Најновије

Прва седница НСРС – Зоран Касаловић

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, народни посланик СПС на Првој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије трећи дан о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини и Предлогу закона о извозу и увозу робе двоструке намене: „Измене овог Закона ће довести до значајно побољшаног правног оквира за рад саме Комисије за заштиту конкуренције, пре свега на побољшању амбијента за пословање у Србији. Све то лично мене и посланички клуб СПС опредељује да у начелу подржимо овај Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције. Ценећи значајне могућности…

Oпширније...

Прва седница НСРС – Сузана Спасојевић

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ, народни посланик СПС на Првој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије, трећи дан у заједничком начелном претресу о Предлогу закона о посредовању у промету и закупу непокретности, Предлогу закона о извозу и увозу робе двоструке намене, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области информационих и комуникационих технологија, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Мароко o узајамном подстицању и заштити улагања, који је поднела…

Oпширније...

Трећа седница НСРС – Дијана Вукомановић

ДИЈАНА ВУКОМАНОВИЋ, председница Посланичке групе СПС на Трећој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о високом образовању: „Изражавам задовољство што је постигнут висок степен консензуса између владајућих и опозиционих странака, јер ово није политичко питање, партијско питање. То је питање будућности младих људи који могу да покрену развој ове земље. У име СПС, као један од посланика, као и моје колеге, изражавам сагласност са предлозима Министарства и министра. Надам се да ће студентима то олакшати студирање, али уз напомену да су ти критеријуми, црвена линија, заиста дошли до неког минимума…

Oпширније...

Трећа седница НСРС – Миелтић Михајловић

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик СПС на Трећој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о високом образовању:  „Свака допуна и измена има свој циљ, као и у свим другим законима, а то је уважавање реалности у којима живимо и у којој се примењује закон, отклањање недостатака који су у међувремену уочени и уважавање актуелности у окружењу и код нас. Свакако да стоји потреба за једном допуном и неким изменама, због наведених чињеница. Социјалистичка партија Србије свакако ће подржати измене и допуне овог закона“.

Oпширније...

Трећа седница НСРС – Ђорђе Милићевић

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, народни посланик СПС на Трећој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о високом образовању: „Предложене измене и допуне Закона о високом образовању представљају један искорак у реализацији образовне политике, одређених циљева образовне политике Владе Републике Србије. Ту пре свега мислим на циљ да у Србији имамо далеко више високообразованих, далеко више стручних, квалитетних, компетентних кадрова из различитих области. Свакако да ћемо то постићи и да ћемо овај циљ моћи да реализујемо уз измене које смо предложили, ефективније, ефикасније студирање, већа проходност студената, то ће омогућити и повећати број…

Oпширније...

Друга седница НСРС – Зоран Касаловић

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, народни посланик СПС на Другој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о измени Закона о јавној својини: „Сматрам да је Предлог овог закона о измени Закона о јавној својини кроз продужење рока за остваривање права својине један добар увод за ефикаснији јавни сектор и за много бољу реформу јавног сектора која нас очекује у наредном периоду и ако бих томе додао оно што сам истакао на самом почетку дискусије – циљ и ефекат овог закона који треба да се постигне већ сада и у наредном периоду, су довољни разлози да посланички клуб СПС прихвати…

Oпширније...

Друга седница НСРС – Милисав Петронијевић

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, народни посланик СПС на Другој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о јавној својини: „СПС се залаже да се утврди који су то разлози због којих се за ове две године није извршио упис својине. Да ли ту има објективних, субјективних разлога, неких сметњи, нечег што је спречавало? Или је у питању субјективна одговорност? У том случају, треба да се утврди одговорност и да видимо ко је одговоран за то. Иначе, и једна и друга Влада су имале времена да реше тај проблем. Претходна је имала 10 месеци, ова 14 месеци. Када кажем Влада,…

Oпширније...

Друго редовно заседање НСРС – Сузана Спасојевић

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ, народни посланик СПС на Првој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о легализацији објеката: “Држава мора да нађе начина да грађане информише о њиховим правима и обавезама када је у питању легализација, али и да предузме одређене мере како би грађани озбиљно схватили поступак, односно обавезу да своје објекте легализују. Градња са грађевинском дозволом је један од темељних услова правне државе са уређеним грађевинским правом, државе која се определила за ред, законитост и правну сигурност. Зато нам је хитно потребан закон о планирању и изградњи. Овај закон о легализацији морамо да прилагодимо стварној ситуацији…

Oпширније...

Друго редовно заседање НСРС – Милисав Петронијевић

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, народни посланик СПС на Првој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о легализацији објеката: “Питање бесправне градње системски мора да се реши. Пописати бесправне објекте је једна ствар, омогућити легализацију је друга, али најважније је како спречити бесправну градњу. Како једном стати овоме на пут, а сматрамо да је најбољи начин да се спречи тако што ће се омогућити системски, држава ће омогућити, и веома очекујем од вас господине министре, кроз најављени Предлог закона о планирању изградње, да се управо створе ти услови, да грађанину буде једноставније, лакше, јефтиније, сигурније да гради са дозволом…

Oпширније...

Друго редовно заседање НСРС – Мирољуб Стојчић

МИРОЉУБ СТОЈЧИЋ, народни посланик СПС на Првој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о легализацији обје ката: “СПС ће подржати овај закон, пре свега из разлога што овај закон има и социолошки карактер, што ће створити услове пре свега оним нашим грађанима који су из морања за становање и живот изградили ове објекте. Пред нама је закон који кроз седам области и 40 чланова дефинише услове, поступак и начин легализације објеката, односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе. У првом делу јасно је дефинисано и то без алтернативе на које објекте се овај закон не односи…

Oпширније...