Најновије

ТРЕЋА СЕДНИЦА ДРУГОГ РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА

НАРОДНИ ПОСЛАНИК ЗОРАН БОРТИЋ, ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ СПС-ЈС  ПО СЛЕДЕЋИМ ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА      ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ      ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ХЕМИКАЛИЈАМА ЗОРАН БОРТИЋ:Поштована председнице, уважено председништво, поштовани министре, представници министарства, цењене колеге народни посланици, сет закона о којима данас расправљамо представља не само нормативну стандардизацију прописа које Република Србија усклађује са прописима ЕУ, већ, што је по мом мишљењу много важније, отвара нормативни простор за обезбеђивање законске регулативе која ће грађанима Републике Србије омогућити услове за живот по…

Oпширније...

ТРЕЋА СЕДНИЦА ДРУГОГ РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА

17. новембар 2011. године ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ( расправа у начелу) ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ  СПС-ЈС МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Уважена председавајућа, даме и господо народни посланици, Предлог закона о рехабилитацији који се данас налази на дневном реду је важан из више разлога. Мислим да доношење закона о рехабилитацији је и нужда и потреба. Нужда, јер малопре смо слушали, немогуће је применити Закон о реституцији без тога. Нужда је јер је ова влада учинила веома много да испуни све стандарде у приступању ЕУ и она их је испунила и верујем да ће да настави даље да испуњава стандарде због Србије, а…

Oпширније...

ТРЕЋА СЕДНИЦА ДРУГОГ РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА

НАРОДНИ ПОСЛАНИК ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ СПС-ЈС  У РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ТРЖИШНОМ НАДЗОРУ ЗОРАН КАСАЛОВИЋ: Поштована председавајућа, уважени представници министарства, даме и господо народни посланици, Република Србија усвојила је Стратегију тржишног надзора за период од 2010. до 2014. године који је иницирала и примењује актуелна Влада Републике Србије. Треба рећи да је то први документ у Србији који прави јасну разлику између тржишног надзора и инспекцијског надзора и који пре свега идентификује надлежне органе у чијем је делокругу спровођење активности и примена мера тржишног надзора, а чији је циљ безбедност непрехрамбених производа. Та стратегија свакако захтева…

Oпширније...

Начелна расправа

Oвлашећени представника посланичке групе СПС-ЈС у начелној расправи о Предлогу Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама     ЗОРАН КАСЛОВИЋ:  Поштована председвајућа, уважени господине министре са сарадницима, даме и господо народни посланици. Јавно – приватно партнерство се често помиње као нов начин изградње јавне инфраструктуре, али оно датира још из 18. Века, као концепт приватизације јавне инфраструктуре. Најчешћи облик концесије биле су оне које су склапале владе најнеразвијенијих држава са великим светским компанијама. Почетци развоја концесионарства у Србији датирају још из 19. века, тачније 1859. године, када је једно француско друштво за експлотацију рудника Мајданпек добило концесију на 30 година,…

Oпширније...

Заједнички начелни претрес

Заједнички начелни претрес о: Предлогу закона о допунама Закона о одржавању стамбених зграда, Предлогу закона о комуналним делатностима, Предлогу закона о рударству и геолошким истраживањима                           МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поштована председавајућа, уважени министре са сарадницима, даме и господо народни посланици, морам на почетку да кажем да ми је жао што о изузетно важним законима разговарамо у овом саставу. Веома су важни за живот грађана. Разговарамо о њима у скупштини углавном ми који ћемо да подржимо овај закон. Имајући то у виду, своје излагање ћу скратити јер не желим да полемишем са вама, а подржаћемо ове законе, већ са онима који…

Oпширније...

Предлог закона

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2011. ГОДИНУ     ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ: Зхаваљујем, госпођо председавајућа. Поштовани господине Ђелићу, даме и гисподо народни посланици, најпре желим да кажем да је јасна опредељеност и одлучност Владе Републике Србије када је реч о обнови и санацији кућа и објеката порушених у земљотресу који је задесио Краљево. То јесте позитивно и то јесте одговоран однос Владе Републике Србије према овој елементарној непогоди, према грађанима Краљева. То је нешто што ће посланички клуб СПС-ЈС увек подржати. Исто тако очекујем да ће Влада Републике Србије показати исту одлучност, исту опредељеност…

Oпширније...

Предлог закона

Предлог закона о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2011. годину ЗОРАН КАСАЛОВИЋ: Поштована председавајућа, даме и господо народни посланици, Предлогом закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину заокружују се политика и мере Владе Републике Србије у области јавног биланса Републике Србије. Сматрам да је Предлог ребаланса у својој суштини рефлексија тренутне економске ситуације у којој се налази наша држава, суочена са реалним проблемима наше привреде који се директно одражавају на пуњење буџета Републике Србије, аутономних покрајина, градова и општина и свакако да је логично да се ребалансом буџета мора ускладити…

Oпширније...

Предлог закона

Предлог закона о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2011. годину   ДЕЈАН РАДЕНКОВИЋ: Поштована председнице, даме и господо народни посланици, уважени председниче Владе, у ребалансу буџета добили смо једну сасвим разумну анализу фискалног савета, у којој је истакнуто где нас води ребаланс, зашто се ребаланс ради и какве ће бити последице истог ребаланса. Ту просто не можемо ништа да додамо ново. Оно у чему се СПС у потпуности слаже са фискалним саветом је да овај ребаланс остаје у оквирима ограничења која смо сами себи прописали и детерминисали законским оквирима. Такође је тачно да ће простора за…

Oпширније...

ТРИНАЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ВРАЋАЊУ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊУ   ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ СПС-ЈС    ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ: Господине Ђелићу, даме и господо народни посланици, у праву је господин Андрић када каже да оваквом расправом нећемо постићи оно што јесте циљ усвајања овог законског предлога о којем данас говоримо, а то је отклањање историјске неправде. Да будем потпуно јасан, обзиром да је малочас било речи о амандману на члан 5, овај амандман је неприхватљив и за посланички клуб СПС-ЈС. Сматрамо да није на прави начин схваћена тежина овог питања и за нас је неприхватљиво све оно што се може дефинисати као…

Oпширније...

ТРИНАЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ   ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК ПГ СПС-ЈС БИО ЈЕНАРОДНИ ПОСЛАНИК ЗОРАН КАСАЛОВИЋ.   ЗОРАН КАСАЛОВИЋ: Поштована председавајућа, уважени потпредседниче Владе, даме и господо народни посланици, Предлог закона о јавној својини не сумњиво представља системски закон за чије доношење су уставне основне стечене 2006. године. У досадашњој расправи, више пута је спомињан Закон о средствима у својини Републике Србије који је донет 1995. године и ја желим да кажем да је доношењем једном таквог закона у једном делу раскинут вишедеценијски концепт својине без титулара, уводећи свеопшти режим државне својине над свим стварима и правима. Наравно да се законодавац…

Oпширније...