Најновије

ТРИНАЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ВРАЋАЊУ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊУ   ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ СПС-ЈС    ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ: Господине Ђелићу, даме и господо народни посланици, у праву је господин Андрић када каже да оваквом расправом нећемо постићи оно што јесте циљ усвајања овог законског предлога о којем данас говоримо, а то је отклањање историјске неправде. Да будем потпуно јасан, обзиром да је малочас било речи о амандману на члан 5, овај амандман је неприхватљив и за посланички клуб СПС-ЈС. Сматрамо да није на прави начин схваћена тежина овог питања и за нас је неприхватљиво све оно што се може дефинисати као…

Oпширније...

ТРИНАЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ   ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК ПГ СПС-ЈС БИО ЈЕНАРОДНИ ПОСЛАНИК ЗОРАН КАСАЛОВИЋ.   ЗОРАН КАСАЛОВИЋ: Поштована председавајућа, уважени потпредседниче Владе, даме и господо народни посланици, Предлог закона о јавној својини не сумњиво представља системски закон за чије доношење су уставне основне стечене 2006. године. У досадашњој расправи, више пута је спомињан Закон о средствима у својини Републике Србије који је донет 1995. године и ја желим да кажем да је доношењем једном таквог закона у једном делу раскинут вишедеценијски концепт својине без титулара, уводећи свеопшти режим државне својине над свим стварима и правима. Наравно да се законодавац…

Oпширније...

ТРИНАЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поштовани председавајући, господине потпредседниче Владе, даме и господо народни посланици, када је у питању Предлог Закона о јавној својини, овлашћени представник посланичке групе СРС – ЈС господин Зоран Касаловић је изнео став посланичке групе и у даљем, желим само да потврдим тај став и да изнесем још неколико реченица у начелној расправи о Предлогу овог закона. Када буде била расправа у појединостима тада ћемо се задржати конкретније на неким решењима која су предложена у овом закону. Дакле, понављам оно што је представник наше групе већ рекао, посланичка група СРС – ЈС ће подржати…

Oпширније...

ДВАНАЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ

2. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ    ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ:Уважена госпођо председавајућа, поштована госпођо Маловић, даме и господо народни посланици, као што је речено у уводном излагању, постојећи Закон о парничном поступку донет је 2004. године. Одређене измене и допуне су извршене 2009. године у циљу усклађивања са Уставом. Иначе, тачно је да је важећи закон изазвао одређене полемике, а да су поједине његове одредбе оспорене пред Уставним судом Републике Србије. Такође, досадашња пракса је показала неефикасност судова у парничном поступку и потпуно је јасно из свега наведеног да је неопходно донети један нови закон, који ће, како је између осталог…

Oпширније...

ДВАНАЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ

1. ПРЕДЛОГ ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ: Госпођо Чомић, поштована госпођо Маловић, поштовани представници Министарства, даме и господо народни посланици, најпре желим да кажем да је потпуно јасно опредељење Србије за стицање статуса кандидата за чланство у ЕУ. На путу европских интеграција један од најзначајнијих сегмената, један од најзначајнијих предуслова да би Србија наставила успешан пут европских интеграција, јесте усаглашавање српског правосуђа са европским, односно успешна реформа српског правосуђа. На дневном реду текуће седнице налази се сет правосудних закона: Предлог закона о кривичном поступку, Предлог закона о парничном поступку, као и Предлог закона о рехабилитацији. Најпре, желимо да поставимо…

Oпширније...

Расправа о предлогу закона

РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА     МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поштована председавајућа, господине министре, даме и господо народни посланици, Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалним изборима, који је данас на дневном реду, је у ствари други део приче о изменама Закона о избору народних посланика од пре неких скоро два месеца, наставак те приче, тема иста, дилеме исте. Према томе, господине министре, да сте тада били, када је била расправа о изменама Закона о избору народних посланика, могао бих да вам кажем, а поновићу све оно што сам рекао прошли пут,…

Oпширније...

Расправа о предлогу закона

РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ: Поштовани представници министарства, даме и господо народни посланици, пред нама су измене и допуне Закона о локалним изборима. Када је реч о предлогу закона о којем данас говоримо и о коме данас водимо расправу, желим да кажем да овај предлог, као што се између осталог могло чути и током данашње расправе, садржи потпуно идентична решења као и Закон о избору народних посланика. Потпуно исто као и током расправе о изменама и допунама Закона о избору народних посланика, желим да кажем да, имајући пре свега у виду…

Oпширније...

ШЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ НСРС

РАСПРАВА O ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ   МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поштована председавајућа, господине министре, даме и господо народни посланици, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који се данас налази на дневном реду, је предлог који ће  посланичка група СПС-ЈС подржати у дану за гласање. Желим укратко да се осврнем на Предлог закона на одредбе које се мењају и да образложим зашто ћемо подржати овај закон. Измене које су учињене овим предлогом закона углавном се могу поделити на четири дела. Прво, у питању су измене које…

Oпширније...

ШЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ НСРС

6.јул 2011. РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И  ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ОПТИЧКИМ ДИСКОВИМА МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ: Поштована председавајућа, поштовани министре и сарадници, даме и господо народни посланици, данас разматрамо два закона, један који се по први пут доноси, а то је Предлог закона о оптичким дисковима и други закон  из области образовања, а то је Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, који смо донели 2009. године. Дакле, можда и нису тематски блиски ови закони, али јасно је због чега су заједно у расправи, због…

Oпширније...

Предлог закона

У начелној распарави о ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ, учествовао је и народни посланик ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, портпарол странке. ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ: Поштовани господине министре Марковићу, даме и господо народни посланици, пред нама је Предлог закона о финансирању политичких активности, један важан законски предлог и ја на самом почетку желим да кажем да је Влада Републике Србије и парламентарна већина у Србији, конституисана  и формирана на бази пет кључних принципа и начела. Једно од пет прокламованих циљева владајуће коалиције у Србији јесте борба против корупције и криминала. Желим да кажем да је Србија у протеклом временском периоду остварила изузетне резултате и…

Oпширније...