Најновије

Нови гранични прелази са Румунијом је потврда пријатељства две државе

ГОРДАНА ТОПИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Седмом ванредном заседању Народне скупштине о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Јаша Томић (Република Србија) – Фењ (Румунија) на српско-румунској државној граници, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Врбица (Република Србија) – Валкањ (Румунија) на српско-румунској државној граници, и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Наково (Република Србија) – Лунга (Румунија) на српско-румунској државној граници:             „Као неко…

Oпширније...

Либералнији приступ али строжија контрола

СТЕФАНА МИЛАДИНОВИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Седмом ванредном заседању народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о оружју и муницији: „ Не умањујући важност осталих предлога закона који су данас на дневном реду, ја ћу у име Посланичке групе СПС, данас говорити о Предлогу закона о оружју и муницији, са мало другачијег аспекта у односу на колеге које су дискутовале о овом Предлогу закона. Када се помене оружје, асоцијација просечног грађанина света је негативна и  изазива отпор. Разлози за ово су многоструки и наравно, оправдани. Ипак, оружје и муниција, бар у легалним оквирима, нису само средство за борбена…

Oпширније...

Повећање степена безбедности и ефикаснија контрола објеката јавне намене

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Седмом ванредном заседању Народне Скупштине Републике Србије на заједничком начелном и јединственом претресу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити од пожара, али и Предлогу закона о оружју и муницији: „Не умањујући значај и важност споразума о којима данас говоримо, ја ћу у свом излагању, поштујући време које има Посланички клуб СПС, искористити прилику да у неколико реченица још једном саопштим став посланичког клуба када је реч о два законска предлога, пре свега када је реч о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити од пожара, али…

Oпширније...

СПС подржава законе које ће допринети већој безбедности грађана

ВАЊА ВУКИЋ, овлашћени представник и народни посланик СПС на Седмом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије  на  заједничком начелном и јединственом претресу о Предлогу закона о оружју и муницији, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити од пожара и групу од седам међународних споразума:   „Пред нама је данас девет важних закона, седам међународних споразума, Закон о оружју и муницији, као и Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара, познатији као „Тамарин закон“, који је усвојен после дужег рада на изради овог закона, изради текста овог закона, као и усвајања других законских аката који су…

Oпширније...

Сачувати апотеке у сеоским срединама

СИНИША МАКСИМОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Шестом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије, у складу са чланом 287. Пословника поставио питање министру здравља Златибору Лончару: „Обраћам се министру здравља доктору Златибору Лончару, са питањем које се односи на државне апотеке из плана мреже и њихов опстанак у тренутно тешким околностима које су генерисане вођењем нове политике РФЗО.             Наиме, ради се о томе да је доведена у питање одрживост државних апотека и одрживост социјално одговорне мреже апотека.             У Расинском округу, средини из које долазим, коју чине шест општина: Крушевац, Александровац, Брус, Ћићевац, Варварин и Трстеник, фармацеутску здравствену…

Oпширније...

Развој и унапређење водопривреде

ЗВОНИМИР СТЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије, на Шестом ванредном заседању Народне о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама: „Разлози за измене и допуне Предлога закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама настали су због потребе да се првенствено отклоне сви недостаци који су суочени током примене закона у пракси, а који су непрецизно, двосмислено, а у неким случајевима недостајале су адекватне одредбе како би се закон у потпуности могао примењивати.             Поред тога, било је неопходно да се предлог закона усклади са Законом о прекршајима, Законом о транспорту опасног терета,…

Oпширније...

Водни саобраћај представља огромну развојну шансу Србије

СТЕФАНА МИЛАДИНОВИЋ, овлашћена представница Социјалистичке партије Србије на Шестом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о поморској пловидби, Предлогу  закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама и Предлогу закона о измени и допуни Закона о државној припадности и упису пловила: “Oвај сет од три закона који се односи на питање поморске пловидбе, на пловидбу и луке на нашим водама, као и на државну припадност и упис пловила, представља целину којом се мењају постојећи прописи. Када смо доносили ове законе, пошли смо од чињенице да Србија, иако…

Oпширније...

Законом о јавним набавкама ојачати грађевинску индустрију

НОВИЦА ТОНЧЕВ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Петом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменам и допуни Закона о јабним набавкама: „Ја ћу у мом говору данас највише пажње обратити на Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама. Изменом члана 86. скоро да смо изједначили услове за учешће на тендерима страних и домаћих понуђача. За мене лично ово ништа не мења. Чак и ових 5% је могло да буде да би били скроз изједначени наши и страни понуђачи. За мене су питање критеријуми, односно постављају се такви критеријуми да наше фирме, посебно у…

Oпширније...

Законска решења у интересу поверилаца

НЕЂО ЈОВАНОВИЋ, народни посланик Социјлистичке партије Србије, на Петом ванредном заседању Народне скупштине о Предлогу закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање: „Имајући у виду да је овлашћени представник Посланичке групе СПС друг Дејан Раденковић као овлашћени представник категорички потврдио да ће Посланичка група СПС у Дану за гласање и прихватити и гласати за ове законе, ја ћу се осврнути на само један из сета ових закона, а то је Предлог закона о стечају и ликвидацији банака и друштава осигурања и то са неколико крајње добронамерних сугестија. Имајући у виду некакве ситуације које су се дешавале у…

Oпширније...

Подршка законима који воде ка бољем систему и реформама у Србији

ДЕЈАН РАДЕНКОВИЋ, овлашћени представник и народни посланик Социјалистичке партије Србије на Петом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претрес о Предлогу закона о допуни Закона о министарствима, који је поднела Влада, Предлогу закона о осигурању депозита, који је поднела Влада, Предлогу закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, који је поднела Влада, Предлог закона о Агенцији за осигурање депозита, који је поднела Влада, Предлогу закона о изменама и допуни Закона о јавним набавкама, који је поднела Влада, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије, који је поднела Народна банка Србије,…

Oпширније...