Најновије

Већа транспарентност и ефикасније спровођење поступка јавних набавки Посланичка група

ДР НИНА ПАВИЋЕВИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је  на Четвртој седници ванредног заседања у 2021. Години

Портал јавних набавки свим учесницима поступка омогућава приступ и транспаретно пословање

                Уважени гости, поштоване колеге народни посланици, уважени грађани Републике Србије, с обзиром на то да је мој колега Угљеша Марковић говорио о свим извештајима, ја ћу се мало детаљније осврнути на извештај о јавним набавкама.

                У децембру 2016. године у преговорима о приступању Србије Европској унији, отворено је преговарачко поглавље број пет – јавне набавке. Отварањем тог поглавља резултат промена које су спроведене али и стратешког опредељења да се кроз реформу јавне управе систем јавних набавки у потпуности хармонизује са правним тековинама Европске уније, као и да се учини транспарентнијим и ефикаснијим. У складу са тим, први корак на том путу било је доношење управо овог новог закона о јавним набавкама.

                Примена новог закона подразумевала је и увођење у рад новог портала јавних набавки који је почео са радом у јулу 2020. године. Портал обезбеђује знатно већу транспарентност и омогућава ефикасније спровођење поступака јавних набавки и по први пут у РС су успостављене електронске набавке. Сваки грађанин може врло једноставно и бесплатно да се региструје на порталу, да означи јавне набавке за које је заинтересован, а на своју имејл адресу добијаће обавештења о свим активностима предузетим о тој јавној набавци, од самог покретања поступка до закључења Уговора о јавној набавци.

                Портал јавних набавки аутоматски спроводи процес отварања понуда, затим аутоматски креира записник о отварању понуда који се аутоматски шаље од стране самог портала свим учесницима јавне набавке. Наручиоци обављају своје планове, јавне позиве, конкурсне документације и све огласе о јавним набавкама, а понуђачи путем овог портала достављају своје понуде у поступцима. Могу да захтевају појашњење конкурсне документације или да затраже да им се омогући увид у документацију спроведену у поступку. Како се комуникација између наручилаца и понуђача одвија електронским средствима путем овог новог портала јавних набавки, то свакако утиче на већу транспарентност поступка, а самим тим и на већу економичност и ефикасност поступка јавних набавки.

                Оно што је значајно за привредне субјекте је што искључиво подносе електронску понуду путем овог портала и то им олакшава подношење понуде и скраћује њихово време, као и трошкове.

                Привредна комора је у сарадњи са Канцеларијом за јавне набавке уз подршку пројекта Европске уније, „Пројекат за даљи развој система јавних набавки у Републици Србији“, организовала у разним градовима у Србији радионице за примену портала, тако да су наручиоци и понуђачи имали прилику да се упознају са основним функционалностима портала. Канцеларија за јавне набавке свакодневно је пружала подршку корисницима портала путем свог кол-центра и учесници у поступку јавних набавки су показали велику заинтересованост и спремност да спроводе поступке, да у њима учествују, искључиво уз употребу електронских средстава. До сада је на порталу регистрован велики број корисника, покренут је велики број нових поступака, јавних расправа и велика већина тих поступака је успешно и окончана.

                У мају ове године је одржан Четврти дводневни форум о јавним набавкама „Десет месеци примене новог Закона о јавним набавкама и новог портала јавних набавки“ који је организовала Канцеларија за јавне набавке. Представници Канцеларије су изнели досадашње резултате у спровођењу закона и коришћењу портала, а представници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Привредне коморе Србије дали су своје оцене о досадашњој примени закона, као и коришћењу портала.

                Процес јавних набавки у Србији је у потпуности усклађен са европском праксом. Верујемо да ће то утицати на већу конкуренцију код нас и да ће овај поједностављен поступак учешћа у поступцима јавних набавки утицати како на мала, тако и на средња предузећа, да више учествују, што ће утицати и на већу конкуренцију и повећање броја понуда у поступцима јавних набавки.

                Стога ће посланичка група СПС подржати све тачке дневног реда. Хвала.

Категорије: Посланичка група