Најновије

Прво редовно заседање НСРС – Ђорђе Милићевић

Ђорђе Милићевић, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о раду: «Подржавајући Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду посланици СПС пре свега желе да подрже циљ који се жели постићи усвајањем овог законског предлога, а то је боља заштита и сигурност за породиље и труднице. Борба против беле куге, између осталог и заштита породиља и трудница, као што је речено и у експозеу премијера Владе Републике Србије, господина Дачића, јесте један од приоритета Владе Републике Србије и приоритета државе»:

Oпширније...

Прво редовно заседање НСРС – Зоран Касаловић

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ народни посланик СПС о Предлогузакона о изменама и допунамаЗакона о раду: “Наш највећи и најтежи проблем са којим се суочавамо је демографско питање, заустављање биолошког пада, изумирање нације и стварање услова за пораст животне снаге народа, стварање свих предуслова за подстицање наталитета, а између осталих и већу помоћ трудницама и породиљама. Ово су речи актуелног премијера, господина Ивице Дачића, које су изнете у јулу месецу у експозеу….”

Oпширније...

Прво редовно заседање НСРС – Милетић Михајловић

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ народни посланик СПС о Предлогу закона о изменама и допунамаЗакона о раду: “Дакле, ми имамо различито третирање трудница и породиља у Београду. За сваку похвалу то је како је то Београд решио. Али, на такав начин један Петровац на Млави, Жагубица, Трговиште или не знам неке друге општине не могу то да реше. Ето, и ту имамо дискриминацију и различит положај жена у истој држави. Поновићу речи нашег посланика Мише Петронијевића, да ми немамо јединствену социјалну политику, а морамо да нађемо механизме да она буде јединствена и да сви буду једнаки.”

Oпширније...

Прво редовно заседање НСРС – Мирјана Драгаш

МИРЈАНА ДРАГАШ, народна посланица СПС о Предлогу закона о изменама и допунамаЗакона о раду: “Са овим наизглед малим променама постиже се значајан ефекат, а то је побољшање положаја жена у току трудноће и порођаја, односно у току чувања и неге детета у првој његовој години живота.”

Oпширније...

Прво редовно заседање НСРС – М. Петронијевић

Милисав Петронијевић, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о раду: «Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду, који се данас налази на дневном реду, ја бих окарактерисао са једном реченицом – мала промена, а велика порука. Сама промена односи се у ствари на две ствари. Једна је допуна везана за право на одсуство ради дојења детета, друга је заштита трудница, мајки и породиља, оних који имају радни однос на одређено време, инсистирајући, прописујући да не може да јој се прекине, да…

Oпширније...

Прво Рeдовно заседање НСРС – Неђо Јовановић

Неђо Јовановић, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела: «Суштински квалитет овог закона јесте то да се код одузимања имовине, без обзира да ли се ради о привременом или трајном одузимању, води рачуна о нечему што у поступку подразумева елементарна начела, пре свега заштиту личности и тајности података а истовремено ефикасност и хитност поступка. Ова начела ако се доследно поштују у поступку несумњиво указују да ће и сам поступак одузимања имовине бити крајње ефикасан».

Oпширније...

Прво Рeдовно заседање НСРС – Неђо Јовановић

Неђо Јовановић, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима: „Сврха овог закона и порука је – спречити учиниоце ових кривичних дела да даље и икада више врше ова кривична дела. Како? Једноставно, на начин који је апсолутно легитиман и који подразумева казне адекватне и примерене кривичном делу, начину извршења кривичног дела, степену друштвене опасности. Једино оштрим кажњавањем, С друге стране морам да укажем да предложеним законом се остварује још нешто, још један циљ и још једна сврха у кривично-правном смислу речи, а то…

Oпширније...

Прво редовно заседање НСРС – Ђорђе Милићевић

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. на заједничком начелном и јединственом претресу о: Предлогу закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима, Предлогу закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Предлогу закона о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Републике Бугарске о узајамној заштити и размени тајних података “Овај законски предлог заправо треба да створи механизме провере, како се бивши осуђеник понаша на слободи да би се…

Oпширније...

Прво редовно заседање НСРС – С. Миладиновић

СТЕФАНА МИЛАДИНОВИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. на заједничком начелном и јединственом претресу о Предлогу закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима “Вођење посебне евиденције о извршиоцима ових кривичних дела, као инсистирање да државни и други органи, као и правна лица, која раде са малолетним лицима, траже податак из регистра при заснивању радног односа, јесте мера којом се смањује могућност поновног извршења овог кривичног дела, што је у пракси веома чест случај. Овај закон треба сагледати у контексту ширих социолошких…

Oпширније...

Прво редовно заседање НСРС – М. Петронијевић

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. на заједничком начелном и јединственомпретресу о: Предлогу закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима, Предлогу закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Предлогу закона о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Републике Бугарске о узајамној заштити и размени тајних података “Имам две поруке за које такође мислим да су важне.Једна је да нико не може задржати имовинску корист…

Oпширније...