Најновије

Седмо ванредно заседање НСРС – Зоран Касаловић

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, народни посланик СПС: “Да јавно предузеће „Србијагас“ спроводећи политику Владе и на препоруку Владе Републике Србије није учинило то пре две године са предузећем „Агрожив“, данас ми не би причали о том броју радних места, о значају за једну такву средину као што је општина Житиште, а не би такође ни причали о могућности која је врло актуелна сада и тренутно на томе ради Влада Републике Србије и представници јавног предузећа „Србијагас“ и „Агрожива“, о увођењу једног стратешког партнера, односно најуспешнијег произвођача у Европи у домену производње пилећег меса и прерађевина.” ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, народни посланик СПС на Седмом ванредном заседању Народне…

Oпширније...

Шесто ванредно заседање НСРС – Дијана Вукомановић

ДИЈАНА ВУКОМАНОВИЋ, народна посланица СПС на Шестом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о Предлогу декларације Народне скупштине Републике Србије о осуди аката против цивилног мађарског становништва у Војводини почињених од 1944. до 1945. године, који је поднела група од 69 народних посланика: “Овако сроченим текстом декларације инсистирамо на неколико начела- да су људски живот и људска слобода неприкосновени. То су реченице записане у нашем Уставу и да бисмо одржали мир на овим нашим просторима морамо увек инсистирати на правди….”

Oпширније...

Пето ванредно заседање НСРС – Мирјана Драгаш

МИРЈАНА ДРАГАШ, народна посланица СПС на Петом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о основном образовању и васпитању;      Предлогу закона о средњем образовању и васпитању;            Предлогу закона о образовању одраслих; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања;    Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду;   Предлогу закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности и  Предлогу закона о заштити топографија полупроводничких производа: “У овом систему образовања за одрасле укључено је…

Oпширније...

Пето ванредно заседање НСРС – Неђо Јовановић

НЕЂО ЈОВАНОВИЋ, народни посланик СПС на Петом ванредном заседању                       Народне скупштине Републике Србије о Предлогу резолуције о законодавној политици : “Слажем се да је систематизација циљева у резолуцији могла да буде и другачија, али је несумњиво свеобухватна. Такође сматрам да се свих једанаест циљева који се остварују резолуцијом у законодавној политици, а заслужују и посебан и појединачан коментар, могу сублимирати у три циља који се међусобно прожимају. Први, јачање владавине права кроз јачање законодавног процеса. Други, изградња демократског друштва кроз јачање демократских процеса и трећи, стандардизација законодавства са законодавством Европске уније, као услов за улазак у Европску унију, ма колико то неко оспоравао…

Oпширније...

Пето ванредно заседање НСРС – Весна Степић

ВЕСНА СТЕПИЋ, народна посланица СПС на Петом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске, о сарадњи у области пољопривреде, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у области ветерине, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међусобном признавању и прихватању доказа о испуњености прописаних услова о храни и храни за животиње биљног, мешовитог комбинованог порекла и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у области…

Oпширније...

Пето ванредно заседање НСРС- С.Богосављевић-Бошковић

Снежана Богосављевић-Бошковић, народна посланица СПС на Петом ванредном заседању Народне скупстине Републике Србије о Предлогу закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске, о сарадњи у области пољопривреде, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у области ветерине, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међусобном признавању и прихватању доказа о испуњености прописаних услова о храни и храни за животиње биљног, мешовитог комбинованог порекла и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о…

Oпширније...

Пето ванредно заседање НСРС- Милисав Петронијевић

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, народни посланик СПС на Петом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о основном образовању и васпитању;   Предлогу закона о средњем образовању и васпитању;            Предлогу закона о образовању одраслих; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања;    Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду;   Предлогу закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности и  Предлогу закона о заштити топографија полупроводничких производа: “У таквим условима и на такав начин Ви у ствари нудите…

Oпширније...

Пето ванредно заседање НСРС- С. Богосављевић Бошковић

Снежана Богосављевић-Бошковић, народна посланица СПС на Петом ванредном заседању Народне скупстине Републике Србије о Предлогу закона о основном образовању и васпитању; Предлогу закона о средњем образовању и васпитању; Предлогу закона о образовању одраслих; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду; Предлогу закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности и Предлогу закона о заштити топографија полупроводничких производа: “Како се овим решењем не мењају услови за остваривање права на…

Oпширније...

Пето ванредно заседање НСРС – Ивана Динић

ИВАНА ДИНИЋ, народна посланица СПС на Петом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о основном образовању и васпитању;         Предлогу закона о средњем образовању и васпитању;            Предлогу закона о образовању одраслих; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања;    Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду;   Предлогу закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности и  Предлогу закона о заштити топографија полупроводничких производа: “Једно од најважнијих компонената овог предлога закона јесте ослањање образовног…

Oпширније...

Пето ванредно заседање НСРС – Весна Јовицки

ВЕСНА ЈОВИЦКИ , народна посланица СПС на Петом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о основном образовању и васпитању;      Предлогу закона о средњем образовању и васпитању;            Предлогу закона о образовању одраслих; Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања;    Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду;   Предлогу закона о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о иновационој делатности и  Предлогу закона о заштити топографија полупроводничких производа: “Предлажем да се, приликом избора уџбеника, поведе рачуна и о…

Oпширније...