Најновије

Пето ванредно заседање НСРС – Ивана Динић

ИВАНА ДИНИЋ, народна посланица СПС на Петом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о основном образовању и васпитању;         Предлогу закона о средњем образовању и васпитању;            Предлогу закона о образовању одраслих; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања;    Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду;   Предлогу закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности и  Предлогу закона о заштити топографија полупроводничких производа: “Једно од најважнијих компонената овог предлога закона јесте ослањање образовног…

Oпширније...

Пето ванредно заседање НСРС – Весна Јовицки

ВЕСНА ЈОВИЦКИ , народна посланица СПС на Петом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о основном образовању и васпитању;      Предлогу закона о средњем образовању и васпитању;            Предлогу закона о образовању одраслих; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања;    Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду;   Предлогу закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности и  Предлогу закона о заштити топографија полупроводничких производа: “Предлажем да се, приликом избора уџбеника, поведе рачуна и о…

Oпширније...

Пето ванредно заседање НСРС – Бојана Ђорђевић

БОЈАНА ЂОРЂЕВИЋ , народна посланица СПС на Петом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о изменама и допунама Закона о иновационој делатности  Предлогу закона о основном образовању и васпитању;           Предлогу закона о средњем образовању и васпитању;         Предлогу закона о образовању одраслих;        Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања;    Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду;    Предлогу закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности и  Предлогу закона о заштити топографија полупроводничких производа: “Битно је споменути…

Oпширније...

Пето ванредно заседање НСРС – Милетић Михајловић

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик СПС на Петом ванредном заседању   Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о основном образовању и васпитању, Предлогу закона о средњем образовању и васпитању, Предлогу закона о образовању одраслих, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду, Предлогу закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама,         Предлогу закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности и   Предлогу закона о заштити топографија полупроводничких производа : “Значајно је рећи да закон води рачуна о појачаној васпитној…

Oпширније...

Министар Обрадовић – Уводно излагање

ЖАРКО ОБРАДОВИЋ  министар просвете, науке и технолошког развоја наПетом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о  Предлогу закона о основном образовању и васпитању; Предлогу закона о средњем образовању и васпитању;Предлогу закона о образовању одраслих; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду; Предлогу закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности и Предлогу закона о заштити топографија полупроводничких производа. “Циљеви који се желе постићи доношењем закона о образовању одраслих јесте побољшање образовне и квалификационе…

Oпширније...

Четврта седница НСРС – Дејан Раденковић

ДЕЈАН РАДЕНКОВИЋ, народни посланик СПС на Четвртој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезима наимовину, Предлогу закона о изменама и допунамаЗакона о порезуна добит правних лица, Предлогу закона о изменама и допунамаЗакона о пореском поступку и пореској администрацији,Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима заобавезно социјално осигурање, Предлогу закона о изменама идопунамаЗакона о порезу на доходак грађана, и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о акцизама “ Прва ствар која је за нас битна је да се повећава неопорезиви износ зараде, чиме се делимично уважава чињеница да је сива економија бољка Србије и да се тај проблем најбоље решава тако што се људима, који, нажалост, живе на маргинама друштва, даје шанса да…

Oпширније...

Четврта седница НСРС – Милисав Петронијевић

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, народни посланик СПС на Четвртој седница Првог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунамаЗакона о порезима на имовину, .Предлогу закона о изменама и допунамаЗакона о порезу на добит правних лица, .Предлогу закона о изменама и допунамаЗакона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о акцизама: „Када су у питању ови порески закони, имајући у виду да су они наставак пореске реформе…

Oпширније...

Четврта седница НСРС – Зоран Касаловић

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, народни посланик СПС на Четвртој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогузакона  о изменама и допунама Закона о порезима на имовину,  Предлогузакона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада, и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о акцизама:

Oпширније...

Трећој седници НСРС – Весна Јовицки

ВЕСНА ЈОВИЦКИ, народна посланица СПС на Трећој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о правима пацијената и Предлогу закона о заштити лица са менталним сметњама: «Закон о правима пацијената је у складу са низом међународних докумената и у њему је посебна пажња посвећена деци, која су навршила 15 година и која су способна да разумеју природу свог здравственог стања и сврху медицинске мере која се предлаже. Такође и документима и Конвенцији о правима детета, која говори о праву детета да изрази своје мишљење, да учествује у унапређењу здравља и добробити деце, како кроз индивидуалне одлуке о здравственој…

Oпширније...

Трећа седница НСРС – Мирјана Драгаш

МИРЈАНА ДРАГАШ, народна посланица СПС на Трећој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о правима пацијената и Предлогу закона о заштити лица са менталним сметњама. «Данас се пред нама налазе два нова закона из области здравства која завређују нашу пажњу, не само по томе како уређују ову област, већ овај први – Закон о правима пацијената по томе што први као такав на целовит начин уређује права пацијената корисника здравствених услуга, а други – Закон о заштити лица са менталним сметњама јер се опет по први пут на једном месту посебним законом уређује начин, поступак, организација…

Oпширније...