Најновије

Трећој седници НСРС – Весна Јовицки

ВЕСНА ЈОВИЦКИ, народна посланица СПС на Трећој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о правима пацијената и Предлогу закона о заштити лица са менталним сметњама: «Закон о правима пацијената је у складу са низом међународних докумената и у њему је посебна пажња посвећена деци, која су навршила 15 година и која су способна да разумеју природу свог здравственог стања и сврху медицинске мере која се предлаже. Такође и документима и Конвенцији о правима детета, која говори о праву детета да изрази своје мишљење, да учествује у унапређењу здравља и добробити деце, како кроз индивидуалне одлуке о здравственој…

Oпширније...

Трећа седница НСРС – Мирјана Драгаш

МИРЈАНА ДРАГАШ, народна посланица СПС на Трећој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о правима пацијената и Предлогу закона о заштити лица са менталним сметњама. «Данас се пред нама налазе два нова закона из области здравства која завређују нашу пажњу, не само по томе како уређују ову област, већ овај први – Закон о правима пацијената по томе што први као такав на целовит начин уређује права пацијената корисника здравствених услуга, а други – Закон о заштити лица са менталним сметњама јер се опет по први пут на једном месту посебним законом уређује начин, поступак, организација…

Oпширније...

Трећа седница НСРС – Зоран Радовановић

ЗОРАН РАДОВАНОВИЋ, народни посланик СПС на Трећој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о правима пацијената и Предлогу закона о заштити лица са менталним сметњама : “То је регулисање права пацијента. Оно што је врло важно, то је увођење обавезе пацијента, усклађивање ових закона са европским и светским стандардима, и законом и прописима, и по мени је најбитније стварање тог неког партнерског односа између пацијента и здравственог особља.”

Oпширније...

Трећа седница Првог редовног заседања НСРС

СЛАВИЦА ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ министарка здравља на Трећој седници Првог редовног заседања               Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о правима пацијената и Предлогу закона о заштити лица са менталним сметњама: “потребно је да пацијент преузме одговорност за унапређење сопственог здравља и да повећа степен бриге о сопственом здрављу кроз примену рано дијагностичких метода које заправо јесу предуслов бољег здравља читаве наше популације, као уосталом и у региону и у свету. “

Oпширније...

Трећа седница првог заседања НСРС – М. Мркоњић

МИЛУТИН МРКОЊИЋ, министар саобраћаја на Трећој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о железници, који је поднела Влада: “Основни циљеви овог закона су: побољшање ефикасности железничког система Републике Србије, његово интегрисање у тржиште транспортних услуга и интеграција српске железнице у железнички систем ЕУ.”

Oпширније...

Треће седница првог заседања НСРС – С. Миладиновић

СТЕФАНА МИЛАДИНОВИЋ, народна посланица СПС на Трећој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о железници, који је поднела Влада: “Железница има далеко већу безбедност и значајно мању потрошњу погонске енергије у односу на масу превезеног терета, далеко мање еколошке последице и велика предност железнице је могућност одвијања саобраћаја у готово свим метеоролошким условима. Последњих деценија предност железничког саобраћаја огледа се и у великој брзини транспорта. Стога, за сваку државу која стратешки размишља железница и овај вид транспорта мора бити од виталног значаја. “

Oпширније...

Трећа седница првог заседања НСРС – З. Анђелковић

ЗОРАН АНЂЕЛКОВИЋ, народни посланик СПС на Трећој седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о железници:             «Сада је изузетно важно да се крене у примену овог Закона, јер он у сваком случају ствара више могућности које су изузетно важне и за државу Србију, а не само за „Железницу Србије“ и за грађане Србије.             Овај закон управо то ствара. Он ствара услове за стварање и нових железничких предузећа, нових железничких управа које ће преузети робу, преузети путнике, а на тај начин ми можемо одмах да расправљамо да ли је железница ефикаснија, када кажем железница, мислим…

Oпширније...

Трећа седница првог заседања НСРС – Ђорђе Милићевић

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, народни посланик СПС на Трећој седници првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о :Предлогу закона о железници, Предлогу закона о потврђивању Стразбуршке конвенције о ограничењу одговорности у унутрашњој пловидби (CLNI 2012) и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар о сарадњи у области поморског транспорта: “Изградњом пруге Ваљево-Лозница њеним повезивањем са пругом Тузла-Лозница битно се смањује пут роба из БиХ, ка Македонији и Блиском Истоку. Такође, пруга Ваљево – Лозница је саставни део јужне савске магистрале од Словеније преко Хрватске и Републике Српске до Србије, а њеним завршетком били би значајно скраћени и железнички путеви…

Oпширније...

Друга посебна седница НСРС – Дејан Раденковић

ДЕЈАН РАДЕНКОВИЋ, народни посланик СПС на Другој посебној седници Народне скупштине Републике Србије о Извештају о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са привременим институцијама самоуправа у Приштини уз посредовање ЕУ, укључујући процес имплементације постигнутих договора, које је поднела Влада: Разлози за одређену дозу оптимизма су: 1) спремност да се добијене гаранције реализују и на тај начин обезбеди безбедност, слобода кретања и мир на КиМ; 2) спремност преузимања одговорности за имплементацију Споразума; 3) спремност и одговорност за заштиту Срба северно и јужно од Ибра, по први пут, на Косову и Метохији.

Oпширније...

Прво редовно заседање НСРС – Дејан Раденковић

ДЕЈАН РАДЕНКОВИЋ, народни посланик СПС о Предлогу одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница о начину трошења средстава буџета Републике Србије на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија у периоду од 2000. до 2012. године: “Ми из СПС смо се у протеклом периоду залагали за суштинску прерасподелу средстава, наравно, уз контролу где та средства иду до последњег динара, јер на то право има сваки грађанин и онај ко пуни тај буџет. “

Oпширније...