Најновије

Друга седница Статутарне комисије СПС одржана је 17. маја у седишту СПС у Београду. Вести

Седницу је сазвао и њеним радом председавао Миљкан Карличић, председик Статутарне комисије СПС.

Седници су присуствовали сви чланови комисије.

На предлог председавајућег усвојен је следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Разматрање дописа бр 0600-1/1 председника ОО СПС Палилула Љубише Ђуровића;
  3. Разматрање дописа бр 1305-1/1 поднетог од стране председника ОО СПС Рековац;
  4. Разматрање дописа 1305-2/1 поднетог од стране председника ОО СПС Власотинце Небојше Стојановића;
  5. Разматрање дописа бр 1305-4/1 поднетог од стране председника Градског одбора СПС Крушевац Синише Максимовића;
  6. Разматрање дописа бр 1305-3/1 поднетог од стране члана ГО СПС Стара Пазова, Николине Брдар Воркапић;
  7. Разматрање дописа бр 1305-5/1 поднетог од стране групе чланова и  Марка Живановића и групе чланова ОО СПС Лазаревац;
  8. Разматрање дописа бр 1305/6-1 поднетог од стране председника ИО ГО СПС Владана Заграђанина упућеног Статутарној комисији;
  9. Разматрање дописа бр 1395-7/1 поднетог од стране Николе Ореља, члана ГрО СПС из Лознице;
  10. Разно

Након разматрања пристиглих предлога од стране чланова органа СПС и територијалних организација СПС, комисија је приступила раду и доношењу одлука у складу са својим надлежностима, а председник комисије Миљкан Карличић предложио је радне групе и известиоце за сваки додељени предмет.

Комисија је једногласно донела одлуку о искључењу из СПС за: Зорана Анђелковића, Милана Јовића, Јелену Ђорђевић, Зорана Вукашиновића и Дејана Димитријевића.

Седница је почела у 14.00  а завршила се у 17.15 часова.

Категорије: Вести