Најновије

Ружић: Скупштина потврдила споразуме са САД и Русијом Вести

Скупштина Србије усвојила је Закон о потврђивању Протокола за измену и допуну Споразума између Владе Србије и Владе САД о научној и технолошкој сарадњи, као и Споразум између влада Србије и Русије о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић изјавио је у расправи да ће наставак сарадње Србије и Сједињених Америчцких Држава у области науке и технолошког развоја допринети ширењу и развоју односа између најширих научних и технолошких заједница две земље, али и омогућити бољу размену истраживача, научника, инжењера и техничких експерата.

Главни циљ је, каже, размена идеја, информација, стручног знања и технологија у мирољубиве сврхе, као и заједничко учешће у научним и технолошким прегнућима од обостраног интереса.

Додао је да споразум даје основу за размену истраживача, научника, инжењера и техничких експерата, организовање заједничких семинара, научних конференција и састанака, обуку и унапређење стручног знања истраживача, спровођење заједничцких истраживачких пројеката и студија, успостављање партнерства између јавног и приватног сектора базираног пре свега на науци, као и успостављање других облика сарадње на научном, инжењерском и технолошком нивоу у базичним и примењеним наукама.

Споразум између влада Србије и Русије о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља допринеће олакшавању процедура и смањењу баријера приликом извоза из Србије на тржиште Русије воћа и поврћа, семеног и садног материјала и осталих производа биљног порекла које подлежу фитосанитарном прегледу.

Последњих година интензивирана сарадња између Србије и Русије у фитосанитарној области.

Потписан споразум допринеће олакшавању процедура и снижавању баријера приликом извоза из Србије на тржиште Руске федерације, пре свега воћа и поврћа, семеног и садног материјала и осталих производа биљног порекла који подлежу фитосанитарном прегледу.

Извор: Танјуг