Најновије

Вукић и Томашевић потписали уговор о сарадњи Београд

Реализација Пројекта изградње топловода Обреновац – Нови Београд

 Вања Вукић, директор ЈКП „Београдске електране“ и Мирослав Томашевић, директор ЈП „Електропривреда Србије” потписали су данас Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре и регулисању међусобних права и обавеза у вези са реализацијом Пројекта изградње топловода Обреновац – Нови Београд.

Изградња топловода од највеће српске термоелектране „Никола Тесла А“ до топлане „Нови Београд“ један је од најзначајнијих националних енергетских пројеката, који ће повезивати производне капацитете “Електропривреде Србије” и “Београдских електрана”. Топлотна енергија из ТЕНТ-А ће бити искоришћена за снабдевање значајног дела садашњег конзума “Београдских електрана”, и то превасходно подручја Новог Београда, Земуна и потрошача на простору десне савске падине, путем дистрибутивног подручја топлане „Нови Београд“.

Директна добит пројекта је смањена потрошња природног гаса у производњи топлотне енергије у топлани „Нови Београд“ и повећана енергетска ефикасност ТЕНТ-А кроз когенеративни рад, односно истовремену производњу електричне и топлотне енергије, што доводи до значајних позитивних ефеката на животну средину и смањење загађења ваздуха у Београду.

Пројектом је предвиђено да се из блокова А3 – А6 термоелектране Никола Тесла А (ТЕНТ А) преузима топлотна енергија (капацитет система за пренос топлотне енергије до топлане Нови Београд је 600 МWт) и да се транспортује до топлане „Нови Београд“. Та енергија би била искоришћена у постојећем дистрибутивном систему “Београдских електрана”, односно, енергија би се осим грејном подручју Нови Београд, уз испуњење потребних предуслова, испоручивала и потрошачима са других повезаних мрежа, пре свега топлана “Дунав” и “Коњарник”.

Циљеви пројекта су супституција увозног природног гаса са расположивом топлотном енергијом из ТЕНТ-А, повећање енергетске безбедности и поузданости система даљинског грејања, као и смањење штетних емисија на подручју Београда. У плану је да се повраћај кредита реализује из разлике производне цене топлотне енергије из природног гаса у “Београдским електранама” и оне која ће да буде преузета из ТЕНТ-а.

Пројекат обухвата реконструкцију блокова и изградњу измењивачке станице у ТЕНТ-у, изградњу предизолованог топловода дужине 28 километара, изградњу две препумпне станице (Бољевци, Остружница) и пумпно-измењивачке станице у топлани “Нови Београд”.

Уговор о Пројекту изградње топловода Обреновац-Нови Београд је закључен 09. јануара 2020. године, између ЈКП “Београдске електране”, Града Београда и извођача радова Power Construction Corporation of China.

Извор: Беоелектране

Категорије: Београд