Најновије

Бранко Ружић: Представници студената добијају право да одлучују Вести

Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић изјавио је да се изменама и допунама Закона о високом образовању предлаже да се за годину дана продужи рок за завршетак студија студентима који су започели студије по прописима који су важили до 10. септембра 2005. године.
Ружић је, у Скупштини Србије, рекао да су предложили да се рок за завршетак студија продужи за још једну школску годину зато што би прелазак ових студената на “нове студијске програме подразумевао значајно повећан обим академских обавеза и износ трошкова студија, а налазе се на самом завршетку студија”.

Он је рекао да се измене и допуне Закона односе и на високошколске установе које имају академске студијске програме у области теологије, једне од традиционалних цркава и верских заједница.

У изменама и допунама Закона наводи се да су „високошколске установе које остварују академске студијске програме у области теологије једне од традиционалних цркава и верских заједница овлашћене да општим актом пропишу као неопходан услов сагласност надлежног органа те цркве или верске заједнице за учешће у конкурсу за избор наставника и сарадника, као И сагласност надлежног органа те цркве или верске заједнице за избор у звање наставника (сагласност за службу учења)”.

“Сагласност за службу учења надлежног органа цркве или верске заједнице за избор у звање наставника представља обавезан услов за заснивање радног односа”, пише у Закону.

Он је рекао да се изменама и допунама Закона уређују и питања која се односе на рад Националног акредитационог тела.

Овим изменама Закона биће омогућено да Србија поврати пуноправно чланство у Европској асоцијацији за обезбеђивање квалитета у високом образовању (ЕНQА).

Ружић је, образлажући Предлог закона о студентском организовању, рекао да су, “у оквиру студентских представничких тела предвиђене студентске конференције и студентски парламенти”.

Он је рекао да ће Студентска конференција универзитета и Студентска конференција академија струковних студија и високих школа представљати највиши облик студентских представничких тела и да ће деловати на националном нивоу.

“Оне ће разматрати питања од заједничког значаја за студенте, бирати и разрешавати студентске представнике у Националном савету за високо образовање, представљати и заступати интересе студената на међународном нивоу”, рекао је Ружић.

Он је навео и да ће сваки студентски парламент морати да има Пословник о раду и Правилник о изборима, а предложеним законом је прописан и начин избора чланова овог парламента.

“Суштина предлога је да представници студената учествују у раду укључујући право на одлучивање стручних органа високошколских установа поводом широког круга питања од којих је најважније питање предлагање кандидата за органе пословођења”, навео је министар.

Предложено решење се односи и на студентске организације, односно подробно су прописани услови које једно удружење треба да испуни да би могло стећи статус студентске организације.

Ружић је у Скупштини Србије казао да предлог закона почива на израженој дихотомији облика студентског организовања. Реч је, каже, о студентским представничким телима и студентским организацијама.

“То су студентске конференције и студентски парламенти. Посебна пажња се посвећује начину финансирања студентских конференција”, рекао је Ружић.

Када је реч о студентском парламенту прописано је да сваки мора имати два правна акта, Пословник о раду и Правилник о изборима, а прописане су и надлежности начина избора његових чланова.

Уводи се, каже Ружић, могућност студентима који буду обављали неку од функција у студентском парламенту, самосталне високошколске установе, као и представницима у студентској конференцији да им се одобри мировање студентских обавеза док обављају те функције.

Извор: Фонет/Танјуг