Најновије

Бранко Ружић: Стратегија развоја образовања и васпитања 2030. усвојена у циљу унапређивања квалитета образовно-васпитног процеса Вести

Министар просвете, науке и технолошкогразвоја Бранко Ружић истакао је да је Стратегија развоја образовања и васпитања 2030. усвојена у циљу унапређивања квалитета образовно-васпитног процеса, чиме је фокус на образовању усмереном наученика и развоју његових компетенција, као и примена савремених приступа, метода и техника.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о високомобразовањуомогућавадаСрбија поврати пуноправно чланство у Европској асоцијациј иза обезбеђивање квалитета у високом образовању (ЕНQА) и продужетак рока за завршетак студија затакозване старе студенте. 

Предлог Закона о студентском организовању омогућава стварање различитих студентских организација. 

Извор: Новости