Најновије

Интервју Бранка Ружића за Курир: Највише сам поносан што смо у свакој области образовања гледали да унапредимо ствари Вести


„На сву срећу, досад су све дојаве о подметнутим бомбама биле лажне, и то је најважније. Тужно је што се неко определио да се зарад својих политичких циљева игра са оним чиме се никако не сме – а то су наша деца и креирање страха у нама да ли су безбедна или не“, рекао је у интервјуу за Курир први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић, а родитељима и ученицима поручио да су „школе биле и остале безбедно место и да чине све да тако и остане“.

Установе образовања и васпитања имају своје правилнике који прописују мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика у оваквим случајевима. Процедуре су јасне и директори по њима поступају. Одлична сарадња Министарства просвете и МУП допринела је да припадници контрадиверзионе службе брзо прегледају све школе. Када се школа прегледа и установи да је безбедна, она се враћа у функцију.
• Да ли су тестови за завршне испите спремни и очекујете ли да ће протоколи који се примењују гарантовати њихову тајност?

Дигитализација процеса завршног испита почела је пре две године, што је подразумевало и увођење Државног принтинг центра, где се штампају тестови, као и увођење скенинг центара и дигиталног прегледања тестова, што омогућава виши квалитет и брзину прегледања, уз истовремено смањење броја прегледача. Заправо, реч је о осамнаест корака од почетка до краја процеса и о ангажовању седам институција, са којима смо у сталној комуникацији како би се завршни испит успешно спровео. Ове године завршни испит се одржава 27,28. и 29. јуна и до тада нам је остало више од месец дана.
•Министарство на чијем сте челу спроводи бројне реформе на свим нивоима образовања.

Највише сам поносан на чињеницу да ниједан део ресора нисмо запоставили и да смо у свакој области гледали да унапредимо ствари. Реформисани су планови и програми наставе и учења за ученике основних школа и гимназија, а планирају се и уводе нови образовни профили у складу са потребама тржишта рада. Настављено је и реновирање и изградња нових објеката на свим нивоима образовања. Као једна од активности која треба да омогући повећање капацитета вртића јесте и пројекат који од 2018. године реализујемо на основу зајма Светске банке, а кроз који обезбеђујемо 11.000 нових места у вртићима широм Србије. Радимо на великим пројектима обнове и изградње домова за ученике и студенте како би услови за боравак у њима били што бољи.
У плану је да изградња нових зграда Факултета примењених уметности и Факултета музичке уметности.
• Шта нам је донело прошлогодишње усвајање Стратегије развоја образовања и васпитања до 2030. године?

Стратегија предвиђа повећање обухвата деце образовањем, али и да се још боље прате захтеви и потребе тржишта рада. Имајући у виду колико је важно веће оспособљавање наставника за разне вештине, предвидели смо стратегијом даље и детаљније обуке за њих. Неки од стратешких циљева су и повећање постигнућа ученика на завршном испиту, смањење осипања ученика из основног и средњег образовања и васпитања, унапређивање квалитета образовања и васпитања припадника националних мањина, као и ученика са сметњама у развоју.
• Да ли је суштина дуалног образовања да се сретну потребе привреде и просветни систем, односно да се образују они кадрови који су привреди потребни?

Управо тако. Из године у годину све је већи број ученика који се опредељују за школовање по дуалном моделу образовања. Тај вид образовања је један од начина да се одговори на потребе тржишта рада и да се утиче на смањење незапослености. Ученици током школовања стичу знања која ће им омогућити да раде и током школовања, као и да одмах по завршетку школе добију посао. Илустративан је и податак да је готово 459 послодаваца за школску 2022/23. годину понудило око 3.600 места за ученике у својим компанијама.
• Какве резултате је донело имплементирање дуалних студијских програма на високошколске установе у Србији? Да ли се тако студентима знатно повећава конкурентност на тржишту рада и расту шансе за запослење?

Акредитована су 32 програма на девет високошколских установа, шест академија струковних студија и три факултета. Циљ овог модела студија је да пружи могућност студентима да знатно повећају своју конкурентност на тржишту рада и имају веће шансе за запошљавање код послодаваца код којих су обавили учење кроз рад, али и код других послодаваца из исте делатности.
• Последњих година знатно је осавремењен процес наставе и учења захваљујући дигитализацији. Шта су даљи планови?

Континуирано кроз различите пројекте и у сарадњи са партнерима радимо на томе да у што већем обиму дигитализујемо и унапредимо систем, али и да побољшамо процес и услове учења у нашим школама. У току је опремање 21.500 дигиталних учионица. Такође, у циљу унапређења наставе, министарство је крајем прошле године поделило 7.000 рачунара и 480 штампача основним и средњим школама широм Србије. Са овим активностима настављамо и ове године, а план је да доделимо скоро 20.000 рачунара за рачунарске кабинете. Планирано је и да наставницима буде подељено око 18.500 рачунара. Ово ће свакако помоћи даљем усавршавању наставника, пружити подршку ученицима и подстаћи дигитализацију наставних процеса.
Неопходна сарадња за решавање овог феномена

• Кад је реч о вршњачком насиљу у образовном систему, на који начин су заштићени наставници, а на који ученици?

Сложен друштвени феномен, као што је насиље, можемо да решавамо само интерсекторском сарадри синергијом различитих система. Министарство просвете посебну пажњу поклања превенцији и заштити од свих облика насиља и обезбедивању сигурних и подстицајних услова за школовање. Наш образовни систем има изграђене механизме за заштиту деце и ученика од свих облика насиља и дискриминације. Како би приступ овом питању био још обухватнији, а сарадња меду секторимај ош чвршћа, покренута је и национална платформа „Чувам те“. На којој, сви заинтересовани имају на располагапју још један ресурс у раду са децом и ученицима, материјале за едукацију и информисање и позивам све да посете ову платформу, макар ради едукације и превентиве.

Извор Курир