Најновије

Важно је улагати у постојећу инфраструктуру

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, овлашћени представник Посланичке групе СПС на Трећем ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу о Предлогу закона о потврђивању финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Рехабилитација и безбедност путева“, Предлогу закона о потврђивању споразума о зајму (пројекат рехабилитације путева и унапређење безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и о Предлогу закона о потврђивању споразума о зајму (пројекат рехабилитације путева и унапређење безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој: “Овде је реч о три законска предлога која су део једног изузетно важног…

Oпширније...

У протеклом периоду војска је показала пуну борбеност

СИНИША МАКСИМОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије, у заједничком јединственом претресу о Предлогу одлуке о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2014. години и Предлогу одлуке о учешћу припадника Војске Србије у 2014. години: „Наша војска је до сада положила све могуће испите, наша војска је бранила свој народ онда када је народу било тешко, јер на крају крајева, за то се војска оспособљавала и за то су се војници, тј. официри школовали. Тешка су времена, мало пара се издваја из буџета Србије, треба поново војсци обезбедити материјалне услове и наравно, обезбедити…

Oпширније...

Право грађана је да буду информисани

НЕНАД МИЛОСАВЉЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије је на Другом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине, поставио посланичко питање  министру културе и информисања , господину Ивану Тасовцу: “Устав Републике Србије, члан 51. сваком грађанину гарантује право на обавештеност, на истинито, потпуно и благовремено обавештавање о питањима од јавног значаја. Средства јавног информисања су дужна да поштују права грађана на обавештеност, право грађана је да буду информисана, а да информација не мора да се плати. Нажалост, приватизација медија је утицала на прилично ускраћивање овог права. Приватизовани медији најчешће немају интерес да бесплатно информишу…

Oпширније...

Војска Србије учешћем у мировним мисијама даје велики допринос угледу Србије

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије, у заједничком јединственом претресу о Предлогу одлуке о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2014. години и Предлогу одлуке о учешћу припадника Војске Србије у 2014. години: „У своје име, али и у име своје Посланичке групе СПС, афирмативно ћу говорити о овим тачкама дневног реда, заправо о овим одлукама. Имамо Одлуку о усвајању годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2014. години и другу одлуку која произилази из прве и која не може да се изведе без претходно…

Oпширније...

Србија равноправан и сигуран партнер у решавању глобалних безбедносних проблема

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, овлашћени представник Посланичке групе СПС на Другом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу о Предлогу одлуке о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2014.години и Предлогу одлуке о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2014.години: „Евидентно је из досадашњег тока расправе да ће ово данас бити једна рутинска ствар. Али, с друге стране, тачно је и то да ми данас говоримо о две одлуке које јесу од изузетне важности и значаја за Србију.             Важно је да око овог питања које није политичко коначно…

Oпширније...

Потрошач мора бити заштићен

МИРЈАНА ДРАГАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Другом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном претресу о Предлогу закона о заштити потрошача: “Сам потрошач, односно свако од нас, као грађанин, не сме да буде доживљен од стране онога ко даје услугу или ко је продавац, као циљна група коју треба преварити, као циљна група коју на неки начин треба омаловажити или не дати му услугу  која је у декларацији понуђена.” “Желим да се укључим у ову досадашњу расправу о Закону о заштити потрошача. Сматрам да је тај закон веома важан, чак много важнији него што га можда ми…

Oпширније...

РАТЕЛ независно регулаторно тело или јавна агенција

ДЕЈАН РАДЕНКОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Другом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије на Заједничком начелном претресу о Предлогу  закона о заштити потрошача, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама: “Као што је већ овлашћени представник Посланичке групе Социјалистичке партије Србије Ђорђе Милићевић рекао, СПС ће подржати обједињавање Републичке агенције за електронске комуникације и Републичке агенције за поштански саобраћај с обзиром да је то суштина измена и допуна ова два закона. У каснијем обраћању осврну ћу се и на Закон о заштити потрошача, мада генерално…

Oпширније...

Каква је судбина привредног друштва „24.септембар“

НЕЂО ЈОВАНОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије је на Другом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије, у складу са чланом 287. Пословника поставио посланичко питање министру рударстава и енергетике, Александру Антићу:             „Питање упућујем министру рударства и енергетике господину Александру Антићу, директору Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ господину Обрадовићу, министру привреде господину Вујовићу, а коначан одговор на ово питање дотиче и Владу Републике Србије.             Суштина питања односи се на статус предузећа Привредног друштва за изградњу електроенергетских објеката и постројења „24.септембар“ у реструктурирању из Ужица.             Обзиром да је овај Парламент усвојио недавно Закон о приватизацији са основним циљем да се…

Oпширније...

СПС подржава Предлог закона о изменама Закона о путним исправама

НЕЂО ЈОВАНОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Другој ванредној седници Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о путним исправама: „Како је већ навео наш уважени колега овлашћени представник Ђорђе Милићевић, Посланичка група СПС ће недвосмислено подржати и у дану за гласање и гласати за закон о изменама Закона о путним исправама.             Ја ћу у свом излагању на крајње афирмативан начин говорити о појединим деловима ових измена, зато што сматрам да представљају један квалитативан помак у односу на досадашња системска решења.             Прво, оно што треба приметити када се сагледа текст предложених измена…

Oпширније...

Тајност комуникације ултимативна обавеза свих органа у Републици Србији

ИВАНА ДИНИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Другој ванредној седници Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама: „У оквиру данашњег обједињеног претреса, пажњу ћу посебно обратити на Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама, јер сматрам да је безбедност у свим врстама саобраћаја један од главних основа за социолошки развој и напредак друштва, права и слободе сваког грађанина понаособ, посебно у информатичком добу, у каквом ми данас живимо.             Мишљења смо да планиране измене и допуне Закона о електронским комуникацијама треба искористити да би се кориговале одређене неправилности,…

Oпширније...