Najnovije

Predlog zakona

Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, Predlog zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom odrzavanju ĐORĐE MILIĆEVIĆ: Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo poslanici, pred nama je set izuzetno važnih zakonskih predloga. Ono što želim na samom početku da kažem, kada je reč o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o…

Opširnije...

Predlog zakona

Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, Predlog zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom odrzavanju NEĐO JOVANOVIĆ: Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, pored onoga što su moje uvažene kolege iz poslaničke grupe SPS, gospodin Milićević i gospodin Petronijević istakli, istaći ću još nekoliko razloga za koje smatram da su razlozi koji se ovde od…

Opširnije...

Predlog zakona

Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, Predlog zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom odrzavanju MILISAV PETRONIJEVIĆ: Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, narodni poslanici, predloge sva četiri zakona koja su danas predmet zajedničke rasprave poslanička grupa SPS će podržati. O tome je detaljno govorio ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, naš drug Đorđe Milićević, i…

Opširnije...

DEVETA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA

NEĐO JOVANOVIĆ: Poštovani predsedniče, uvaženi ministre, kolege poslanici, poslanička grupa SPS će podržati predloge zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o sudijama. Ovim zakonima se potvrđuje da je Vlada Republike Srbije na čelu sa premijerom Ivicom Dačićem na dobrom putu da konačno uvede red u sistem vlasti, ovaj put sudske vlasti. Ne sumnjivo je da Ministarstvo pravde Republike Srbije na čelu sa ministrom Selakovićem učinilo veliki napor da se sistemski poboljša kvalitet krivično-pravne zaštite i u vremenu konsolidacije stanja u pravosuđu omogući sudovima da efikasno postupaju i donose pravične…

Opširnije...

Predlog zakona

Predlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama; Predlog zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju; Predlog zakona o javnim prduzećima; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za rzvoj Republike Srbije; Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji; Predlog zakona o zateznoj kamati; Predlog zakona o izmeni Zakona o osiguranju

Opširnije...

OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NSRS

MILISAV PETRONIJEVIĆ: Poštovani predsedavajući, ministarko, saradnici, narodni poslanici, poslanička grupa SPS će podržati svih osam predloga zakona, ekonomskih zakona koji su na dnevnom redu. Naš stav o tome je izneo juče ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, gospodin Dejan Radenković, a danas je u najvećem delu o tim zakonima govorio naš kolega Đorđe Milićević. Zato ću se samo kratko osvrnuti na neke od ovih zakona, i to na one koji nisu dovoljno privukli pažnje u odnosu na sve druge. Kada je u pitanju Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju duga, želim samo kratko da se osvrnem na to na sledeći način.Predloženi…

Opširnije...

OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NSRS

  ĐORĐE MILIĆEVIĆ: Poštovani predsedniče, poštovano predsedništvo, poštovana gospođo Kalanović, poštovani predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je i danas rasprava o setu ekonomskih zakona. Reč je o osam zakonskih predloga koji imaju nekoliko jasnih ciljeva. To su, pre svega, finansijska konsolidacija, finansijska disciplina, sa namerom da se prepolovi budžetski deficit, što je, već smo o tome govorili tokom rasprave u načelu o Predlogu zakona o budžetu za 2013. godinu, izuzetno važan, odlučan i hrabar potez Vlade Republike Srbije. S druge strane, kada je reč o zakonskim predlozima o kojima danas govorimo, da oni zapravo predstavljaju jedan…

Opširnije...

OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NSRS

RADENKOVIĆ DEJAN Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, paket od četiri predloga zakona koji je danas pred nama, tri izmene i dopune, je koherentan skup koji treba da omogući da se ostvare ciljevi nove ekonomske politike ove vlade i da se sistemski i na dugi rok reše problemi o kojima smo pričali u raspravi o budžetu. Rešenja ovih predloga zakona su na tragu najbolje prakse u EU i predstavljaju paket koji je, ne samo podrška budžetu, nego i svakom narednom budžetu, a predstavljaju značajno olakšanje za privredu. Najveću pažnju u ovom paketu posvetiću Zakonu o javnim preduzećima, ali je…

Opširnije...

OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NSRS

DEJAN RADENKOVIĆ: Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, budžet za 2013. godinu donosi otrežnjenje za sve teoretičare propasti javnih finansija Srbije. Još jedna stvar je jako interesantna, a to je da svetske finansijske organizacije i svetska finansijska tržišta, vide Srbiju kao zemlju odgovornih vlasti i odgovornih i hrabrih ekonomskih politika. Takođe, Srbija je posle niza godina kojima smo bili svedoci budžeta, koji su donošeni u poznim danima decembra, počeo da podseća i podsećaće sve više na razvijene zemlje EU, kojima je mesec – septembar u kojem se vodi javna rasprava o budžetu, a mesec u kojem se usvaja budžet…

Opširnije...

OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NSRS

ZORAN KASALOVIĆ: Poštovano predsedništvo, uvaženi ministre, Predlog budžeta nije usvojen u zakonskom roku i mi nismo imali dovoljno vremena i uslova da se upoznamo sa Predlogom budžeta. To je bila jedna od prvih zamerki koju nekoliko godina unazad slušamo od stručne javnosti, od narodnih poslanika, od svih članova Odbora za finansije. Mislim da je sasvim korektno da prva karakteristika ovog predloga zakona o budžetu za 2013. godinu bude ta što je rok ispoštovan u skladu sa budžetskim kalendarom, a pre svega, zakon je ispoštovan. Sa druge strane, ovo je bilo moguće očigledno zbog toga što Vlada Republike Srbije ima jasne…

Opširnije...