.

                Природа је човеку дала на располагање све природне ресурсе, а на нама је да својом планском активношћу водимо рачуна о њиховом трајању, резервама и начину коришћења. Природни извори, тј. природни ресурси се према времену трајања деле на обновљиве и необновљиве. Обновљиви извори су већином живи извори и они се могу користити неограничено само ако се правилно и плански експлоатишу. Наша земља је веома богата обновљивим изворима енергије који ће све више бити заступљени, а њихови коришћење допринеће штедњи необновљивих извора.

                Према Стратегији одрживог развоја ЕУ, будућност и развој човечанства ће све више бити ослоњен управо на обновљиве изворе енергије. Наш највећи проналазач у историји човечанства Никола Тесла рекао је да ће енергија у будућности бити питање живота и смрти.

                Обновљиви извори енергије, као и сви природни ресурси, представљају потенцијално богатство Србије, као и битан фактор развоја привреде. Ипак постоји део који мора остати изнад економских и привредних токова и који треба да сачуван како за садашње, тако и за будуће генерације.

                Примена предложеног закона, довела би до могућности смањење исцрпљивости обновљивих извора, али и до смањења загађења животне средине. Најбоља штедња ових извора је њихова супституција обновљивим изворима енергије. Они представљају будућност како у смислу проналажења нових технологија и начина за њихово коришћење, тако и у смислу подизања свести и читаве заједнице о планском располагању.

                Од изузетне важности је коришћење обновљивих извора енергије и због тога што њихова примена готово да нема штетних ефеката по очувању здраве животне средине. Обновљива енергија је добијена из природних ресурса, који се константо обнављају, а највећи део обновљивих извора енергије се директно или индиректно напаја од сунца. Сунчево зрачење, односно енергија сунчевог зрачења је највећи, при томе потпуно чист обновљиви извор енергије. Сунце је на посредан или непосредан начин извор готово све расположиве енергије на земљи. Овај извор енергије, односно директно искоришћење сунца, може бити помоћу соларних панела, или колектора. Соларна енергија се на овај начин претвара у топлотну и у већини случајева се користи за загревање воде.

                С обзиром да долазим са југа и да имамо највише сунчаних дана, осврнућу се на мој град Ниш, град који има највећу могућност за коришћење сунчеве енергије у Србији поред Врања и Куршумлије. Када је територија града Ниша у питању гледано за годину дана прилив соларне енергије директно добијене од сунца по истраживањима креће се у опсегу од четири до четири и по киловат сати по метру квадратном, док ова вредност мерена под углом тј. нагибом од 30% прелази нешто више од четири и по киловат сати. Стога можемо закључити да Ниш поседује невероватан потенцијал сунчеве енергије, али и да исти не користи довољно.

                Да је ипак начињен помак у смислу коришћења соларне енергије, говори чињеница да је Ниш први град у Србији који је од 2017. године добио, чак два соларна дрвета. Ови соларни панели служе за напајање мобилних телефона и лаптопова тако што сунчеву енергију директно претварају у електричну енергију. До краја 2017. године, тј. исте године Ниш је добио још пет соларних дрвета.

                Према подацима Акционог плана одрживог енергетског развоја града Ниша из 2014. године соларна енергија у овом граду је имала допринос у смислу догревања воде, односно као помоћ класичном грејном систему, али је нажалост примена исте била само у приватној режији.

                Едукација јавности о значају и користима употребе обновљивих извора енергије, као и медијска промоција од кључног је значаја за разумевање потреба да сви грађани дају свој допринос у креирању пословних окружења који ће омогућити све веће искоришћење обновљивих извора.

                Имајући у виду да је коришћење обновљивих извора енергије у интересу Републике Србије, који је утврђен документима јавне политике, спровођење овог закона је приоритет за доношење одлука у наредном периоду.

                Социјалистичка партија Србије је државотворна партија која се залаже за бољи и квалитетнији живот грађана, и стога ће моја посланичка група гласати за овај, као и за остале предлоге закона, у дану за гласање. Захваљујем.

Категорије: Посланичка група